Знання харків’ян про (не)допустиме: поколінський зріз (за результатами емпіричного дослідження)

  • Alexander Golikov Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна, https://orcid.org/0000-0002-6786-0393
Ключові слова: соціологія знання, знання, (не)допустиме, харків'яни, World Value Survey, цінності

Анотація

У статті розглядається специфічний аспект функціонування соціального знання, а саме знання про (не)допустимt. Грунтуючись на емпіричних даних, отриманих в ході дослідження, проведеного за методологією World Value Survey в грудні 2017 року, автор досліджує поколінський зріз знання жителів м.Харкова про (не)допустиме. Аналізується вплив статевовікових і поколінських характеристик, а також «стажу» проживання в Харкові на пермісивність або ветивність сприйняття конкретною групою харків'ян тих чи інших соціальних явищ. Окремо вивчається питання зв'язку між поколінськими, віковими і «стажевими» показниками. Підкреслюється, що знання (в разі статті - знання про пермісивність або ветивність того чи іншого явища, знання про його природу і суть) є продуктом соціального порядку або порядків, у виробництві і відтворенні якого брав участь агент, що відбивається в його біографії, «стажі», соціальному статусі. Акцент у статті робиться на співвідношенні насильницьких і ненасильницьких порушень, приватних і публічних порушень, «тілесних» і «позатілесних» порушень. Сприйняття різними соціально-демографічними групами інтерпретується як складне багатовимірне явище пермісивності і ветивності. Формулюється висновок про специфіку факторної зумовленості соціального продукування знання на прикладі поколінських і статевовікових чинників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Alexander Golikov, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 4, м. Свободи, Харків 61022, Україна,

доктор соціологічних наук, доцент кафедри соціології, a.s.golikov@gmail.com

Посилання

Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва : Логос, 2005. 390 с.

Бауман З. Текучая современность. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 240 с.

Beck U., Beck-Gernsheim E. Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London : SAGE Publications. 2001. XXV+221 p.

Ильин А.Н. Социальная атомизация и ослабление политической активности в условиях консюмеризма. Горизонты гуманитарного знания. 2015. № 5. С. 58-82.

Новиков А.С. Атомизация общества и её роль в становлении "общества масс". Теория и история. 2009. № 2. С. 192-197.

Picot G. Politics of Segmentation: Party Competition and Social Protection in Europe. Routledge. 2013. 225 p.

Суименко Е.И. Капитализм в нашем доме. Взгляд сквозь призму теории и социальной эмпирии. Киев : Институт социологии НАНУ, 2007. 512 с.

Golikov A.S. Kharkovians’ Media Consumption: Knowledge, Groups and Specific. Media i Społeczeństwo. 2018. № 9. Pp. 86-111.

Голіков О. С. Недопустиме як структура в соціальному знанні: емпіричний ескіз на прикладі сприйняття харків’ян. Український соціум. 2019. № 1(68). С. 40-61

Голіков О.С. Знання та практики: діяльнісне конструювання відомого та невідомого (на прикладі правової обізнаності). Український соціум. 2017. № 3 (62). с. 20-32.

Golikov A.S. “The Permitted” and “The Forbidden”: (Un)Acceptable in Khowledge Structures of Kharkivites (an Empiric Research). East/West: Journal of Ukrainian Studies. Special Issue: Kharkiv. The City of Diversities. 2019.

Elias N. Society of Individuals. London : Continuum International Pub. Group. 2001. 258 p.

Costa C., Murphy M.(eds.) Bourdieu, Habitus and Social Research: The Art of Application [1 ed.]. Basingstoke : Palgrave Macmillan. 2015. X+190 p.

Голіков О.С. Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 592 с.

Опубліковано
2020-01-16
Як цитувати
Golikov, A. (2020). Знання харків’ян про (не)допустиме: поколінський зріз (за результатами емпіричного дослідження). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 43(-), 34-40. https://doi.org/10.26565/2227-6521-2019-43-04
Розділ
Емпіричні дослідження сучасного суспільства