Наукова школа академіка Максима Мартиновича Паламарчука (до 100-річчя з дня народження вченого)

  • Сергій Шевчук Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000, Україна, s_sevchuk@online.ua https://orcid.org/0000-0002-8155-8326
Ключові слова: суспільна географія в Україні, наукова школа, М. Паламарчук, територіальна організація суспільства, комплексоутворення у господарстві

Анотація

Проведено комплексне дослідження особливостей становлення та розвитку найбільшої за чисельним складом та значимими результатами досліджень у теорії й практиці вітчизняної суспільно-географічної науки – персональної наукової школи акад. М. Паламарчука (1916 – 2000). Окреслено основні етапи життєвого шляху та формування наукового доробку акад. М. Паламарчука – засновника й лідера наукової школи географічних основ удосконалення територіальної організації суспільства та комплексоутворення у господарстві. В межах аналізу персонального складу наукової школи акад. М. Паламарчука висвітлено внесок у розвиток суспільно-географічної науки підготовлених ним докторів та кандидатів наук. Показано створені чи започатковані учнями акад. М. Паламарчука, в першу чергу докторами наук, їх власні персональні наукові школи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Шевчук, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000, Україна, s_sevchuk@online.ua

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та краєзнавства

Посилання

1. Nagirna, V.P., Rudenko, L.G. (2008). Theoretical and methodological principles of human geographic research in the works of academician M.M. Palamarchuk. Ukrainian Geographical Journal, 3, 3-8 (in Ukrainian).

2. Palamarchuk Maxim Martynovych (2006). The series «Outstanding geographers Ukraine» / Compilation L.G. Rudenko, V.P. Nagirna. – K .: Academperiodica, 146 p. (in Ukrainian).

3. Yaromenko, O.V. (2007). Human-geographic research school science of academic M.M. Palamarchuk. Author. Thesis ... candidate. Geography. Science, 11.00.13; Ivan Franko Lviv National University (in Ukrainian).
Опубліковано
2017-04-03
Цитовано
0 статей