Соціальна робота з батьками дітей типового рівня розвитку як умова розширення інклюзивного простору

  • Т. І. Крайнова
Ключові слова: інклюзивне суспільство, сім’я, діти типового рівня розвитку, розширений інклюзивний простір

Анотація

В статті з’ясовуються головні напрями, форми і методи соціальної роботи з батьками дітей типового рівня розвитку, які сприяють успішному формуванню їх інклюзивного світогляду, формуванню практичного досвіду інклюзивного спілкування та дають змогу передати цей досвід своїм дітям у межах третьої складової розширеного інклюзивного простору – соціальному секторі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Крайнова Т. І. Від інклюзивної освіти – до інклюзивної громади: актуальні питання міждисциплінарного розвитку розширеного інклюзивного простору / Т.І. Крайнова // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 10-11 листоп., 2017) : у 2-х т. – Т.1. – С. 340–346.

Ярская-Смирнова Е. И. Социокультурный анализ нетипичности / Е.И. Ярская-Смирнова. Саратов : СГТУ, 1997.– С. 22-27.

Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посіб. /за заг. ред. проф. А.Й. Капської. – К., 2000.– 372с.

Соціальна педагогіка: теорія і технології : підруч. / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Наук. світ, 2006.– 316с.

Оржеховська В. М. Взаємодія навчального закладу і сім ?ї : стратегії, технології і моделі / В. М. Оржеховська. – Х. : Вид-во «Точка», 2007.– 200 с.

Путівник для батьків дітей з особливими потребами : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. А.А. Колупаєвої. – К. : ТОВВПЦ «Літопис – ХХ», 2010.–383 с.
Опубліковано
2018-05-01
Як цитувати
Крайнова, Т. І. (2018). Соціальна робота з батьками дітей типового рівня розвитку як умова розширення інклюзивного простору. SOCIOПРОСТІР, (7), 60-63. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/socioprostir/article/view/10627
Номер
Розділ
РОЗДІЛ 2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, СОЦІАЛЬНА РОБОТА