ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ХІРУРГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ, ЩО МАЮТЬ НЕВРОТИЧНІ ПОРУШЕННЯ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ.

  • Дмитро Ігоревич Димшиць Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: невротичні розлади, гастроентерологічні розлади, психореабілітаційні програми, психотерапія, психофармакотерапія

Анотація

З урахуванням поставлених завдань, основна мета проведеного дослідження полягала в розробці та затвердженні короткострокової ефективної психотерапевтичної програми, яка легко б реалізувалася як в умовах хірургічного стаціонару так і в амбулаторних умовах надання хірургічної медичної допомоги з урахуванням індивідуального підходу в програмі лікування пацієнтів гастроентерологічного профілю з наявністю невротичних розладів. У процесі роботи ми прагнули використовувати сучасні психотерапевтичні стратегії, засновані на принципах інтегративності, що зумовить зниження термінів втручання і зменшення матеріальних витрат без зниження кінцевої ефективності психотерапевтичної корекції. Серед багатьох наявних методів психотерапевтичного втручання ми підбирали ті методики та методи, які можна було б вільно адаптувати для стаціонарних умов, з урахуванням факторів, які можуть перешкоджати проведенню психотерапевтичного впливу в умовах хірургічної лікарні. З урахуванням біопсихосоціальної моделі розвитку, як невротичних розладів, так і психосоматичних захворювань, необхідно використання психофармакологічних, психотерапевтичних, соціальних методів в структурі психосоціальної реабілітації цього контингенту хворих. Нами розроблена психореабілітаційні програма, створена на основі особистоорієнтованих, когнітивних технік і нейролінгвістичного програмування, що дозволяє в стислі терміни провести психореабілітацію на базі хірургічного стаціонару. Використання даної програми дозволить попередити розвиток затяжних форм непсихотичних психічних розладів (і, в кінцевому результаті, розвиток деформації особистості), і так само покращує прогноз соматичного захворювання. При цьому медикаментозне лікування ми звели до мінімуму через необхідність перорального прийому психотропних препаратів на тлі захворювання шлунково-кишкового тракту.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Михайлов Б. В. Роль и место психотерапии в формировании качества жизни больных с невротическими и психотическими расстройствами / Б. В. Михайлов, В. В. Чугунов, И. Н. Сарвир // Журн. психиатрии и медицинской психологии. – 2004. – № 4 (14). – С. 35–38.

Кришталь В. В. Психосоматическая патология: генез и подходы к коррекции / В. В. Кришталь // Междунар. мед. журн. – 2007. – Т. 7, № 1. – C. 37–40.

Коростий В. И. Когнитивная психотерапия в лечении тревожных и депрессивных расстройств у молодых лиц с психосоматическими заболеваниями / В. И. Коростий // Медицинская психология. – 2011. – Т. 6, № 3 (23). – С. 19–22.

Коростій В. І. Лікування психічних розладів тривожно-депресивного спектру серед хворих на психосоматичні розлади / В. І. Коростій // Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних і психосоматичних хвороб // Матер. наук.-практ. міжрегіон. конф. – Вінниця: ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2010. – С. 52.

Михайлов Б. В. Комплекс психотерапевтичних заходів в лікуванні тривожних розладів / Б. В. Михайлов, Т. С. Чорна // Проблема прихильності хворих наркологічного профілю до терапії. Потреба в лікуванні і лікування за потребою: матер. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, 8–9 квітня 2014 р., Харків. – Харків, 2014. – С. 173–174.

Мороз С. М. Инвалидность как хроническая психотравмирующая ситуация / С. М. Мороз, Б. В. Михайлов // Архив психиатрии. – 2008. – Т. 14, № 2 (53). – С. 4–8.

Мороз С. М. Этапность психологопсихотерапевтической помощи инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации / С. М. Мороз, Б. В. Михайлов // Журн. психиатрии и медицинской психологии. – 2009. – № 2 (22). – С. 114–117.

Психотерапія непсихотичних психічних розладів тривожно-депресивного спектра (когнітивно-реверсивний підхід) / М. В. Маркова, С. А. Бахтіярова, В. В. Бабич [та ін.] // Журн. психиатрии и медицинской психологии. – 2008. – № 2 (19). – С. 25–31.

Волошин П. В. Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди / П. В. Волошин, Н. О. Марута // Укр. вісн. психоневрології. – 2015. – Т. 23, вип. 1 (82). – С. 5–11.

Медична і соціальна реабілітація: підручник / В. Б. Самойленко, Н. П. Яковенко, І. О. Петряшев [та ін.]. – К.: Медицина, 2013. – 463 с.

Медицинская реабилитация: учеб. для студентов и врачей; под общ. ред. В. Н. Сокрута, Н. И. Яблучанского. – Славянск: Ваш имидж, 2015. – 620 с.

Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах: метод. посіб.; за ред. К. Д. Бабова [та ін.]. – К.: Калита, 2014. – 92 с.

Chronic pain management: nonpharmacological therapies for chronic pain / K. L. Chang, R. Fillingim, R. W. Hurley [et al.] // FP Essent. – 2015. – Vol. 432. – Р. 21–26.

Garland E. L. Treating chronic pain: the need for nonopioid options / E. L. Garland // Expert Rev. Clin. Pharmacol. – 2014. – Vol. 7 (5). – Р. 545–550.

Шестопалова Л. Ф. Терапевтичне середовище медичного закладу психоневрологічного профілю: медико-психологічні проблеми / Л. Ф. Шестопалова // Вісн. ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія». – 2010. – № 913, вип. 44. – С. 188–191.

Васильева А. В. Исследование особенностей клинического патоморфоза невротических расстройств в новых социальных условиях в связи с выбором терапевтических стратегий // А. В. Васильева, Т. А. Караваева / Вестн. психотерапии. – 2009. – № 32. – С. 70–77.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Димшиць, Д. (2018). ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМИ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ ХІРУРГІЧНОГО СТАЦІОНАРУ, ЩО МАЮТЬ НЕВРОТИЧНІ ПОРУШЕННЯ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ЕТАПАХ ЛІКУВАННЯ. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 135-141. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-19
Розділ
Терапія