Соціальна роль підприємницької діяльності: історико-соціологічний вимір

  • Vadym Nikolenko Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010, Україна https://orcid.org/0000-0001-6730-0938
Ключові слова: підприємництво, соціальні мотиви, репрезентативна культура, емансипаційні цінності, соціально відповідальний бізнес, маніпулятивний вплив, соціальні проблеми, засоби масової комунікації, мотивація, досягнення

Анотація

У статті проаналізовано роль підприємницької діяльності у розвитку суспільства. Визначено її сутність, соціоінтеграційний характер, системоутворювальні мотиви, економічні та позаекономічні функції. Особливий акцент зроблено на внеску Й. Шумпетера в розвиток соціологічної теорії підприємництва. Зазначено ефективність приватної ділової ініціативи в подоланні інертності масової свідомості, деструктивного традиціоналізму, соціальної аномії, бідності, маніпулятивного впливу. Підкреслено дієвість цінностей антрепренерства в усуненні широкого кола соціальних патологій. Акцентовано на проблемах корупції, халатності, кулуарності, непотизму, фаворитизму, телефонного права, особистісної відданості керівнику замість професіоналізму, абсолютизації політичної кар’єри, наявності дозвільно-бездіяльного класу, відсутності мотивації досягнення, що здебільшого є руйнівними атавізмами минулого. Зафіксовано наявність евристичного потенціалу певних лексичних конструкцій як «рентгенівських знімків», що здатні висвітлювати специфіку та відповідні вектори трансформації сучасного суспільства. Наведено приклади успішної побудови актуальних форматів репрезентативної культури в розвинутих країнах (насамперед за допомогою традиційних ЗМІ) для популяризації у публічному просторі таких емансипаційних цінностей, як професіоналізм, самореалізація, ринкова конкуренція, мотивація досягнення, свобода, соціальна довіра та відповідальність, толерантність тощо. Визначено найвидатніші постаті промислових революцій та процесів індустріалізації, а також резонансні підприємницькі винаходи, що суттєво змінили соціально-економічне обличчя світу. Надано характеристику відомих представників соціально-етичного бізнесу в Україні на межі ХІХ–ХХ століть. У висновку зазначено, що ідеологічний проєкт – країна соціально відповідального бізнесу та ефективної виробничої праці є надзвичайно актуальним, оскільки його реалізація надала б кожній людині реальне право на рівних змагатися з іншими з огляду на результати власної професійної діяльності та відчувати можливість самореалізації у контексті актуальної парадигми цивілізованого світу – соціального підприємництва або, іншими словами, соціального маркетингу. Підкреслено, що людина, яка у своїй діяльності бере до уваги не лише питання економічного, але й позаекономічного прогресу суспільства, на сучасному етапі його розвитку стає носієм вагомого модернізаційного потенціалу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Vadym Nikolenko, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010, Україна

доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2021-01-11
Як цитувати
Nikolenko, V. (2021). Соціальна роль підприємницької діяльності: історико-соціологічний вимір. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 45, 28-35. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2020-45-03
Розділ
Теоретико-методологічні проблеми соціології