ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ХВОРИХ АЛКОГОЛІЗМОМ ТА ЛУДОМАНІЄЮ.

  • Костянтин Володимирович Аймедов Одеський національний медичний університет МОЗ України
  • Борис Олександрович Лобасюк Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Максим Іванович Боделан Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я
Ключові слова: множинна лінійна регресія, алкоголізм, лудоманія, тест Кеттелла

Анотація

Метою дослідження було виявлення регресійних (методом множинної лінійної регресії і кореляції) і кореляційних (методом двомірної кореляції) зв'язків між показниками теста Кеттелла у психічно хворих з аддиктивними розладами (алкоголиків і лудоманів). Для формування математичних моделей кожен з показників безлічі, обраних для аналізу, розглядали в якості цільової ознаки (Y), а інші елементи безлічі як Х і методом множинної лінійної регресії визначали орієнтовані впливи. В результаті використаної процедури отримували рівняння множинної лінійної регресії. Адекватність коефіцієнтів регресії оцінювалася методом сигмальних відхилень коефіцієнтів регресії, а ефективність регресії в цілому оцінювалася за допомогою обчислення коефіцієнта множинної кореляції. Геометрично рівняння множинної лінійної регресії інтерпретувалися за допомогою поліциклічних мультиграфів.

Між факторами–показниками теста Кеттелла у психічно здорових учасників дослідження виявлялось більше орієнтованих статистично значущих регресійних зв’язків-відношень, ніж у осіб, що страждають від алкоголизму і лудоманії. Коефіцієнтів двомірної кореляції між показниками теста Кеттелла у осіб, що страждають від алкоголізму і лудоманії виявлялось більше, ніж у здорових. У сформованій системі показників тестів Кеттелла системоутворюючими, в залежності від групи дослідження, визначалися наступні чинники-показники: в умовах психічної норми – стриманість-експресивність і низький інтелект-високий інтелект; серед пацієнтів з алкоголізмом – алаксія-протенсія (довірливість, відвертість-підозрілість, ревнивість); серед хворих, які страждають на лудоманію – низьке супер-его-високе супер-его і тректія-пармія (боязкість, нерішучість-сміливість, підприємливість). Виявлені розбіжності системостворюючих факторів, які свідчать про те, що при хронічному алкоголизмі і лудоманії проявляється формування орієнтації на нижчі рівні цінностної системи. Отримані математичні моделі візуализують деструкцію психічної діяльності у осіб, що страждають від алкоголизму і лудоманії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Boring, E. G. A history of introspection. Psychological Bulletin. – 1953. – № 50. – Р. 169–189.

Titchener E. В. The postulates of structural psychology / E. В. Titchener // Philos. Review. – 1893. – №7. – P. 449–465.

Wolman В. В. Contemporary theories and systems in psychology / В. В. Wolman. – N.Y., 1960.

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса / Л. С. Выготский // Собр. соч. в 6т. – М., 1982. – Т. 1. – С. 291–436.

Павлова Л. П. Системный подход к психофизиологическому исследованию мозга человека / Л. П. Павлова, А. Ф. Романенко. – Ленинград: Наука, 1988.

Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения; под ред. Л. П. Киященко, В. С. Степина / В. С. Степин // Постнеклассика: философия, наука, культура: коллективная монограф. – СПб.,2009. – С. 249–295.

Степин В. С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации / В. С. Степин // Вопросы философии. – 1989. – № 10. – С. 3–18.

Research of systemacity of individual and typological features of the personality at patients with maniac-depressive psychosis and schizophrenia. (Mesh and topological model of mentality) / B.A. Lobasyuk, I. О. Primacheck, А. P. Savostin, К. V. Aymedov // J. of Health Sciences. – 2014. – № 04 (01). – Р. 427–440.

Боделан М. И. Исследование системности индивидуально-типологических особенностей личности у правшей и левшей / М. И. Боделан // Вісн. Одеського національного університету. Психологія. – 2012.

– Т. 17, вип. 9. – С. 43–53.

Cattell R. B. Reprinted from The British Journal of Psychology (1946), 36, 159-174: Personality structure and measurement II: the determination and utility of trait modality / R. B. Cattell // Br. J. Psychol. – 2009. – № 100 (Pt 1A). – Р. 233–248.

Зыков А. А. Основы теории графов / А. А. Зыков.– М.: Наука, 1987.

Аймедов К. В. Взаимоотношения свойств личности и её ценностных ориентаций / К. В. Аймедов, Б.А. Лобасюк // Чоловіче здоров’я, гендерна та психосоматична медицина. – 2016. – № 1. – С. 93–101.

Битенский B. C. Нейропсихология и нейропсихиатрия (исследование параллелизма психических феноменов и электрофизиологии мозга) (К вопросу о единице психической деятельности) / B. C. Битенский, Б. А. Лобасюк, М. И. Боделан // Вісн. психіатрії та психофармакології. – 2010. – № 1 (17). – С. 7–11.

Опубліковано
2018-12-20
Як цитувати
Аймедов, К., Лобасюк, Б., & Боделан, М. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У ХВОРИХ АЛКОГОЛІЗМОМ ТА ЛУДОМАНІЄЮ. Психіатрія, неврологія та медична психологія, (1 (9), 38-42. https://doi.org/10.26565/2312-5675-2018-9-05
Розділ
Наркологія