КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ

  • Володимир Поручинський Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Ярослава Сосницька Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: поселення, місто, селище міського типу, агломерація, класифікація міст, типологія міст.

Анотація

У даній статті розглянуто сутність систем розселення та поселень. Розкрито суть понять «місто», «селище міського типу» та «агломерація» як основних форм міського розселення. Проведено аналіз існуючих класифікацій та типологій міських населених пунктів за різними критеріями. Запропоновано схему, у якій відображено класифікацію міст за людністю та типологію за їх історико-генетичною, планувальною та функціональною структурами. Охарактеризовано особливості кожного елементу типологічної структури. Визначено, до яких саме типів та класів можна віднести міста України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Володимир Поручинський, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
кандидат географічних наук, доцент кафедри географії
Ярослава Сосницька, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Старший викладач кафедри географії

Посилання

1. Alaev E.B. Sotsialno-ekonomicheskaia geografiia: poniatiino-terminologicheskiy slovar / E.B. Alaev. – M.: Mysl, 1983. – 350 s. [Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.].

2. Hrushevskyi M.S. Istoriia Ukrainy-Rusy. T. 1. / M.S. Hrushevskyi. – K.: Nauk. dumka, 1991. – 648 s. [Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 1. / М.С. Грушевський. – К.: Наук. думка, 1991. – 648 с.].

3. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http:// www.ukrstat.gov.ua [Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua].

4. Pertsik E.N. Geografiia gorodov (geourbanistika): [ucheb. posobie dlia geogr. spets. vuzov] / E.N. Pertsik. – K.: Vyssh. Shk., 1991. – 319 s. [Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика): [учеб. пособие для геогр. спец. вузов] / Е.Н. Перцик. – К.: Высш. шк., 1991. – 319 с.].

5. Sotsialno-ekonomichna geografiia Ukrainy: [navch. posib.] / za red. prof. Shabliya O.I. – Vyd. 2-he, pererob. i dop. – Lviv: Svit, 2000. – 680 s. [Соціально-економічна географія України: [навч. посіб.] / за ред. проф. Шаблія О.І. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2000. – 680 с.].

6. Vlakh M.R. Geografiia naselennia: slovnyk-dovidnyk / M.R. Vlakh. – Lviv: Vyd. tsentr LNU im. I. Franka, 2005. – 241 s. [Влах М.Р. Географія населення: словник-довідник / М.Р. Влах. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 241 с.].
Опубліковано
2015-07-01
Цитовано
0 статей