Редакційний штат

Головний редактор:

Карамишев Дмитро Васильович, доктор наук з державного управління, професор (Україна)

Редакційна колегія:

Величко Лариса Юріївна, доктор юридичних наук, професор (Україна)

Габор Лукс, доктор економічних наук, професор факультету бізнесу та економіки Печського університету (Угорщина)

Дєгтяр Андрій Олегович, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України (Україна)

Древаль  Юрій Дмитрович, доктор наук з державного управління, професор (Україна)

Дрешпак Валерій Михайлович, доктор наук з державного управління, професор (Україна)

Єлагін Віктор Павлович, доктор наук з державного управління, професор (Україна)

Єрмолаєва Еліта, доктор філософії, доцент, начальник відділу розвитку Латвійського університету наук про життя та технології, м. Єлгава (Латвійська Республіка)

Орлов Олександр Валентинович, доктор наук з державного управління, професор (Україна)

Семенченко Андрій Іванович, доктор наук з державного управління, професор (Україна)

Сичова Вікторія Вікторівна, доктор наук з державного управління, професор (Україна)

Ульянченко Юрій Олександрович, доктор наук з державного управління, професор (Україна)

Устиновичюс Леонас, доктор габілітований в технічних науках, професор факультету будівельної технології та менеджменту, Технічний університет імені Гедімінаса, м. Вільнюс (Литовська Республіка)