Сімейні форми проживання для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування в Україні

  • Л. І. Ільчук
Ключові слова: сімейні форми проживання, послуги сімейного типу, стаціонарний догляд, деінституалізація, децентралізація, соціальне обслуговування

Анотація

В статті розглянуто альтернативні форми й методи соціальної роботи з людьми похилого віку та інвалідами. Досліджено міжнародну практику щодо основних сімейних форм проживання людей похилого віку та інвалідів. Розкрито державно-суспільні (перехідні) форми влаштування літніх людей: сімейний будинок престарілих; тимчасові прийомні (фостерні) сім’ї для літніх людей; патронатні сім’ї. Зосереджено увагу на патронатних та опікунських сім’ях, як дієвому інструменті в роботі з людьми похилого віку та інвалідами. Запропоновано варіанти прийомної сім’ї для літньої людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Мадридский международный план действий по проблемам старения. Международный документ от 8-12 апреля [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml

Мадридський міжнародний план дій з проблем старіння. Міжнародний документ від 8-12 квітня 2002 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://undesadspd.org/LinkClick.aspx?fileticket

Крентовська О. П. Глобальна соціальна політика і міжнародне співробітництво щодо питань старіння населення. / Ольга Петрівна Крентовська. – Науковий вісник. – 2009. – Вип. 4 «Демократичне самоврядування». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/DeVr/2009_4/fail/Krent.pdf

Материалы для доклада на Межрегиональной научно-практической конференции «Современное общество и пожилой человек: проблемы и пути решения» и выступления на круглом столе «Новые формы жизнеустройства пожилых людей». – Ханты-Мансийск, 11-12 ноября 2008 г.

Маркевич Ю. Р. Зарубіжний досвід соціальної роботи з людьми похилого віку / Ю. Р. Маркевич. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3783/1/Matskevych.pdf.

Горшкова О. А. Социальная работа с пожилыми (социальное обслуживание пожилых граждан) // Опыт социальной работы за рубежом: Краткий курс лекций. – М.: СТИ ГАСБУ, 1999. – С. 55-63.

Мачнев Є. Дом престарелых – осознанная необходимость [Електронний ресурс] / Є. Мачнев // Пчола. – 2000. – № 24-25. – Режим доступу: http://www.pchela.ru/podshiv/24_25/ home.htm.
Міжнародний Пакт про економічні, соціальні і культурні права. Міжнародний документ від 16.12.1966р. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

Бадя Т. П. Інноваційні методи Школи соціальної роботи з літніми громадянами / Т. П. Бадя // Вітчизняний журнал Школи соціальної роботи. – 2009. – № 4. – С. 42-48.

Бикмурзина М. А. Прийомна сім'я – нова модель соціального обслуговування громадян похилого віку й інвалідів / М. А. Бикмурзина, Л. М. Крякина // Соціальне обслуговування. – 2008. – №3. – С. 31-38.

Бондаренко І. М. Прийомна сім'я для літньої людини: бути через десятиліття / І. М. Бондаренко // Соціальне обслуговування. – 2011. – №1. – С. 42-60.

Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К.: ВД «АДЕФ-Україна», 2014. – 288 с.

Национальный Отчет о выполнении региональной стратеги реализации Мадридского международного плана действий по проблемам старения в Украине. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/UKR_report.pdf

Недвижимость для пенсионеров. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.e-xecutive.ru/finance/private/1613618-nedvizhimost-dlya-pensionerov

Новікова Ж. М. Особливості вікової періодизації та класифікації осіб похилого віку / Ж. М. Новікова // Практична психологія та соціальна робота. –2009. – № 6. – С. 76-78.
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Ільчук, Л. (2017). Сімейні форми проживання для осіб похилого віку та інвалідів як інноваційний вид соціального обслуговування в Україні. SOCIOПРОСТІР, (6), 60-67. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8428
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА