Боспорське царство в адміністративно-територіальній структурі держави Мітрідата VI Євпатора

проблема визначення особи намісника-діойкета

  • Альона Вікторівна Протасова
Ключові слова: Мітрідат VI Євпатор, Боспорське царство, Північне Причорномор’я, адміністративно-територіальна структура

Анотація

У статті розглядаються гіпотези стосовно особи намісника-діойкета Боспору у період його перебування під егідою понтійського правителя Мітрідата VI Євпатора через призму наративних, нумізматичних та епіграфічних джерел. Визначено межі стратегії, очолюваної ймовірним намісником, сином Мітрідата Євпатора – Мітрідатом Молодшим, які охоплюють виключно території Боспорського царства, що стало наслідком створення понтійським правителем декількох стратегій на території Північного Причорномор’я.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Анохин В. А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э. – XII в. н.э.). К., 1977.

Аппиан Александрийский. Митридатовы войны // Аппиан. Всеобщая история / Пер. А. С. Балахванцева. М., 1998.

Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1976.

Гайдукевич В. Ф. Боспосркое царство. М., 1949.

Голенко К. В. Из монетного дела Боспора в І в. до н.э. // НЭ. 1960. № 2. С. 28–40.

Крапивина В. В., Диатроптов П. Д. Надпись наместника Митридата VI Евпатора в Ольвии // ВДИ. 2005. № 1. С. 67–73.

Максимова М. И. Города Юго-Восточного Причерноморья: Амис, Синопа, Трапезунд. М., 1956.

Молев Е. А. Установление власти Митридата Евпатора на Боспоре // Античный мир и археология. 1974. № 2. С. 60–72.

Моммзен Т. Римское государственное право: народный трибунат. Историческое произведение как феномен культуры. 2013. Вып. 8. С. 211–244.

Немировский А. И. Митридат Евпатор, Боспор и восстание скифов // Византиковедческие этюды. 1978. С. 66–70.

Плутарх. Сулла // Плутарх. Сравнительные жизнеописания / Пер. В. М. Смирина. М., 1994. Т. 1. С. 486–504.

Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство: государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996.

Чореф М. М. К истории монетного дела Боспора эпохи наместничества Митридата Младшего // Вестник Нижнегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 3. С. 84–90.

Шелов Д. Б. Города Северного Причерноморья и Митридат Евпатор // ВДИ. 1983. № 2. С. 40–58.

Шелов Д. Б. Махар, правитель Боспора // ВДИ. 1978. № 1. С. 55–72.

Hojte J. M. The Administrative Organization of the Pontic Kingdom // BSS. 2009. № 9. P. 95–109. 30

Latyschev V. Inscriptiones antiquae orae Septentrionalis Ponti Euxini, graecae et latinae. Vol.1. Ed. 2. Petropoli, 1916.

Reinach Th. Mithridate Eupator, roi de Pont. Paris, 1890.

Опубліковано
2020-06-26
Як цитувати
Протасова, А. В. (2020). Боспорське царство в адміністративно-територіальній структурі держави Мітрідата VI Євпатора: проблема визначення особи намісника-діойкета. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 22, 24-32. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/apvvi/article/view/15878