Реформування вітчизняної вищої школи в оцінках учасників освітнього процесу

  • Liudmyla Sokurianska Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, sokuryanska@karazin.ua https://orcid.org/0000-0002-4097-952X
Ключові слова: вища освіта, освітні реформи, оцінки реформування освітньої сфери викладачами та студентами, фокусовані групові інтерв’ю

Анотація

У статті представлено результати попереднього аналізу даних дослідження «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу», проведеного на прохання Міністерства освіти і науки України Соціологічною асоціацією України наприкінці 2015 – початку 2016 рр. Обґрунтовано вибір методу дослідження – фокусованого групового інтерв’ю зі студентами та викладачами вітчизняних вишів. Підкреслено, що переважна більшість учасників цих інтерв’ю дають негативні оцінки освітніх реформ, що здійснювались протягом останніх 10-15 років. Показано, що більшість опитаних вважають головними причинами неефективності реформування освітньої сфери відсутність концепції та стратегії цього процесу, невизначеність механізмів впровадження тих чи інших нововведень у діяльність вищих навчальних закладів, брак чіткого розуміння кінцевої мети освітніх реформ та їхнього ресурсного забезпечення.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Liudmyla Sokurianska, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, sokuryanska@karazin.ua

доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології

Посилання

1. Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. / [Балакірєва О. М., Геєць В. М., Сіденко В. Р. та ін.] ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2014. – 340 с.

2. Щудло С. Вища освіта у пошуках якості: quo vadis [Текст] : монографія / Світлана Щудло ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Х. ; Дрогобич : Коло, 2012. – 339 с.

3. Социокультурные барьеры модернизации высшей школы Украины : коллективная монография / под ред. В. С. Бакирова. – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. – 424 с.

4. Злобіна О. Студентство як суб’єкт продукування корупційних практик / О. Злобіна, І. Бекешкіна // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – Вип. 17. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 431–438.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Sokurianska, L. (2016). Реформування вітчизняної вищої школи в оцінках учасників освітнього процесу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 108-113. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6545
Розділ
Дослідження проблем освіти та молоді