Генерація високоенергетичних електронів у металі під впливом теплових атомів водню і дейтерію із плазми

Д. В. Гранкін, А. І. Бажин, В. П. Гранкін

Анотація


Розглянуто природу високоенергетичних електронів, що генеруються в тонких металевих плівках під дією водню з водневої плазми. Показано, що ефект пов’язаний з розміщенням енер гії реакції через електронний канал, а ймовірність цього процесу залежить від енергії елек тронного переходу в твердому тілі. Виявлено метод і розрахована ефективність неа діабатичного хімікоелектронного перетворення енергії (кілька десятків відсотків) в структурах для водневої економії на основі діода Шотткі.

 

 


Ключові слова


водень; діод Шотткі; електронний канал; хіміко­електронне перетворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Nienhaus H. Electronic excitations by chemical reactions on metal surfaces // Surf. Sci. Rep. — 2002. — Vol. 45, Iss. 1–2. — P. 1–78.

Mildner B., Hasselbrink E., Diesing D. Electronic excitations induced by surface reactions of H and D on gold // Chem. Phys. Lett. — 2006. — Vol. 432, Iss. 1–3. — P. 133–138.

Гранки В. П. Фотодесорбция и фотоадсорбция атомов водорода на поверхности сульфидов // Письма в ЖТФ. — 1994. — Т. 20, вып. 14. — С. 27–31.

Гранкин В. П., Гранкин Д. В. Неадиабатическое хемоэлектронное преобразование энергии в гетероструктурах для водородной енергетики // Письма в ЖТФ. — 2015. —

Т. 41, вып. 24. — С. 29–36.

Nedrygailov I. I., Park J. Y. The nature of hot electrons generated by exothermic catalytic reactions // Chem. Phys. Lett. — 2016. — Vol. 645. — P. 5–14.

Тюрин Ю. И. // Поверхность. Физика, химия, механика. — 1986. — Т. 9. — 115 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.