До вивчення економіки знань: формування системи показників

  • Валентина Смаль Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: економіка знань, висотехнологічна промисловість, НДДКР, показник, знання.

Анотація

Загальновизнаною методологічною проблемою дослідження економіки знань є розробка належної системи показників. У статті запропоновано аналізувати рівень розвитку економіки знань з допомогою двох груп показників. Одна група показників розкриває загальний обсяг витрат на наукові дослідження та їх результативність. Друга сукупність показників характеризує економічні сектори, в яких здебільшого і споживаються нові знання, тобто високотехнологічні галузі промисловості і послуги з інтенсивним використанням знань.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Валентина Смаль, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
доктор географічних наук, професор кафедри географії

Посилання

1. Інноваційна політика України потребує змін // Діловий вісник. – 2010. – №6 (193), [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://www.ucci.org.ua/synopsis/dv/2010/dv1006081.ua.html

2. Смаль В.В. "Економіка-на-знаннях": до розвитку концепції / В.В. Смаль // Економічна та соціальна геогра-фія. – 2009. – Вип. 59. – С. 41-53.

3. Смаль В.В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення економіки знань/ В.В. Смаль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – Тернопіль : СМП "Тайп", №2 (випуск 28) – 2010. – C. 3-7.

4. Стратегічні виклики ХХ1 століття суспільству та економіці України: В 3 т./ За ред В.М. Гейця, В.П. Се-миноженка, Б.Є. Кваснюка. – К.: Фенікс, 2007.

5. Dahlman C., Andersson T. Korea and the knowledge based economy: making transition. – Paris, OECD and World Bank Institute, 2000 – 152 p.

6. David P. Assessing and expanding the science and technology knowledge base / P. David,. D. Foray // STI Review. – 1995. – № 16. – P. 13-68.

7. OECD. Frascati Manual 2002 – Proposed standard practice for surveys of research and experimental development (Sixth revision). – Paris, 2002. – 255 p.

8. OECD. The Knowledge-based economy in 1996, Science Technology and Industry Outlook. – Paris, 1996. [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://www.oecd.org/document/62/0,3746,en_2649_34273_1814439_1_1_1_1,00&&en-USS_01DBC.html

9. OECD. OECD Science and Technology Indicators, (R&D, Innovation and Competitiveness) No 2. – Paris : OECD, 1986 – 117 p.

10. OECD. Science and technology policy – Review and Outlook. – Paris, 1994. – 314 p.

11. Radosevic S. The knowledge-based economy in Central and Easter Europe: An Overview of Key Issue // The knowledge-based economy in Central and Easter Europe: Countriesand Industries in a Process of Change. – 2006. – Palgrave Macmillan. – P. 31-53.

12. Webb C. Knowledge-Based Industries: DSTI/EAS/IND/ SWP, № 13 / C. Webb. – Paris : OECD – 2001. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.oecd.org/officialdocumentsearch

13. Webb C. Knowledge-Based Industries: DSTI/EAS/IND/ SWP, № 5 / C. Webb – Paris : OECD –2000. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oecd.org/officialdocumentsearch
Опубліковано
2016-11-18
Цитовано
Як цитувати
Смаль, В. (2016). До вивчення економіки знань: формування системи показників. Часопис соціально-економічної географії, 13(2), 21-26. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/socecongeo/article/view/6586