Геопросторова оцінка торговельно-економічного співробітництва України з країнами Європи

  • Зоя Бойко Університет митної справи та фінансів вул. Володимира Вернадського, 2/4, м. Дніпро, 49000, Україна, zdor_zv@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-0535-3641
  • Наталія Горожанкіна Університет митної справи та фінансів вул. Володимира Вернадського, 2/4, м. Дніпро, 49000, Україна, nataliagorozhankina@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-2773-8630
  • Віталій Безуглий Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49000, Україна, vetalbezugly@ukr.net https://orcid.org/0000-0001-6454-3635
Ключові слова: торговельно-економічні відносини, експорт, імпорт, товари, послуги, зовнішня торгівля, Україна, країни Європи

Анотація

Проаналізовано теоретико-методологічні засади торговельно-економічного співробітництва та їх вплив на розвиток туризму і сфери послуг національних економік країн Європи. Доведено, що основними факторами впливу на сучасний стан торговельно-економічного співробітництва України з європейськими країнами виступають: перевага сировини і продуктів низького рівня переробки; призупинення виробництва в окупованих районах Східної України (Донецької та Луганської областей), погіршення умов залучення зовнішнього фінансування; нестабільна економічна та політична ситуація та виснаження міжнародних резервів. У статті простежено, які підстави є важливими для міжнародної торгівлі, зокрема поділ праці, забезпечення сприятливим кліматом, землями та робочою силою, забезпечення високим рівнем технологій. Представлені класифікаційні ознаки торговельно-економічних відносин: за динамікою, структурою, розміщенням, рівнями розвитку країн-партнерів та товарообміном. Виявлено фактори впливу на стан торговельно-економічного співробітництва і послуг національних економік досліджуваних країн. Проаналізовано провідних торговельних партнерів серед країн Європи для України, їх основний товаро-сировинний обмін.

Досліджено, що серед українського товарного експорту домінують чорнi метали, електричні машини, жири та олії тваринного або рослинного походження, ядерне паливо, котли, машини, зернові культури, руди, шлаки і зола. Серед послуг переважають транспортні послуги, послуги з переробки матеріальних ресурсів, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні, інформаційні, ділові послуги, послуги з ремонту та технічного обслуговування. В імпорті переважають мінеральне паливо, котли і устаткування для електроенергетики, продукція інших підприємств машинобудування, продукція хімічної промисловості тощо. Регіони України розподілено на групи за рівнем експорту товарів та послуг до країн Європи, за яким Херсонська та Чернівецька області мають найменші показники європейського експорту, до середнього рівня за експортом належать 16 областей України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Зоя Бойко, Університет митної справи та фінансів вул. Володимира Вернадського, 2/4, м. Дніпро, 49000, Україна, zdor_zv@ukr.net

кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму

Наталія Горожанкіна, Університет митної справи та фінансів вул. Володимира Вернадського, 2/4, м. Дніпро, 49000, Україна, nataliagorozhankina@gmail.com

кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму

Віталій Безуглий, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49000, Україна, vetalbezugly@ukr.net

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії

Посилання

Artiomov, I.V. (2009). Transkordonne spivrobitnytstvo v yevrointehratsiyniy stratehiyi Ukrainy [Cross-border coopera-tion in Ukraine's European integration strategy]. Uzhhorod: Lira, 520 [in Ukrainian].

Zhalilo, YA. A. (2009). Teoriya ta praktyka formuvannya efektyvnoyi ekonomichnoyi stratehiyi derzhavy [Theory and practice of forming of effective economic strategy of the state]. K.: NISD, 336 [in Ukrainian].

Mazaraki, A.A., Melnyk, T.M., & Iksarova, N.O. (2016). Zovnishnya torhivlya Ukrayiny: XXI stolittya: monohrafiya [Foreign trade of Ukraine: ХХІ of century]. Kyyiv: Kyyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 600 [in Ukrainian].

Leshchuk, I., & Rovenchak, I. (2018). Geografiya zovnishnioekonomichnykh zvyazkiv Ukrainy ta krayinamy Yevropeyskoho Soyuzu [Geography of external economic connections of Ukraine and by the countries of European Union]. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatyuka. Seriya: geografiya, 1, 45-51 [in Ukrainian].

Pobochenko, L., & Lyubartseva, K. (2013). Analiz torhovelno-ekonomichnoi spivpratsi Ukrainy z krainamy Yevrop-eyskoho Soyuzu [An analysis of trade and economic collaboration of Ukraine is with the countries of European Union]. Naukovyy visnyk Instytutu mizhnarodnykh vidnosyn NAU. Seriya: ekonomika, pravo, politolohiya, turyzm, 1 (1), 37-45 [in Ukrainian].

Topchiyev, O.H. (2005). Suspilno-geografichni doslidzhennya: metodolohiya, metody, metodyky: navch.posib. [Socio-geographical research: methodology, methods, techniques]. Оdesa: Astroprynt, 632 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Government service of statistics of Ukraine]. Retrieved from http://ukrstat.org/uk

Кonfederatsiya vilnikh profspilok Ukrainy [Confederation of free trade unions of Ukraine]. Retrieved from http://kvpu.org.ua

Metal Ukrainy ta svitu [Metal of Ukraine and the world]. Retrieved from http://ukrmet.dp.ua

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy [Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. Derzhavna pidtrymka ukrainskoho eksportu. Retrieved from http://ukrexport.gov.ua

Natsionalnyi instytut stratehichnikh doslidzhen pry Prezidentovi Ukrainy [National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua

Опубліковано
2020-12-07
Цитовано
Як цитувати
Бойко, З., Горожанкіна, Н., & Безуглий, В. (2020). Геопросторова оцінка торговельно-економічного співробітництва України з країнами Європи. Часопис соціально-економічної географії, 29, 38-49. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-29-04
Розділ
Наукові повідомлення