Перші вчителі у становленні Мирона Кордуби як географа

  • Валерій Руденко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна, rudenko_valery@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-7542-4399
  • Катерина Грек Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна, katerinagrek4@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-0132-2103
Ключові слова: перші вчителі Мирона Кордуби, Мирон Кордуба як географ, історія української географії

Анотація

Мета публікації – на основі вивчення маловідомих архівних та літературних джерел розкрити роль перших вчителів-наставників професора Мирона Кордуби (1876 – 1947 рр.) у його становленні як географа-науковця, педагога-новатора. Досліджений внесок його перших тринадцятьох учителів, що впродовж 1885 – 1905 років своєю науково-педагогічною діяльністю сприяли формуванню географічних поглядів та світогляду Мирона Кордуби. Встановлено, що переважна більшість його наставників були класичними географами за фахом після закінчення провідних європейських університетів. Відзначені науковий та педагогічний рівні учителів Мирона Кордуби, різносторонність та різноплановість їх географічних підходів та отриманих результатів досліджень.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Валерій Руденко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна, rudenko_valery@ukr.net

доктор географічних наук, декан географічного факультету, професор кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

Катерина Грек, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012, Україна, katerinagrek4@gmail.com

аспірантка кафедри економічної географії та екологічного менеджменту

Посилання

Vashchenko, V. (2013) «Mentalna geografiya» epokhy Modernu: konstruyuvannia M. Hrushevskym «istorychnoho prostoru». Eidos. Almanakh teorii ta istorii istorychnoi nauky, 7, 32-58 [in Ukrainian].

Verba, I.V. (2004). Hrushevskyi Mykhailo Serhiyovych (29(17).09.1866 – 24.11.1934). Entsyklopediya istorii Ukrainy. Vol. 2 (H – D). (pp. 232-235). K.: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Vovk, F. (2001). Hrushevskomu M. 58 travnia 1896 r. Lystuvannya Mykhaila Hrushevskoho. T ІІ. New-York [in Ukrainian].

Herasymova, H.P. (2005). Ilnytskyi Vasyl Stepanovych. Entsyklopediya istorii Ukrainy: V 5 t. T. 3. S. 449-450. V.A. Smoliy (Eds.). K.: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

Hrushevskyi, M. (1991). Popovnennya U. Ts. Rady predstavnykamy menshostey. Khto taki ukraintsi i choho vony khochut. Kyiv [in Ukrainian].

DALO. F.R. 2923. Osobystyi fond Myrona Korduby. Op. 1. Spr. 1 (Dokumenty biografichnoho kharakteru (pasport, svidotstvo, avtobiohrafiia, posvidchennia i in.)). Ark. 4.

Zaitseva, Z. (2002). Myron Korduba i ukrainski naukovi tovarystva. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 6, 108-122 [in Ukrainian].

Korduba, M. (1916). Pryizd prof. M. Hrushevskoho do Lvova. Visnyk Soiuza Vyzvolennia Ukrainy, 128, 795-796 [in Ukrainian].

Kotsiumbas, O. (2017). Vykladatskyi sklad akademichnoi himnazii u Lvovi (druha polovyna XIX-pochatok XX st.). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedagogichnoho un-tu: Seriya «Istoriya», 2(1), 56-61 [in Ukrainian].

Levytskyi, V. Spomyny z zhyttya. TsDIA Ukrainy (m. Lviv). F. 771. Op. 1. Spr. 2. Lystopad 1933 r. (Ark. 66) [in Ukrainian].

Mazepa, L.Z. (2005). Vakhnianyn Anatol (Natal) Klymentovych. ESU, 4, 161-162. K.: In-t entsykloped. doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Materialy pro pryinyattya derzhavnykh ekzameniv u vypusnyka filosofskoho fakultetu Korduby Myrona (1900-1902 rr.) Derzh. Arkhiv Chernivetskoi obl. F. 216 «Chernivetskyi universytet». Op. 2. Spr. 125. 144 ark.

Onatskyi, Ye. (1962). Penk Albrekht (1858 – 1945). Ukrainska mala entsyklopediya: 16 kn.: u 8 t. T. 5. Kn. X. S. 1318-1319. Buenos-Aires [in Ukrainian].

Rozporyadzhenie Ministerstva virospovidan i osvity z 30 serpnia 1897 shchodo ispytu kandydativ uchytelskoho uriadu pry himnaziiakh i realnykh shkolakh. (1897). Visnyk zakoniv derzhavnykh, 1293-1307. Viden [in Ukrainian].

Telvak, Vitalii. (2007). Mykhailo Hrushevskyi contra Volodymyr Milkovych (do problemy formuvannya dyskusiynoho polya ukrainskoi istoriografii pochatku XX st.) Arkhivoznavstvo. Arkheografiya. Dzhereloznavstvo, 9, 255-269 [in Ukrainian].

Trubchaninov, S.V. (2017). «Chernivetskyi period» v zhytti Myrona Korduby (1900-1918): naukova ta navchalno-metodychna diyalnist. Visnyk Kamyanets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka: Istorychni nauky, 10, 398-413 [in Ukrainian].

Fedoriv, I.O. (2004). Naukova i hromadsko-politychna diyalnist Myrona Korduby (1876 – 1947 rr.). Doctor’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Kaindl, R.F. (1894). Die Huzulen. Ihr Leben, ihre Sitten und ihre Volksüberlieferung. Wien: Alfred Hölder. Internet Archive=Google-USA [in German].

Kaindl, R.F. (1903). Die Volkskunde. Ihre Bedeutung, ihre Ziele und ihre Methode. Ein Leitfaden zur Einführung in die Volksforschung. Leipzig und Wien: Franz Deuticke. Internet Arhive= Google-USA [in German].

Literatur von und über Max Büdinger (https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=11705495X) im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek [in German].

Penck, Albrecht. (1902). Wilhelm Tomaschek (Nekrolog) Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 52, 291-295. IA=Google – USA [in German].

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyźszego Gimnasyum w Tarnopolu za rok szkolny 1886. (1886). Tarnopol: drukarnia J. Pawlawskiego [in Polish].

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyźszego Gimnasyum w Tarnopolu za rok szkolny 1887. (1887). Tarnopol: drukarnia J. Pawlawskiego, [in Polish].

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyźszego Gimnasyum w Tarnopolu za rok szkolny 1888. (1888). Tarnopol: drukarnia J. Pawlawskiego [in Polish].

Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Wyźszego Gimnasyum w Tarnopolu za rok szkolny 1889. (1889). Tarnopol: drukarnia J. Pawlawskiego [in Polish].

Stinia, M. (2004). Podręczniki w gimnazjach galicyjskich w latach 1860 – 1918. Prace Komisji Historii Nauki: Polska Akademia Umiejetności, VI, 5-39 [in Polish].

Tomaschek W. (1898) Historisch – Topographisches vom oberen Euphrat und aus Ost-Kappadokien. Beiträge zur alten Geschichte und Geographie. Festschrift für Heinrich Kiepert. Berlin. S. 135-149. IA=Google – USA=Wisconsin – USA [in German].

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
Як цитувати
Руденко, В., & Грек, К. (2020). Перші вчителі у становленні Мирона Кордуби як географа. Часопис соціально-економічної географії, 28, 89-95. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-10