Насильство як соціальна деструкція

  • Liudmyla Herasina Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 77 вул. Пушкінська, Харків 61024, Україна,herasina@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-3299-5255
Ключові слова: насильство, агресія, соціальна деструкція, девіація, легітимний примус, дискримінація, конфлікт, соціокультурна мотивація агресії, сімейне насильство

Анотація

У статті аналізується насильство як феномен соціальної деструкції. Підкреслюється, що на міжпарадигмальному соціолого-конфліктологічному рівні сутність насильства інтерпретується як специфічний тип дій, інтеракцій чи поведінка соціальних суб’єктів, через яку інші особи піддаються фізичному чи психологічному тиску, або безпосереднім ушкодженням. Зазначається, що сутнісною ознакою феномену насильства є прагнення домінувати у психофізичному (вольовому) аспекті, що досягається завдяки контркультурним та асоціальним практикам. Акцентується на тому, що феноменологія насильства розкриває його детермінанти: психічні й соціокультурні джерела, асоціальний досвід, дихотомічна соціальна нерівність тощо. Підкреслюється, що, типологізуючи різновиди насильства, слід виокремлювати його інституціональні і персональні форми, прямий і інструментальний характер; визначати «неявні» насильницькі дії, що не мають наміру заподіяння шкоди. Доводиться, що феноменологічний аналіз насильства як соціальної деструкції руйнує його помилковий «імідж» як ефективного засобу досягнення певної мети. Наголошується на неприпустимості насильницьких практик у цивілізованому суспільстві.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Liudmyla Herasina, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 77 вул. Пушкінська, Харків 61024, Україна,herasina@ukr.net

доктор соціологічних наук, професор 

Посилання

Социологическая энциклопедия [Текст] / Под общ.ред. А. Н. Данилова. – Минск : «Бел Эн», 2003. – 384 с.

Словник термінів з правової конфліктології: Наук.-довід.вид. [Текст] / За ред. М. І. Панова, Ю. П. Битяка, Л. М. Герасіної. – Х. : «Одіссей», 2006. – 208 с.

Шерстобоєв В. В. Особливості соціального середовища, що формує установки на політичний екстремізм: автореф. дис. на здоб-тя наук. ступ. канд. соціол. наук за спец-тю 22.00.04 [Текст] / В. Шерстобоєв. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 18 с.

Соколов С. В. Социальная конфликтология [Текст] / С. Соколов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 327 с.

Герасина Л. Н. Сущность родового понятия «насилие» в социолого-правовой, политологической и конфликтологической интерпретации [Текст] // Герасіна Л. Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю в Україні. – Харків : НЮАУ, АПрНУ, 2001. – с. 119–124.

Бойко О. В. Насильство в сім’ї: соціологічний аналіз явища: автореф. дис. на здоб-тя наук. ступ. канд. соц. наук за спец-тю 22.00.03 [Текст] / О. Бойко. – Харків : НУВС, 2003. – 20 с.; Грабська І. А. Насильство в подружніх відносинах [Текст] / І. Грабська. Практична психологія та соціальна робота. –1998. – № 9. – С. 20-23;

Орлов А. Б. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи [Текст]/ А. Орлов. Психолог в детском саду. – 2000, № 2–3; Дмитренко М. І. Попередження насильства в сім'ї [Текст] / М. Дмитренко, М. Тропін, П. Власов. –Днепропетровськ. – 2001. – 50 с.

Бартол К. Психология криминального поведения [Текст] / К. Бартол. – СПб. : «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2004. – 352 с.
Опубліковано
2015-11-23
Як цитувати
Herasina, L. (2015). Насильство як соціальна деструкція. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», (1148), 35-40. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4464
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології