Деякі аспекти впливу психосоціальних і психологічних чинників у жінок з патологією вагітності на вагу їхніх дітей при народженні

Олена Володимирівна Боднар

Анотація


Фізіологічні зміни в організмі вагітної жінки призводять до змін в її психологічному стані, особливо при обтяженій патологією вагітності. Оскільки матір і дитина є одним цілим, вплив негативних чинників соціального, психологічного чи соматичного характеру відображається на плоді. Одним з показників благополуччя і доношеності дитини є її вага при народженні. У статті розглядається вплив психосоціальних і психологічних показників вагітної жінки на вагу тіла їхньої новонародженої дитини. Під час дослідження виявлено зворотній зв’язок з масою тіла новонародженої дитини, тобто більша маса спостерігається у новонароджених, чиї матері дезадаптовані у соціально-психологічному плані. У психосоціальному плані з більшою масою тіла народжуються діти у жінок, які не задоволені стосунками зі своїми родичами, своїм матеріальним станом та з середньо-спеціальною освітою. У психологічному плані з більшою масою тіла народжуються діти у жінок, які виражали протестні тенденції, асоціювали свої пологи зі спокоєм та проявляли протест стосовно пологів. З найменшою вагою народжувались діти, чиї матері сприймалисвої пологи як акт, пов’язаний з фізичним дискомфортом. Отже соціально-психологічний стан вагітної жінки впливає на майбутню дитину.


Ключові слова


Психосоціальні чинники, психологічні особливості, вага новонароджених, патологія вагітності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арина Г. А. Особенности развития эмоционально- ценностного отношения к ребенку у женщин с отягощенной беременностью / Г. А. Арина, Е. Б. Айвазян, М. В. Маклакова // Дефектология. – 2003. – № 4. – С. 59–66.

Филипова Г. Г. Психология материнства / Г. Г. Филипова. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2002. – 234 с.

Перинатальная психология и психиатрия : 2 т. / под ред. Н. Н. Володина, П. И. Сидорова. – М. :Академия, 2009. – 304 с.

Абрамченко В. В. Психосоматическое акушерство / В. В. Абрамченко. – СПб. : СОТИС, 2001. – 320 с.

Простомолотов В. Ф. Пограничные психические расстройства у женщин / В. Ф. Простомолотов // Пограничная психиатрия: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Одесса : ВМВ, 2009. – 452 с.

Молохов А. Н. Очерки гинекологической психиатрии / А. Н. Молохов. – Кишинев, 1962. – 137 с.

Айламазян Э. К. Акушерство. Учебник для медицинских вузов / Э. К. Айламазян. – СПб. : СпецЛит, 2014. – 543 с.

Гроф С. Путешествие в поисках себя / С. Гроф. – М. : АСТ, 2008. – 352 с.

Badinter E. L’amour en plus: Histoire de l’amour maternel / E. Badinter. – Paris, 1980. – 371 p.

Митина М. А. Влияние психологического здоровья матери на становление психики ребёнка / М. А. Митина // Коррекционная педагогика. – 2006. – № 5. – С. 62–67.

Собчик Л. Н. СМИЛ Стандартизированный многофакторный метод исследования личности / Л. Н. Собчик. – СПб. : Речь, 2009. – 224 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.