Поведінкові патерни в ґенезі психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково- юнацького віку

  • Анастасія Степанівна Челахова Медичний і психологічний центр «Айва», Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-0850-6447
Ключові слова: психологічна дезадаптація, поведінкові патерни, схильність до віктимності, схильність до відхиленої поведінки

Анотація

Для визначення патернізації психологічної дезадаптації особистості за умов різних моделей соціалізації в субкультурному просторі, було обстежено 143 особи підлітково-юнацького віку, серед яких 93 респонденти були представниками молодіжних субкультур: 1) екстремали (n 45) – прихильники пошуку нових фізичних відчуттів, заснованих на руховій активності (руфери, ролери, скейтери); 2) геймери (n 48), які були прибічниками віртуального простору та реалізовувалися в галузі комп’ютерних технологій, переважно іграх онлайн. Група порівняння склала 50 осіб. Дослідження проводилося з використанням психодіагностичного методу. Поведінкові патерни в ґенезі психологічної дезадаптації діагностовано із застосуванням «Методики оцінки схильності до відхиленої поведінки» А. Н. Орла та «Методики дослідження схильності до віктимної поведінки» О. О. Андроннікової. Доведено, що схильність до віктимної та відхиленої поведінки визначає патерни психологічної дезадаптації, переважно, серед дезадаптованих екстремалів та дезадаптованих геймерів, на тлі низького вольового контролю емоційних реакцій. Схильність до адитивної поведінки, агресії, разом із самопошкоджувальною поведінкою, виступають одним із чинників субкультурної соціалізації. Високий вольовий контроль емоційних реакцій є одним із запобіжних чинників, як дезадпатції, так і занурення до субкультурного простору. Агресивна віктимна поведінка розглядається, як провідна компонента дезадаптації екстремалів, в той час, як саморуйнівна поведінка – у підлітків-геймерів. Гіперсоціальна поведінка є чинником-запобіжником щодо занурення в субкультуру. Реалізована віктимність виступає ознакою, як психологічної дезадаптації, так і субкультурної соціалізації. Висока тенденція до залежної безпомічної поведінки визначає, як субкультурну соціалізацію, так і дезадаптацію підлітків-геймерів. Виявлені тенденції мають важливе значення для планування психопрофілактичних і психокорекційних заходів щодо роботи з психологічно дезадаптованою молоддю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dekel О., Dempsey L., Moorlock E. Youth Subcultural Theory: Making Space for a New Perspective (chapter 16)/Young Consumer Behaviour: A Research Companion; Ed. By A. Gbadamosi. – London: Routledge, 2017. – Р. 288 – 307.

Khallouli K. J., Gharbi A. Symbolic Consumption by Teenagers: A Discussion through the Optics of Appearance and Identity // International Journal of Business and Social Science. 2013. Vol. 4(7), Р. 99-105.

Erikson E. H. Childhood and Society. Vintage, Alma. 1995.

Маркова М. В. Психопрофілактика порушення функціонування студентської сім’ї (медико-психологічні аспекти): автореф. дис. … доктора медичних наук … 19.00.04 медична психологія. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Харків, 2007. 36 с.

Алексєєва Т. В., Луньов В. Є. Молодіжні субкультури: розбіжності у світогляді і способі життя/В кн.: Девіантологія: у 2-х ч.: навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти. Ч. 1. – Київ: ТОВ «Планер», 2018. – 674 с.

Практическая психодиагностика (методики и тесты)/Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара: Издательский Дом «Бахрах», 1999. 672 с.

Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2002. C. 362 – 370.

Андронникова О. О. Психологические факторы возникновения виктимного поведения подростков. Новосибирск, 2005. - 213 с.

Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. – М.: Эксмо, 2006. – 1008 с.

Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. — К.: Морион, 2000. — 320 с.

Опубліковано
2019-07-29
Як цитувати
Челахова, А. (2019). Поведінкові патерни в ґенезі психологічної дезадаптації у представників молодіжних субкультур підлітково- юнацького віку. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (10), 108-117. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-10-15
Номер
Розділ
Медична психологія