Соціальна робота з інтеграції внутрішньо переміщених осіб у соціально-культурне середовище міської громади

  • Н. О. Максимовська
Ключові слова: соціальна робота, інтеграція, внутрішньо переміщені особи, міська громада, соціально-культурне середовище

Анотація

В статті представлено особливості соціальної роботи з метою інтеграції внутрішньо переміщених осіб в соціально-культурне середовище міської громади. Акцентується на сучасному механізмові взаємодії загальноосвітніх закладів та складових соціально-культурного простору сучасного міста. Визначаються різнорівневі умови ефективної інтеграції соціальних суб’єктів, зокрема посилення ціннісно-інтеграційних можливостей, розвиток вміння конструктивної спільної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс]. Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-18.

Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наук. доповідь / за ред. канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – 140 с.

Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах / І. В. Петрова. – К. : Кондор, 2008. – 408 с.

Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навч.-метод. посіб. – К. : Агентство «Україна». – 2015. – 176 с.

Сьомкіна І. С. Соціально-педагогічна робота з сім’ями вимушених переселенців: стан і перспективи / І. С. Сьомкіна // Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна». – 2015. – № 11. – С. 102-105.

Хижняк Л. М. Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України / Л. М. Хижняк, А. І. Андрющенко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2015. – Вип. 19-20. – С. 20-28.
Опубліковано
2018-05-01
Як цитувати
Максимовська, Н. О. (2018). Соціальна робота з інтеграції внутрішньо переміщених осіб у соціально-культурне середовище міської громади. SOCIOПРОСТІР, (7), 64-66. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/10628
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА