Монорозвиток аграрних територіальних систем: трансформація їх територіальної структури

  • Nataliіa Smochko Мукачівський державний університет, вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Закарпатська область, 89608, Україна, natazak@ukr.net http://orcid.org/0000-0002-2440-5737
Ключові слова: сільська територія, сільська місцевість, аграрна територіальна система, моноаграрна територіальна система, моноаграрний локалітет, монопроцеси

Анотація

У статті розкрито ретроспективний аналіз поняття «аграрна територіальна система» та уточнено сутність поняття «моноаграрна територіальна система», наведено особливості їх формування в теорії суспільної географії. Визначено, що питанню дослідження аграрних територіальних систем активно приділяли і приділяють увагу вчені різних галузей знань. Однак вивчення аграрних систем здійснювалося в умовах генералізації поведінки досліджуваного об’єкту до процесу монорозвитку. При цьому, вченими цифровий вираз процесу монорозвитку як динаміка абсолютних даних певного виду, що характеризують найвищий рівень генералізації, подавався, як правило, як додаткова характеристика об’єкту дослідження.

Доведено, що в нормативно-правових актах України поняття «сільська територія» носить невпорядкований різнорідний, часто суперечливий характер, що проявляється в незручності його використання як при здійсненні наукових досліджень, так і в практиці господарювання. В статті розглянуто розвиток сільських територій як моносистеми різного ієрархічного рівня, а сам процес їх розвиток окреслено як монорозвиток. Визначено, що будь-яка числова характеристика території є точкою відліку перебігу конкретного процесу монорозвитку, що відбувається в її межах, тобто навіть не маючи динамічних даних, але порівнюючи точки відліку перебігу різних процесів монорозвитку, можемо припустити, як вони протікають на аналізованій території. Відповідно величезне значення має вивчення монопроцесів (генералізованих на регіональному рівні), а саме: аналіз показників вартості виробленої продукції сільського господарства; вартості продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами; кількості найманих працівників в Україні загалом і в сільському, лісовому та рибному господарстві зокрема; використання виробленої сільськогосподарської продукції.

В ході дослідження доведено, що для повноцінного висвітлення особливостей розвитку сільських територій недостатньо вивчити перебіг якогось одного монопроцесу в її межах, чи навіть кількох процесів. Але важливо вивчати їх на тлі територіальної структури аграрних систем, що дасть можливість зрозуміти сутність їх розвитку як монопроцесу і виявити особливості формування аграрних територіальних утворень як моносистем. Вперше застосовано категорію «моноаграрний локалітет», розкрито її сутність.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Nataliіa Smochko, Мукачівський державний університет, вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, Закарпатська область, 89608, Україна, natazak@ukr.net

кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму і географії

Посилання

Borodinа, O.M., & Shubravskа, O.V. (2018). Ahrarnyш i silskyш rozvytok dlya zrostannya ta onovlennya ukrainskoi ekonomiky: naukova dopovid [Agrarian and rural development for growth and renewal of the Ukrainian economy: a scientific report]. DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny». K., 152 p. [in Ukrainian].

Alaev, E.B. (1983). Sotsialno-ekonomicheskaya geografiya: ponyatiyno-terminologicheskiy slovar [Socio-economic geography: a conceptual and terminological dictionary]. Moscow: Mysl, 350 p. [in Russian].

Hazuda, L.M., & Yaremchuk, N.V. (2016). Dynamika rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva v Ukrayini ta oblastyakh Karpatskoho regionu [Dynamics of agricultural production development in Ukraine and regions of the Carpathian re-gion]. Ekonomichnyy visnyk Zaporizkoyi derzhavnoi inzhenernoi akademii. Zaporizhzhya, 6(1), р. 43. [in Ukrainian].

Yedyna kompleksna stratehiya ta plan diy rozvytku silskoho hospodarstva ta silskykh terytoriy v Ukraini na 2015-2020 roky [The only comprehensive strategy and action plan for the development of agriculture and rural areas in Ukraine for 2015-2020]. Ministerstvo ahrarnoyi polityky ta prodovolstva Ukrainy. Retrieved from http://minagro.gov.ua/node/16025 [in Ukrainian].

Kravtsiv, V.S. (2013). Karpatskyi region: aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku: monohrafiya u 8 tomakh [Carpathian region: current issues and prospects: a monograph in 8 volumes]. NAN Ukrainy. Instytut regionalnykh doslidzhen. Tom 4. Silski terytorii (Seriya «Problemy regionalnoho rozvytku»). Lviv, р.8 [in Ukrainian].

Nahirna, V.P. Geografiya APK [Geography of agro-industrial complex]. Entsyklopediya suchasnoyi Ukrayiny. Retrieved from http://esu.com.ua/search_articles.php?id=29109 [in Ukrainian].

Napryamky doslidzhen v ukrainskiy sotsialno-ekonomichniy geografii u 70-ti roky XX stolittya [Research directions in Ukrainian socio-economic geography in the 70s of the twentieth century]. Retrieved from http://www.geograf.com.ua/istoriya-sg/500-napryamki-doslidzhen-v-ukrajinskij-sotsialno-ekonomichnij-geografiji-u-70-ti-roki-khkh-stolittya [in Ukrainian].

Oprylyudnyly detalnyi analiz 8 prohram derzhpidtrymky APK [Published a detailed analysis of 8 programs of state support for agro-industrial complex]. Retrieved from https://agropolit.com/news/13847-oprilyudnili-detalniy-analiz-8-mi-program-derjpidtrimki-apk [in Ukrainian].

Orhanizatsiyno-ekonomichni mekhanizmy innovatsiynoho rozvytku silskykh terytoriy Karpatskoho regionu. [Organizational and economic mechanisms of innovative development of rural areas of the Carpathian region]. Analitychna zapyska. Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Retrieved from https://niss.gov.ua/doslidzhennya/regionalniy-rozvitok/organizaciyno-ekonomichni-mekhanizmi-innovaciynogo-rozvitku [in Ukrainian].

Ofitsiynyi sajt derzhavnoi sluzhby statystyky [Official website of the State Statistics Service]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Pidhrushnyi, H.P. Sutnist katehorii «terytorialna orhanizatsiya suspilstva» [The essence of the category «territorial or-ganization of society»]. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71259/13-Pidgrushny.pdf?sequence [in Ukrainian].

Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennya reformuvannya ahrarnoho sektora ekonomiky [About uncompli-cated come in schodo accelerated reform of the hangarnoho sector of the economy]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 3 hrudnya 1999 r. № 1529/99. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1529/99. [in Ukrainian].

Skilky koshtue rozpochaty v Ukraini ahrobiznes «z nulya» [How much does it cost to start an agribusiness in Ukraine «from scratch»]. Natsionalnyi promyslovyi portal. Retrieved from https://uprom.info/news/agro/skilki-koshtuye-rozpochati-v-ukrayini-agrobiznes-z-nulya/ [in Ukrainian].

Skopin, A.Yu. (2001). Vvedenie v ekonomicheskuyu geografiyu: uchebnik [Introduction to Economic Geography: A Textbook]. M.: VLADOS, 272 p. [in Russian].

Soloshonok, A.L. (2008). Rezultaty diyalnosti oliyno-zhyrovoho pidkompleksu Ukrainy [Results of Activity of Oil and Fat Subcomplex of Ukraine]. Produktyvnist ahropromyslovoho vyrobnytstva: naukovopraktychnyi zbirnyk Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytutu produktyvnosti ahropromyslovoho kompleksu (NDI «Ukrahropromproduktyvnist») Ministerstva ahrarnoi polityky Ukrainy – Productivity of Agro-Industrial Production: Scientific and Practical Collection of the Ukrainian Research Institute of Productivity of the Agro-Industrial Complex (Research Institute «Ukragropromprovproductivity») of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine, 11, pp.112-114 [in Ukrainian].

Stratehiya staloho rozvytku «Ukraina – 2020» [Strategy of sustainable development «Ukraine – 2020»]. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 12.01.2015 r. № 5/2015. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Topchìev, O.H. (2005). Suspìlno-geografìchnì doslidzhennnya: metodologiya, metody, metodyky [Human geographical researches: methodology and methods]. Odesa: Astroprint, 632 p. [in Ukrainian].

U razi prodovzhennya derzhpidtrymky chastka ahropromu v ekonomitsi Ukrayiny mozhe zrosty do 25% [In the case of continued state support, the share of agriculture in the economy of Ukraine may increase to 25%]. Retrieved from: http://uprom.info/ news/agro/u-razi-prodovzhennya-derzhpidtrimki-chastka-agropromu-v-ekonomitsi-ukrayini-mozhe- zrosti-do-25/ [in Ukrainian].

Yakubiv, V.M. (2009). Ahrarne vyrobnytstvo v Karpatskomu regioni: peredumovy i perspektyvy rozvytku [Agricultur-al production in the Carpathian region: prerequisites and prospects for development]. Elektronnyi zhurnal «Efektyvna ekonomika», № 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=71 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-12-07
Цитовано
Як цитувати
Smochko, N. (2020). Монорозвиток аграрних територіальних систем: трансформація їх територіальної структури. Часопис соціально-економічної географії, 29, 18-28. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-29-02