Механізми корекції когнітивних (ментальних) порушень у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна

  • Володимир Олександрович Бабалян Харківська медична академія післядипломної освіти https://orcid.org/0000-0003-4149-2542
Ключові слова: когнітивні розлади, емоційні розлади, переломи проксимального відділу стегна, психопатологічні прояви

Анотація

У статті визначено основні механізми корекції когнітивних (ментальних) порушень у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна (ППВС) і наявними когнітивними розладами (КР) та емоційними порушеннями (ЕП) тривожно-депресивного спектру. За допомогою модифікованої ішемічної шкали Хачінського (Modified Hachinski Ischemic Scale; Hachinski et al.) вивчено етіологічні характеристики наявних когнітивних порушень (КП)(судинного чи іншого ґенезу) у лікованих пацієнтів та за допомогою Шкали оцінки стану когнітивних функцій (MMSE) і батареї тестів для оцінки лобної дисфункції (Frontal Assessment Battery – FAB) відзначено ступінь порушення, можливі ділянки ураження головного мозку та динаміку змін КР під дією медикаментозного корегування КП та ЕП. Згідно з отриманими при дослідженні результатами констатовано, що в результаті проведеної корекції КР та ЕП тривожно депресивного спектру у хворих з ППВС та проявами КП та ЕП у групі пацієнтів, які отримували медикаментозну корекцію КР та ЕП (КРа) відбулося покращання когнітивних здібностей; зменшення об’єктивних проявів порушень пам’яті чи/або тих чи інших когнітивних функцій, значне покращання повсякденної активності з деяким відновленням існуючих розладів складних видів діяльності та зниження проявів дементивних порушень. При цьому, психологічні зміни, що відбувалися під дією емоційних «стрес-травмуючих» впливів (хірургічне лікування) значно нівелювалися, що характеризувалося зниженням загальної підвищеної вразливості пацієнтів, їх уразливості та дратівливості, значним зменшенням «афективної» концентрації уваги на своїй хворобі та необхідності хірургічного втручання тощо. Серед них відзначалося значне підвищення настрою та загального емоційного фону (у порівнянні з періодом надходження до стаціонару), поява оптимістичної спрямованості, зниження (чи повна відсутність) ознак тривоги, остраху й ажитації. Серед хворих групи КРб, навпаки, відзначалося погіршання наявних КР та ЕП, підвищення загальної вразливості та дратівливості, «афективної» концентрації уваги на своїй проблемі, у деяких – короткочасна психотична втрата ауто- та ало-психічної орієнтації, поява суїцидальних думок та аутоагресивних проявів. Також погіршився загальний емоційний фон, значно погіршився настрій, відзначалася песимістична спрямованість емоційного фону, невдоволеність оточуючими подіями та особами; посилювалися прояви тривоги, остраху та ажитації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гладкова Е. Н. Анализ двигательной активности после перелома проксимального отдела бедра в популяции городских жителей Свердловской области / Е. Н. Гладкова, В. Н. Ходырев, О. М. Лесняк // Боль. Суставы. Позвоночник. — 2012. — № 3. — С. 84–85.

One-year outcomes for proximalfemoral fractures: Posthospital analysis of mortality and care levels based on health insurance data / C. M. Müller-Mai, U. S. Schulze Raestrup, T. Kostuj [et al.] // Unfallchirurg. — 2015 — Vol. 118 (9). — Р. 780–794. — DOI: 10.1007/s00113-013-2534-7.

Лечение переломов шейки бедренной кости канюлированными винтами / А. В. Басов, К. С. Казанин, И. П. Ардашев [и др.] // Политравма. — 2012. — № 1. — C. 32–37

Konnopka A. The health and economic consequences of osteopenia- and osteoporosis-attributable hip fractures in Germany: estimation for 2002 and projection until 2050 / A. Konnopka, N. Jerusel, H. H. König // Osteoporos Int. — 2009. — Vol. 20 (7). — Р. 1117–1129. — DOI: 10.1007/s00198-008-0781-1.

The management of hip fractures in adults: The National Clinical Guideline Centre. — London : Royal College of Physicians, 2011. — 672 р.

Медико-соціальні наслідки переломів проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку (огляд літератури) // В. О. Бабалян, Т. С. Гурбанова, Д. В. Черепов та ін. // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 2. – С. 130–134. – DOI: http://dx.doi.org/10.15674/0030-598720172130-134.

Clinician’s manual on mild cognitive impairment / J. Golomb, A. Kluger, Р. Garrard, S. Ferris // Clinician’s manual on mild cognitive impairment. – London: Science Press Ltd, 2001. – P. 56.

Левин О. С. Умеренное когнитивное расстройство: диагностика и лечение / О. С. Левин // Эффективная фармакотерапия. Неврология и психиатрия. — 2012. — № 5. С. 14–20.

Опубліковано
2019-07-19
Як цитувати
Бабалян, В. (2019). Механізми корекції когнітивних (ментальних) порушень у хворих похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегна. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (10), 62-71. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-10-09
Номер
Розділ
Медична психологія