Дослідження факторів впливу на формування середнього класу в областях Столичного суспільно-географічного району

  • Юлія Перегуда Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2а, м. Київ, 03127, Україна, Julia_pereguda@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-1434-2509
Ключові слова: середній клас, регіональний аналіз, соціально-економічна нерівність, якість життя населення, регіональна політика, факторний аналіз

Анотація

В даній статті проведено аналіз на основі систематизації статистичних даних в результаті факторизації матриці інтеркореляції відібраних показників. Констатовано, що для визначення специфіки формування середнього класу варто застосовувати економіко-математичні методи, які дають змогу відобразити певні кількісні співвідношення, а іноді й якісні закономірності розміщення різних форм і типів розселення і проблем, які досліджуються. Відзначено, що дослідження середнього класу з позицій суспільної географії як просторово-зумовленого явища потребує формулювання методологічних положень, визначення процедури дослідження з виділенням основних етапів, обґрунтування методики й формування системи методів наукового пошуку для подальшого розкриття проблематики.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Юлія Перегуда, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2а, м. Київ, 03127, Україна, Julia_pereguda@ukr.net

аспірант кафедри економічної та соціальної географії

Посилання

1. Andronik, O.L. (2015). Seredniy klas u systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [The middle class in the system of socio-economic development]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky: zb. nauk. pr. Mariupol: DVNZ «Pryazovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet», 30, 403-409.

2. Bezuhla, L.S. (2014). Derzhavna pidtrymka maloho ta serednioho biznesu za dopomohoyu orhanizatsiyno-marketynhovykh zakhodiv [State support for SMEs using organizational and marketing activities]. Efektyvna ekonomika, 8. Available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3479

3. Holovne upravlinnya statystyky u Kyivskiy oblasti. Available at: http://kievobl.ukrstat.gov.ua

4. Holovne upravlinnya statystyky u Chernihivskiy oblasti. Available at: http://www.chernigivstat.gov.ua/

5. Holovne upravlinnya statystyky Zhytomyrskoi oblasti. Available at: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/

6. Pistun, M.D. (1996). Osnovy teorii suspilnoi geografii [Basic theory of social geography]. K.: Vyshcha shkola, 231.

7. Topchiiev, O.H. (2005). Suspilno-geografichni doslidzhennya: metodologiya, metody, metodyky: Navchalnyi posibnyk [Socio-geographical research, methodology, methods, techniques]. Odesa: Astroprynt, 632.
Опубліковано
2017-04-03
Цитовано
Як цитувати
Перегуда, Ю. (2017). Дослідження факторів впливу на формування середнього класу в областях Столичного суспільно-географічного району. Часопис соціально-економічної географії, 22(1), 168-173. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2017-22-25
Розділ
Дослідження молодих науковців