Дослідження факторів впливу на формування середнього класу в областях Столичного суспільно-географічного району

  • Юлія Перегуда Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2а, м. Київ, 03127, Україна, Julia_pereguda@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-1434-2509
Ключові слова: середній клас, регіональний аналіз, соціально-економічна нерівність, якість життя населення, регіональна політика, факторний аналіз

Анотація

В даній статті проведено аналіз на основі систематизації статистичних даних в результаті факторизації матриці інтеркореляції відібраних показників. Констатовано, що для визначення специфіки формування середнього класу варто застосовувати економіко-математичні методи, які дають змогу відобразити певні кількісні співвідношення, а іноді й якісні закономірності розміщення різних форм і типів розселення і проблем, які досліджуються. Відзначено, що дослідження середнього класу з позицій суспільної географії як просторово-зумовленого явища потребує формулювання методологічних положень, визначення процедури дослідження з виділенням основних етапів, обґрунтування методики й формування системи методів наукового пошуку для подальшого розкриття проблематики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Перегуда, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2а, м. Київ, 03127, Україна, Julia_pereguda@ukr.net

аспірант кафедри економічної та соціальної географії

Посилання

1. Andronik, O.L. (2015). Seredniy klas u systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [The middle class in the system of socio-economic development]. Visnyk Pryazovskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky: zb. nauk. pr. Mariupol: DVNZ «Pryazovskyi derzhavnyi tekhnichnyi universytet», 30, 403-409.

2. Bezuhla, L.S. (2014). Derzhavna pidtrymka maloho ta serednioho biznesu za dopomohoyu orhanizatsiyno-marketynhovykh zakhodiv [State support for SMEs using organizational and marketing activities]. Efektyvna ekonomika, 8. Available at : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3479

3. Holovne upravlinnya statystyky u Kyivskiy oblasti. Available at: http://kievobl.ukrstat.gov.ua

4. Holovne upravlinnya statystyky u Chernihivskiy oblasti. Available at: http://www.chernigivstat.gov.ua/

5. Holovne upravlinnya statystyky Zhytomyrskoi oblasti. Available at: http://www.zt.ukrstat.gov.ua/

6. Pistun, M.D. (1996). Osnovy teorii suspilnoi geografii [Basic theory of social geography]. K.: Vyshcha shkola, 231.

7. Topchiiev, O.H. (2005). Suspilno-geografichni doslidzhennya: metodologiya, metody, metodyky: Navchalnyi posibnyk [Socio-geographical research, methodology, methods, techniques]. Odesa: Astroprynt, 632.
Опубліковано
2017-04-03
Цитовано
0 статей
Розділ
Дослідження молодих науковців