Кримінальні процеси в українському суспільстві у вітчизняному наукові дискурсі

  • М. М. Чаплик
Ключові слова: злочинність, кримінальні процеси, кримінологія, соціологія злочинності, соціологія девіантної поведінки.

Анотація

У статті розглядається стан дослідження кримінальних процесів в українському суспільстві у рамках вітчизняної кримінології та соціології. Українські кримінологи та соціологи відзначають, що суспільство опинилося у ситуації, коли кримінальні процеси вийшли за межі їхнього традиційного розуміння. Певні види протиправної діяльності в українському суспільстві, в першу чергу ті, що пов'язані із корупцією, стали буденним, масовим, постійно відтворюваним та соціально схвалюваним явищем, й така поведінка виявилася притаманною переважній більшості членів соціуму. У зв’язку із цим, автором розглядаються окремі теоретичні підходи та концепції вітчизняних дослідників, які пояснюють такий стан українського соціуму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Зборовский Г. Е. История социологии: современный этап: учеб. для вузов / Г. Е. Зборовский; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования ХМАО – Югры «Сургут. гос. пед. ун-т»; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования «Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина». – 2-е изд., испр. и доп. – Сургут [и др.]: РИО СурГПУ, 2015. – 259 с.

Смелзер Н. Социология: пер. с англ. / Нейл Смелзер. – М.: Феникс, 1994. – 688 с.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / Роберт Мертон. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 873 с.

Афанасьев В. С. Эволюция концепции аномии в социологии девиантного поведения / В. С. Афанасьев // Рубеж: Альманах социальных исследований – 1992. – №2. – С. 69-81.

Головаха Е. И. Социальное безумие: история, теория и современная практика / Е.И. Головаха, Н.В. Панина. – К.: Абрис, 1994. – 168 с.

Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений» / Я. Гилинский. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 520 с.

Дрьомін В. М. Інституціональна концепція злочинності / В. М. Дрьомін // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – №1(1). – С. 388-408.

Дрёмин В. Н. Преступность в транзитивном обществе / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – Вип. 67. – С. 457-464.

Шакун В. Онтологічний вимір у кримінології / В. Шакун // Право України. – 2010. – №7. – С. 136-144.

Костенко О. Формула декриміналізації держави [Електронний ресурс] / О. Костенко. – Режим доступу: http://maidan.org.ua/static/mail/1113900158.html

Кальман А. Г. Что противопоставить преступности [Електронний ресурс] / А. Г. Кальман // Зеркало недели. – 2009. – №8. – 7 марта. – Режим доступу: http://zn.ua/LAW/chto_protivopostavit_prestupnosti-56326.html

Рущенко И. П. «Криминальная революция» как социетальный фактор / И. П. Рущенко // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2008. – №3. – С. 194-210.

Рущенко І. Від «кримінальної революції» до «кримінального суспільства» / Ігор Рущенко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: Науково-теоретичний часопис. – 2014. – №2. – С. 3-22.

Головаха Е. Феномен аморального большинства в постсоветском обществе: трансформация массовых представлений о нормах социального поведения / Евгений Головаха // Мониторинг общественного мнения – 2002. – №6(62) – ноябрь-декабрь. – С. 20-22.
Опубліковано
2017-04-15
Як цитувати
Чаплик, М. (2017). Кримінальні процеси в українському суспільстві у вітчизняному наукові дискурсі. SOCIOПРОСТІР, (6), 16-20. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/8411
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ