Проблеми формування територіальних громад в Україні

  • Lesia Zastavetska Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна, zast.lesia@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-9112-3983
Ключові слова: адміністративно-територіальний поділ, територіальна громада, децентралізація, субсидіарність, територія, населення

Анотація

В Україні розпочався перший етап реформування адміністративно-територіального устрою із формування територіальних громад, які повинні стати основними ланками нового устрою країни. Характерною рисою цього етапу є досягнення децентралізації влади, оптимізація повноважень між органами державної влади і місцевого самоврядування. У статті головна увага приділена саме особливостям формування нових територіальних громад в усіх регіонах нашої країни: детально проаналізовано їх кількість, відмінності і площах і людності, виділено головні проблеми формування таких громад на сучасному етапі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Lesia Zastavetska, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. Максима Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна, zast.lesia@gmail.com

доктор географічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання

Посилання

1. Evropeyska khartiya mistsevoho samovryaduvannya 15.10.1985 [European Charter of Local Self-Government: 15.10.1985]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036.

2. Zastavetska, L. (2013). Systemy rozselennya i geoprostorovi problemy vdoskonalennya administratyvno-terytorialnoho ustroyu Ukrainy [Settlement systems and geospatial problems of improving the administrative and territorial structure of Ukraine]. Ternopil: Vydavnychyi tsentr TNPU im. V. Hnatyuka, 332.

3. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

4. Krul, V., Krul, H. (2004). Retrospektyvno-geografichna osnova ekistychnoi kharakterystyky regionu (istoryko-geografichnoi zony Zakhidnoi Ukrainy) [Retrospective basis ekistychnoyi geographical characteristics of the region]. Ukraina: geografichni problemy staloho rozvytku. – Kyiv: VHL Obrii.

5. Kuchabskyi O. (2010). Administratyvno-terytorialna orhanizatsiia Ukrainy: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy stanovlennia [Administrative division of Ukraine: Theory, Methodology, problems of formation]. Lviv: LRIDU NADU, 370.

6. Ofitsiynyi ukrainskyi derzhavnyi sayt «Detsentralizatsiya vlady» [Official site of Ukrainian State «Decentralization of power»]. Available at: http://decentralization.gov.ua/

7. Pro zatverdzhennia Metodyky formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad: Postavnova Kabinetu Ministriv Ukrainy № 214 vid 8 kvitnia 2015 r. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF

8. Pro spivrobitnytstvo terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy № 1508-18 vid 17.06.2014 Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

9. Pavlyuk, A.P., Oliynyk, D.I., Batalov, O.A. ta in. (2016). Terytorialna hromada yak bazova lanka administratyvno-terytorialnoho ustroyu Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannya [Territorial community as a basic element of administrative and territorial structure of Ukraine: problems and prospects of formation]. Kyiv: NISD, 70 .
Опубліковано
2017-04-03
Цитовано
0 статей