№ 89 (2015): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія "Економічна"

Вісник присвячений дослідженню актуальних проблем економічної науки та господарської практики в трансформаційній соціально-економічній системі. Розглядаються питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, удосконалення фінансово-кредитної і грошової системи, обліку та аудиту, міжнародної економіки та світового господарства, економіко-математичних методів і моделей, статистичного аналізу і маркетингових стратегій. Для викладачів, наукових працівників, аспірантів і студентів економічних спеціальностей
Опубліковано: 2015-03-09

Весь випуск

Економіко-математичні методи та моделі

Управління економікою. Економіка підприємств