УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

  • Валентина Смаль Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
  • Юлія Бульба Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Ключові слова: Україна, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, іноземний капітал, інвестори.

Анотація

Стаття присвячена аналізу участі України в світових інвестиційних процесах, міри її залученості до глобального руху капіталів у тому числі і у порівнянні із іншими країнами. Проаналізовано основні показники, що розкривають місце України в світовому експорті та імпорті капіталу. Розглянуто тенденції руху прямих іноземних інвестицій в економіку України, виділено конкурентні переваги та лімітуючі чинники залучення іноземних інвестицій, запропоновано заходи, яких необхідно вжити для посилення надходження та ефективного використання іноземного капіталу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Валентина Смаль, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
доктор географічних наук, професор кафедри географії
Юлія Бульба, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
аспірантка кафедри географії

Посилання

1. Derzhavne agentstvo z investytsiy ta upravlinnшa natsionalnymy proektamy Ukrainy [Elektronnyш resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrproject.gov [Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrproject.gov].

2. Dudkina H.Ye. Haluzevi ta terytorialni osoblyvosti inozemnoho investuvannya u Luhanskiy oblasti / H.Ye. Dudkina // Geografichna osvita i natsionalna samosvidomist: aktualni problemy ikh formuvannшa: zb. st. Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh i stud. (31 berez. 2011 r.). – Donetsk: DISO, 2011. – S. 118-120. [Дудкіна Г.Є. Галузеві та територіальні особливості іноземного інвестування у Луганській області / Г.Є. Дудкіна // Географічна освіта і національна самосвідомість: актуальні проблеми їх формування: зб. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студ. (31 берез. 2011 р.) – Донецьк: ДІСО, 2011. – С. 118-120.

3. Zakon Ukrainy «Pro rezhym inozemnoho investuvannia» vid 19.03.1996 № 93/96 VR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-vr [Закон України «Про режим іноземного інвес-тування» від 19.03.1996 № 93/96 ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр].

4. Investytsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy u 2013 rotsi vid 26.04.2013 r. [Elektronnyi resurs] / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://ukrstat.org/ [Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України у 2013 році від 26.04.2013 р. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://ukrstat.org/].

5. Inozemtsev V. Evropa povynna zrobyty dva kroky vpered i zhodnoho – nazad / Vladyslav Inozemtsev [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://gazeta.ua/articles/events-journal/_evropa-povinna-zrobiti-dva-kroki-vpered-i-zhodnogo-nazad/591062. [Іноземцев В. Європа повинна зробити два кроки вперед і жодного – назад / Вла-дислав Іноземцев [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/events-journal/_evropa-povinna-zrobiti-dva-kroki-vpered-i-zhodnogo-nazad/591062].

4. Kachaiev Yu.D. Osoblyvosti terytorialnoi organizatsii investytsiinoi diialnosti / Yu.D. Kachaiev // Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografiyi: Mizhregion. zb. nauk. prats. – Kh.: KhNU im. V.N. Karazina, 2009. – Vyp. 7(2). – S. 28-34. [Качаєв Ю.Д. Особливості територіальної організації інвестиційної діяльності / Ю.Д. Качаєв // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіон. зб. наук. праць. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). – С. 28-34].

7. Kachaiev Yu.D. Investytsiynyj napryamok geografichnykh doslidzhen: zavdannya ta zdobutky / Yu.D. Kachaiev // Geografichna nauka i osvita v Ukraini. – K.: Fitosotsiotsentr, 2000. – S. 29. [Качаєв Ю.Д. Інвестиційний на-прямок географічних досліджень: завдання та здобутки / Ю.Д. Качаєв // Географічна наука і освіта в Україні. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – С. 29].

8. Kuchynska I.M. Inozemne investuvannia v umovakh integratsii Ukrainy v svitovu ekonomiku / I.M. Kuchynska // Ekonomika: problemy teorii ta praktyky [zb. nauk. prats]: u 10 t. – Dnipropetrovsk: Dnipropetrovskyi natsionalnyi un-tet, 2009. – Vyp. 256. – T. 8. – S. 1971-1975. [Кучинська І.М. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку / І.М. Кучинська // Економіка: проблеми теорії та практики [зб. наук. праць]: у 10 т. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний ун-тет, 2009. – Вип. 256. – Т. 8. – С. 1971-1975].

9. Mezentsev K.V., Mezentseva N.I., Kuchynska I.M. Geografia inozemnykh investytsii v silske hospodarstvo ta kharchovu promyslovist Ukrainy / K.V. Mezentsev, N.I. Mezentseva, I.M. Kuchynska // Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Geologia – Geografia – Ekologia. – 2009. – Vyp. 31. – S. 146-150. [Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І., Кучинська І.М. Географія іноземних інвестицій в сільське гос-подарство та харчову промисловість України / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева, І.М. Кучинська // Вісник Ха-рківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Геологія – Географія – Екологія. – 2009. – Вип. 31. – С. 146-150].

10. Yuldashev O.Kh. Mizhnarodne pryvatne pravo: Teoretychni ta prykladni aspekty / O.Kh. Yuldashev. – K.: MAUP, 2004. – 576 s. [Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти / О.Х. Юлдашев. – К.: МАУП, 2004. – 576 с.].

11. Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/

12. Frank G. Abernathy Foreign Direct Investment in Ukraine – Truth and Myths [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://usukraineobserver.com/issue19224.html

13. Invest in Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.investukraine.net/

14. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctadstat.unctad.org/EN/

15. World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan [Електронний ресурс]. – Режим досту-пу: http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2014_en.pdf.
Опубліковано
2015-06-26
Цитовано
Як цитувати
Смаль, В., & Бульба, Ю. (2015). УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ. Часопис соціально-економічної географії, 18(1), 50-55. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2015-18-08