ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР.

  • Анастасія Степанівна Челахова Медичний і психологічний центр «Айва»
Ключові слова: молодіжні субкультури, соціально-психологічна адаптація/дезадаптація, сугестивність, включеність в субкультуру

Анотація

З метою аналізу особливостей проявів і механізмів формування соціально-психологічної адаптації/дезадаптації у представників молодіжних субкультур як одного з критеріїв їх психологічного здоров'я для визначення необхідності надання їм психологічної допомоги було проведено обстеження 143 осіб підлітково-юнацького віку. Серед них: 93 представника молодіжних субкультур (основна група дослідження) і 50 звичайних підлітків (група порівняння). З урахуванням сучасних тенденцій поширеності молодіжних субкультур, в дослідження були включені представники двох течій, найбільш представлених в юнацькому середовищі: 45 осіб - так звані екстремали (прихильники пошуку нових фізичних відчуттів, заснованих на руховій активності - руфери, ролери, скейтери) і 48 осіб - так звані геймери (прихильники віртуального простору, що реалізують себе в області комп'ютерних технологій, переважно в онлайн іграх). Для досягнення основної мети роботи було застосовано ряд сучасних психодіагностичних методів дослідження: -для визначення базового показника рівня соціально-психологічної адаптації - Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса, Р. Даймон (по Д. І. Райгородський, 2001); -для діагностики ступеня заглибленості в субкультуру - COMP-UDIT (з батареї Аudit-подібних тестів, розроблених під керівництвом І. В. Лінський і авторський тест для виявлення розладів, пов'язаних з захопленістю екстремальними видами рухової активності, для непрофесіоналів EXTRIM-UDIT; -для розуміння психогенезу патологічної захопленості предметом субкультури застосовували тест на визначення рівня сугестивності А. П. Єлісєєва. На основі міждисциплінарних узагальнень концептуалізовані психологічні механізми соціалізації особистості в субкультурному просторі, що виступають, на думку автора, об'єктом ідентифікації, а також одним із ступенів автономізації особистості. Проаналізовано результати емпіричного дослідження на 6 вибірках випробовуваних відповідно до ступеня їх соціально-психологічної адаптованості і приналежності до конкретної субкультури. Представлені: структура, зміст, основні тенденції психологічної дезадаптації. Серед представників молодіжних субкультур зустрічаються як адаптовані особи, так і з проявами соціально-психологічної дезадаптації. Визначено комплекс вразливості до дезадаптації в субкультурному просторі, який утворюють, власне, показники соціально-психологічної адаптації, показники ступеня заглибленості особистості в субкультурний простір і показники сугестивності особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Алексєєва Т. В. Молодіжні субкультури: розбіжності у світогляді і способі життя / Т. В. Алексєєва, В. Є. Луньов // Девіантологія: у 2-х ч.: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. – К., 2018. – Ч. 1. – 674 с.

Nwalozie C. J. Rethinking Subculture and Subcultural Theory in the Study of Youth Crime – A Theoretical Discourse / C. J. Nwalozie // J. of Theoretical and Philosophical Criminology. – 2015. – Vol. 7 (1). – P. 1–16.

King A. The Jack Wills crowd: towards a sociology of an elite subculture / A. King, D. Smith // Br. J. Sociol. – 2018. – Vol. 69 (1). – P. 44–66/

Dekel О. Youth Subcultural Theory: Making Space for a New Perspective (chapter 16)/Young Consumer Behaviour: A Research Companion; Ed. By A. Gbadamosi / О. Dekel, L. Dempsey, E. Moorlock. – London, 2017. – 19 p.

Hodkinson P. Youth cultures and the rest of life: subcultures, post-subcultures and beyond / P. Hodkinson // J. of Youth Studies. – 2016. – Vol. 19 (5). – P. 629–645.

Ulusoy E. Toward a theory of subcultural mosaic: Fragmentation into and within subcultures / E. Ulusoy, A. F. Firat // J. of Consumer Culture. – 2016. – Vol. 0 (0). – P. 1–22.

Hollingworth S. Performances of social class, race and gender through youth subculture: Putting structure back in to youth subcultural studies / S. Hollingworth // J. of Youth Studies. – 2015. – Vol. 18 (10). – P. 1237–1256. – doi:10.1080/13676261.2015.1039968

Naterer A. Violence and the code of the street: a study of social dynamics among street children in Makeevka, East Ukraine / A. Naterer // J. Interpers Violence. – 2015. – Vol. 30 (8). – P. 1387–1402. – doi: 10.1177/0886260514540323.

Woodman D. Researching Ordinary Young People in a Changing World: The Sociology of Generations and the Missing Middle in Youth Research / D. Woodman // Sociological Research Online. – 2013. – Vol. 18 (1). – P. 7.

Линский И. В. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса индивида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / И. В. Линский, А. И. Минко, А. Ф. Артемчук // Вісн. психіатрії та психофармакотерапії. – 2009. – № 2 (16). – С. 56–70.

Практическая психодиагностика (методики и тесты); под ред. Д. Я. Райгородского. – Самара: Бахрах, 1999. – 672 с.

Елисеев О. П. Конструктивная типология и психодиагностика личности / О. П. Елисеев. – Псков, 1994. – С. 72–75.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Челахова, А. (2018). ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ У ПРЕДСТАВНИКІВ МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУР. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 113-123. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-16
Розділ
Медична психологія