Суспільно-географічні особливості формування інтелектуального потенціалу Чернівецької області

  • Yuriі Bilous Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, bilous_jura@ukr.net https://orcid.org/0000-0001-8539-275X
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, освіта, заклад загальної середньої освіти, учнівські олімпіади, конкурс-захист наукових робіт

Анотація

У статті розглянуто особливості формування інтелектуального потенціалу Чернівецької області шляхом аналізу його складових, а також було проведено аналіз участі учнів в учнівських олімпіадах з навчальних предметів та у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, а також їх результатів. Проведено аналіз гендерних особливостей участі учнів у досліджуваних конкурсах, а також розглянуто географічні чинники, що впливають на формування інтелектуального потенціалу.

У 2019 році в Чернівецькій області функціонувало 372 дошкільних навчальних закладів, 403 заклади загальної середньої освіти, 16 закладів професійної освіти та 16 закладів вищої освіти, які надавали відповідні освітні послуги та формували інтелектуальний потенціал регіону. Загалом у Чернівецькій області в олімпіадах взяли участь 1814 учнів, з яких призові місця здобули 845 учасників. Найкращі результати продемонстрували учні м. Чернівці, Сторожинецької об’єднаної територіальної громади (ОТГ), Новоселицької ОТГ та учні Кельменецького району. Що ж стосується Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, то у 2020 році в конкурсі взяли участь 378 учнів, з яких 187 учасників здобули призові місця. Найкращі результати продемонстрували учні м. Чернівці та Путильського району.

Особливої уваги заслуговує гендерна структура учасників та призерів даних інтелектуальних змагань. В статевій структурі учасників та призерів олімпіади та конкурсу-захисті з більшості предметів переважають дівчата, особливо це проявляється у предметах філологічного та філософського циклу, натомість кількість хлопців переважає на олімпіадах фізико-математичного циклу. Для кращого розуміння формування територіальних відмін у формуванні результативності учнів у інтелектуальних змаганнях нами було розглянуто чинники їх формування. Одним із найважливіших чинників є кількість закладів загальної середньої освіти в громаді, що призводить до більшої конкуренції, а також типи навчальних закладів, що дозволяє зосередитись на вивченні окремих предметів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Yuriі Bilous, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, bilous_jura@ukr.net

аспірант кафедри географії України та регіоналістики

Посилання

Verkhohliadova, N. & Sydorov, О. (2018). Pidkhody do rozuminnya intelektualnoho potentsialu [Approaches to understanding the intellectual potential]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, 18, 77-80 [in Ukrainian].

Gava, Yu.V. (2006). Intelektualnyi kapital – shliakh do ekonomichnoho zrostannia Ukrainy [Intellectual capital ‒ the way to economic growth of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky ‒ Actual problems of economy, 4, 129-134 [in Ukrainian].

Danylyshyn, B. & Kutsenko V. (2004). Vidtvorennia intelektualnoho potentsialu u konteksti rozvytku znannievoi ekonomiky [Reproduction of intellectual potential in the context of knowledge economy development]. Visnyk NAN Ukrainy ‒ Visnyk of NAS of Ukraine, 7, 15-24 [in Ukrainian].

Mezentseva, N. & Kryvets, O. (2013). Hender i geografiya v Ukraini: Monografiya [Gender and geography in Ukraine: Monograph]. K.: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Naumchuk, O.M. (2013). Intelektualnyi potentsial regionu yak obyekt suspilno-geografichnoho doslidzhennya [Intellectual potential of the region as an object of socio-geographical research]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu – Scientific Bulletin of Chernivtsi University, 587-588, 152-154 [in Ukrainian].

Nych, T.V. (2012). Geografiya intelektualnoho potentsialu [Geography of intellectual potential]. Geografiya ta turyzm – Geography and tourism, 21, 161-167 [in Ukrainian].

Nych, T.V. (2016). Suspilno-geografichni aspekty doslidzhennya formuvannya intelektualnoho potentsialu Khmelnytskoi oblasti [Socio-geographical aspects of the study of the formation of intellectual potential of the Khmelnytsky oblast]. Candidate’s thesis. Chernivtsi [in Ukrainian].

Palamarchuk, M.M. & Palamarchuk, O.M (1998). Ekonomichna i sotsialna geografiya Ukrainy z osnovamy teorii [Economic and social geography of Ukraine with the basics of theory]. K.: Znannya [in Ukrainian].

Pererva, P.H. & Marchuk, L.S. (2018). Intelektualnyi potentsial yak ekonomichna katehoriia [Intellectual potential as an economic category]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "Kharkivskyi politekhnichnyi instytut" (ekonomichni nauky) – Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences), 15 (1291), 53-63 [in Ukrainian].

Nakaz M-va osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Vseukrainski uchnivski olimpiady, turniry, konkursy z navchalnykh predmetiv, konkursy-zakhysty naukovo-doslidnytskykh robit, olimpiady zi spetsialnykh dystsyplin ta konkursy fakhovoi maisternosti. № 1099 [Оrder of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine On approval of the Regulations on all-Ukrainian student academic competitions, tournaments, competitions in academic subjects, competitions-defenses of research works, academic competitions in special disciplines and competitions of professional skills. №1099] (2011). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11 [in Ukrainian].

Nakaz Departamentu osvity i nauky Chernivetskoi ODA Pro provedennia I-II etapiv Vseukrainskykh uchnivskykh olimpiad z navchalnykh predmetiv u 2019/2020 n.r. sered uchniv ZZSO, PTO [Оrder of the Department of Education and Science of Chernivtsi Oblast State Administration On holding the I-II stages of the all-Ukrainian student academic competitions in school subjects in 2019/2020 academic year. among students of ZZSO, VET]. № 387 (2019). Retrieved from http://oblosvita.com/normatyvna_baza/nakaz/28285-nakaz-don-vd-12092019-387.html [in Ukrainian].

Nakaz Departamentu osvity i nauky Chernivetskoi ODA Pro provedennia III etapu Vseukrainskykh uchnivskykh olimpiad z navchalnykh predmetiv u 2019/2020 navchalnomu rotsi [Order of the Department of Education and Science of the Chernivtsi Oblast State Administration On conducting the III stage of the all-Ukrainian student academic competitions in school subjects in the 2019/2020 academic year]. (2019). Retrieved from http://oblosvita.com/uchnivski_olimpiady/28722-nakaz-departamentu-osvti-nauki-vd-16122019-551.htmll [in Ukrainian].

Nakaz Departamentu osvity i nauky Chernivetskoi ODA Pro rezultaty provedennia II etapu Vseukrainskoho konkursu-zakhystu naukovo-doslidnytskykh robit uchniv-chleniv Bukovynskoi Maloi akademii nauk uchnivskoi molodi, chleniv naukovykh tovarystv, obiednan u 2019/2020 navchalnomu rotsi [Order of the Department of Education and Science of the Chernivtsi Oblast State Administration On the results of the II stage of the all-Ukrainian competition-defense of research works of students-members of the Bukovynian Small Academy of Sciences of student youth, members of scientific societies, associations in the 2019/2020 academic year]. № 103. (2020). Retrieved from http://oblosvita.com/normatyvna_baza/29048-nakaz-departamentu-osvti-nauki-vd-03-03-2020-103.html [in Ukrainian].

Proshak, V.V. (1999). Vplyv osvity ta nauky na formuvannia intelektualnoho potentsialu Ukrainy [Influence of education and science on the formation of intellectual potential of Ukraine]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini – Formation of market economy in Ukraine, 5, 495-500 [in Ukrainian].

Rozumnyi, M.M. (2003). Intelektualnyi potentsial Ukrainy: problema realizatsii [Intellectual potential of Ukraine: the problem of realization]. Naukovi zapysky instytutu zhurnalistyky – Scientific Notes of the Institute of Journalism, 12, 90-93 [in Ukrainian].

Sait Bukovynskoi maloi akademii nauk uchnivskoi molodi [Site of Bukovynian small academy of sciences of student youth] (2020). Retrieved from http://chernivtsi.man.gov.ua/ [in Ukrainian].

Sarchynskoi, T. (Eds.). (2020) Statystychnyi shchorichnyk Chernivetskoi oblasti za 2019 rik [Statistical Yearbook of Chernivtsi oblast for 2019]. Chernivtsi: Holovne upravlinnia statystyky u Chernivetskii oblasti [in Ukrainian].

Chernivetska oblast. ISUO [Chernivtsi region. ISUO] (2020). Retrieved from https://cv.isuo.org/zpo/authorities/zpo-list/id/196 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-12-07
Цитовано
Як цитувати
Bilous, Y. (2020). Суспільно-географічні особливості формування інтелектуального потенціалу Чернівецької області. Часопис соціально-економічної географії, 29, 90-98. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-29-09
Розділ
Наукові повідомлення