Європейський вибір України: стратегічний «дрейф» до оптимальної моделі демократії

  • Liudmyla Herasina Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 77 вул. Пушкінська, Харків 61024, Україна,herasina@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-3299-5255
Ключові слова: демократичні принципи, народовладдя, ідентитарна, представницька, плебісцитарна, елітарна, неоліберальна, плюралістична, консоціальна, соціальна «моделі» демократії

Анотація

У статті здійснений теоретичний  аналіз найбільш значущих «моделей» демократії, які необхідно враховувати в процесі політичної модернізації України. У надскладних пост-революційних, воєнних умовах існує нагальна потреба у пошуку оптимальної, ефективної форми демократії та переоцінки траєкторії демократичного «дрейфу», що відбувається в умовах модернізації нашої країни. Процес «транзиту» України до демократії перш за все пов’язан з подоланням рудименту тоталітаризму й автократії. Проголошена сьогодні стратегія реформ фактично націлена на прогресивну модель європейської демократичної держави. Демократичні перетворення вже набули характеру закономірної тенденції, але їхнє протікання все ще залишається проблемним і кризовим, має соціально невпорядкований характер, поки що слабо керованим державними структурами. Тому «модель», що синтезує принципи неоліберальної, плюралістичної та соціальної демократії, може бути реалізована в Україні виключно шляхом збалансування і гармонізації розвитку об’єктивних та суб’єктивних чинників демократизації країни.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Liudmyla Herasina, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 77 вул. Пушкінська, Харків 61024, Україна,herasina@ukr.net

доктор соціологічних наук, професор

Посилання

1. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги / Карл Поппер : у 2 т. [пер. з англ. О. Коваленко, О. Буценко]. – К. : Основи, 1994. – 444 /495 с.

2. Цвєтков В. Демократія. Управління. Бюрократія / В. Цвєтков, В. Горбатенко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 346 с.

3. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах / С. Хантингтон. – М.: «Прогресс – традиция», 2004. – 480 с.

4. Dahl R.A. Democracy and Its Critics / Dahl R.A. – New Haven: Yale Universite Press, 1989. – chap.8. – p. 88–89.

5. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Ларри Зидентоп ; [пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева]. – М.: Логос, 2001. – 312 с.

6. У пошуках правильної парадигми: Концептуальні перспективи посткомуністичного переходу у країнах Східної Європи / [пер. з англ.; гол. ред. серії Дж. Перлін]. – К.: вид-во «Ай Бі», 2003. – 342 с.

7. Даль Р. О демократии / Роберт Даль; [пер. с англ. А.С. Богдановского]. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с.; Гаджиев К. С. Введение в политическую науку Гаджиев К. С. – М.: Логос, 1997. – 540 с.; Цвєтков В. В. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти : монографія / В. Цвєтков, І. Кресіна, А. Коваленко. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 496 с.

8. Тhе World Воок Еnсусlореdіа. – Volumе 5. – p. 120–124.

9. Дай Т. Демократия для элиты. Введение в американскую политику / Т. Дай, Х.Зиглер ; [пер.с англ.] / – М.: Юридическая лит-ра, 1984. – 320 с.; Поренти М. Демократия для немногих. – М.: Прогресс, 1990; Глухова А. В. Элиты в современных политических процессах (опыт сравнительного исследования): моногафия / [А. В. Глухова и др.] – Воронеж: «Научная книга», 2009. – 177с.; Пилипенко В. Владна еліта у контексті суспільного розвитку / В. Пилипенко, Ю. Привалов, В. Ніколаєвський. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 158 с.

10. Шумпетер, Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия / Й. А. Шумпетер ; [пер. с англ.] – М.: Экономика, 1995. – 540 с.

11. Нудненко Л.А. Теория демократии / Л. Нудненко. – М.: «Юристъ», 2001. – 96 с.

12. Проблеми модернізації політичних систем сучасності: монографія / [за загал. ред. Л.М. Герасіної, О. Г. Данильяна]. – Х.: Право, 2008. – 319 с.

13. Основи демократії: посібник. – К.: Вид-во «Ай Бі», 2002. – 684 с.

14. Даль Р. Введение в экономическую демократию / Р. Даль ; [пер. с англ.] – М.: 1991. – 126 с.

15. Скрипнюк О.В. Соціальна, правова держава в Україні: проблеми теорії і практики / О. В. Скрипнюк. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, 2000. – 600 с.
Опубліковано
2016-10-24
Як цитувати
Herasina, L. (2016). Європейський вибір України: стратегічний «дрейф» до оптимальної моделі демократії. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 36, 7-14. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/6528
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології