Редакційний штат

Головний редактор

Волосник Ю. П., д-р іст. наук, проф., Харківський національний уніврситет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна,  yu.p.volosnyk@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0002-1879-8378  

Відповідальний секретар

Токарев А. М., канд. іст. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, a.m.tokarev@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0003-1069-5291

Редакційна колегія

Бережна С. В. д-р філос. наук, проф., Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна, proreсtor_berezhna@hnpu.edu.ua

Горак А., д-р з іст., ад’юнкт, Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Республіка Польща, artur.gorak@poczta.umcs.lublin.pl

Готовська-Хенце Т., д-р філос. наук, доц., Інститут історії Болгарської АН, м. Софія, Болгарія

Домановський А. М., канд. іст. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, andriy.domanovsky@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0001-8434-3374

Журавльов Д. В., канд. іст. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, d.v.zhuravlev@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0002-1194-4619

Захарченко Є. Ю., канд. іст. наук, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, ye.zakharchenko@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0003-4854-7323

Каплін О. Д., д-р іст. наук, проф., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, o.d.kaplin@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0001-6658-713X

Кісельова Ю. А., канд. іст. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, yu.a.kiselyova@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0002-2571-8436

Куделко С. М., канд. іст. наук, проф., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, tronkocentr@karazin.ua, http://orcid.org/0000-0003-1630-8774

Кушнарьов С. С., канд. іст. наук, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, s.s.cuschnarev@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0002-2076-9904

Любавський Р. Г., канд. іст. наук, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, Lubavsky@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0002-5610-359X

Мизгін К. В., PhD, ад’юнкт, Варшавський університет, м. Варшава, Республіка Польща, kvmyzgin@gmail.com  

Миколенко Д. В., канд. іст. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, dmykolenko@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0002-3953-6510

Нижнікова С. В., канд. іст. наук., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, s.v.nyzhnikova@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0002-2064-6867 

Посохова Л. Ю., д-р іст. наук, проф., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, lposokhova@karazin.ua, https://orcid.org/0000-0003-3338-1949

Потрашков С. В., д-р іст. наук, проф., Харківська державна академія культури, Харків, Україна

Рябченко О. Л., д-р іст. наук, проф., Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, Україна, lerche555@ukr.net

Скирда В. В., канд. іст. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, v.v.skyrda@karazin.ua, http://orcid.org/0000-0001-7318-6166

Страшнюк С. Ю., канд. іст. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, s.yu.strashnyuk@karazin.ua

Тумаков О. І., канд. іст. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, o.i.tumakov@karazin.ua

Чувпило О. О., д-р іст. наук, проф., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна, o.o.chuvpylo@karazin.ua

Ячменіхін К. М., д.і.н., проф., Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, Чернігів, Україна