Рівень терціаризації економіки країн та регіонів Євросоюзу

  • Валентина Смаль Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: терціаризація, Європейський Союз, сфера послуг, регіони NUTS2, економіка

Анотація

Терціаризація економіки, тобто прискорений розвиток третинного сектору – визначальна риса сучасного постіндустріального етапу розвитку господарства. У статті представлені результати дослідження рівня розвитку третинного сектору економіки країн та регіонів Євросоюзу. На основі аналізу часткових показників та розрахованого інтегрального коефіцієнта терціаризації економіки виявлені загальні та специфічні тенденції розвитку сфери послуг, що характерні для країн різного ступеня зрілості ринкової економіки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Валентина Смаль, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
доктор географічних наук, професор кафедри географії

Посилання

1. Blіy G. Geografіya: svіty, regіony, koncepty [perekl. z angl. D. Olesnevych] / G. de Blіy, Pіter Mller, Oleh Shablіy. – K. : Lybіd, 2004. – 738 s.

2. Gayevska L.M. Transformacіynі procesy і regulyatorna polіtyka v ekonomіcі Ukrainy: [monografіya] / L.M. Gayevska, L.P. Gatska, І.O. Horlenko; zag. red. L.L. Tarangul. – Irpіn: Nacіonalna Akademіya DPS Ukrainy, 2004. – 222 s.

3. Pіdhrushny H.P. Promyslovіst і regіonalny rozvytok Ukrainy: monografіya / H.P. Pіdhrushny / [nauk. red. І.O. Horlenko]. – K.: Іnstitut geografіi NAN Ukrainy, 2009. – 300 s.

4. Pіstun M.D. Suchasnі problemy regіonalnogo rozvytku: [navch. posіb. dlya stud. vyshh. navch. zakl.] / M.D. Pіstun, A.L. Melnychuk. – K.: VPC "Kyivsky un-t", 2009. – 200 s.

5. Topchіyev O.H. Suspіlno-geografіchnі doslіdzhennya: metodologіya, metody, metodyky: [navch. posіb.] / O.H. Topchіyev. – Odesa: Astroprynt, 2005. – 632 s.

6. Transformacіya struktury hospodarstva Ukrainy: regіonalny aspekt / za red. H.V. Balabanova, V.P. Nahіrnoyi, O.M. Nyzhnyk. – K.: Mіlenіum, 2003. – 404 s.

7. Chuhno A.A. Postіndustrіalna ekonomіka: teorіya, praktyka ta yih znachennya dlya Ukrainy / A.A. Chuhno. – K.: Logos, 2003. – 631 s.

8. Yatsenko B.P. Struktura hospodarstva Yaponіi: Ekonomіko-geografіchne doslіdzhennya hospodarstva postіndustrіalnoyi krayiny / B.P. Yatsenko. – K.: NAN Ukrayiny; Іnstytut shodoznavstva іm. A. Krymskoho, 2006. – 253 s.

9. Cooke P. Regional Innovation Systems, Clusters, and the Knowledge Economy / P. Cooke // Industrial and Corporate Change. – 2001. – Vol. 10, № 4. – P. 945-974

10. Castells M. The Rise of The Network Society: The Information Age: Economy, Society and Culture / M. Castells. – Blackwell Publishers Ltd, 2001. – Volume I, 2 nd Edition. – 594 p.

11. Daniels P. Manufacturing Services and Servicing Manufacturing: Knowledge-based Cities and Changing Forms of Production / P. Daniels, J. Bryson // Urban Studies. – 2002. – Vol. 39, № 5–6. – P. 977–991.

12. Dicken P. Global shift: reshaping the global economic map in the 21st century / P. Dicken. – New York: Guilford Press, 2003.

13. STAN: OECD Structural Analysis Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oecd.org/sti/stan

14. Statistics Database/European Commission. Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
Опубліковано
2014-06-10
Цитовано
Як цитувати
Смаль, В. (2014). Рівень терціаризації економіки країн та регіонів Євросоюзу. Часопис соціально-економічної географії, 14(1), 33-38. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2013-14-05