Антидискримінаційні практики в соціальній роботі: анімаційний підхід

  • Н. О. Максимовська
Ключові слова: соціальна робота, анімаційний підхід, антидискримінаційні практики, громадянське суспільство

Анотація

В статті розглядається анімаційний підхід до соціальної роботи у контексті реалізації антидискримінаційних практик. Доведено, що соціальна робота має виконувати як традиційні завдання надання допомоги тим, хто цього потребує, так і самодопомоги з метою виходу на новий якісний рівень взаємодії соціальних суб’єктів через продуктивну просоціальну діяльність. Встановлено, що в сучасних умовах актуалізується анімаційний підхід в сфері соціальної роботи як механізм залучення соціальних суб’єктів до розбудови громадянського суспільства й подолання проявів дискримінації за різними ознаками. В процесі реалізації вказаного підходу активізуються соціально-виховні впливи різних сфер життєдіяльності суспільства, які спрямовується на нівелювання соціальних проблем, зокрема дискримінації за певною ознакою в предметному полі культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Актуальні проблеми сучасної соціології і соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: антидискримінаційна теорія і практика: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції (м. Ужгород, 14 вересня 2018 року) / За ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора. – Ужгород: РІК-У, 2018. – 124 с.

Бех В. П. Соціальна робота і формування громадянського суспільства: монографія / В. П. Бех. – К., 2008 . – 599 с.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – Київ ; Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.

Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні": за станом на 30 травня 2014 р. / Верховна Рада України. Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 2014.

Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: навч. посіб. / Упоряд.: С. Я. Харченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський та ін. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408 с.

Лесіна Т. М. Анімація як інноваційний напрям соціально-педагогічної роботи в Польщі / Т. М. Лесіна // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 2. — С. 101–106.

Соціальна робота в Україні: навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

Тарасов Л. В. Социокультурная анимация в ХХІ веке: концепция развития социально-поддерживающих гражданских инициатив : монография / Л. В. Тарасов. – М. : Русаки, 2012. – 223 с.

Wallenius T. Survey of sociocultural animation in the work of the youth coordinatorsin districts of Finnish Red Cross [Електронний ресурс] / T. Wallenius. — Режим доступу: https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/. — Назва з екрана.

Опубліковано
2019-05-16
Як цитувати
Максимовська, Н. (2019). Антидискримінаційні практики в соціальній роботі: анімаційний підхід. SOCIOПРОСТІР, (8), 20-24. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/12741
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА