Оцінка соціально-економічних показників адміністративних районів Закарпатської області в контексті розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури

  • Роман Славік ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, roman.slavik@uzhnu.edu.ua https://orcid.org/0000-0002-6198-3202
  • Мар’яна Салюк ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, maryana.salyuk@uzhnu.edu.ua https://orcid.org/0000-0002-5231-9844
  • Михайло Микита ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, mykhailo.mykyta@uzhnu.edu.ua https://orcid.org/0000-0001-6621-371X
Ключові слова: рекреаційна зона, рекреаційна привабливість, нечітка логіка, функція належності, соціально-економічні показники, рекреаційно-туристична інфраструктура

Анотація

У статті проаналізовано привабливість рекреаційних територій Закарпатської області щодо розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури, виходячи з аналізу соціально-економічних показників з використанням методології нечіткої логіки. Зазначено, що Закарпатська область є важливим туристичним регіоном як Західної України, так і Центральної Європи в цілому. Здійснено систематизацію рекреаційних зон Закарпаття за перспективністю розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури. Виявлено вплив таких показників на перспективи розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури, як відвідуваність рекреаційних територій туристами, обсяг наданих рекреаційно-туристичних послуг, щільність автомобільних доріг, кількість осіб, не зайнятих трудовою діяльністю, середня місячна зарплата штатних працівників. Окреслено сильні та слабкі сторони кожного адміністративного району області щодо розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури.

Здійснено ранжування адміністративних районів в цілому. Встановлено, що найбільш перспективними рекреаційними територіями для розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури є Мукачівська, Берегівська та Свалявська. Зазначені території, окрім сприятливих соціально-економічних факторів, володіють також унікальними рекреаційно-туристичними ресурсами: мінеральні та термальні води різних типів, замки, палаци, архітектурні ансамблі центрів міст. Значними темпами розвиваються Хустська, Рахівська і Міжгірська рекреаційні території. Натомість, в Ужгородській cпостерігається явище надмірної пропозиції рекреаційно-туристичних послуг. Виділено проблемні питання розвитку рекреаційної сфери Закарпатської області, зокрема незадовільний стан автодорожньої інфраструктури, а також нерівномірність соціально-економічного розвитку області в цілому. Пріоритетними завданнями подальшого інфраструктурного розвитку Закарпатської області окреслено вирівнювання соціально-економічного становища адміністративних районів області, а також вивчення проблеми граничного навантаження на природні та антропогенні комплекси області задля досягнення збалансованого розвитку територій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Роман Славік, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, roman.slavik@uzhnu.edu.ua

кандидат економічних наук, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Мар’яна Салюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, maryana.salyuk@uzhnu.edu.ua

кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Михайло Микита, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, mykhailo.mykyta@uzhnu.edu.ua

кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Посилання

Gryniv, L.S., Slavik, R.V., & Kryven, O.V. (2019). Ekonomika rekreatsiynoi sfery [Economy of recreational sphere]. Lviv: I. Franko Lviv National University, 416 [in Ukrainian].

Gulych, O.I., Gryniv, L.S., & Gerasymchuk, N.M. (2007). Metodyka formuvannya strategiy staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku kurortno-rekreatsiynykh terytoriy i kurortnykh tsentriv [Methods of formation of strategies for sustainable socio-economic development of resort and recreation areas and resort centers]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 52 [in Ukrainian].

Gulych, O.I. (2004). Rekreatsiynyi potentsial Ukrainskykh Karpat ta suchasnyi stan yoho osvoyennya [Recreational potential of the Ukrainian Carpathians and the current state of its development]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 56 [in Ukrainian].

Gulych, O.I. (2007). Ekologichno zbalansovanyj rozvytok kurortno-ozdorovchykh terytoriy: pytannya teorii i praktyky [Ecologically balanced development of health resort areas: issues of theory and practice]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 208 [in Ukrainian].

Demografichna sytuatsiya u Zakarpatskiy oblasti u rozrizi mist ta rayoniv [Demographic situation in Transcarpa-thian region in terms of cities and districts]. (2020). Uzhhorod: Main Department of Statistics in the Transcarpathian region [in Ukrainian].

Dolishniy, M.I., Nudelman, M.S., Tkachenko, K.K. et. al. (1984). Karpatskyi rekreatsiynyш kompleks [Carpathian rec-reational complex]. USSR Academy of Sciences. Lviv Branch of the Institute of Economics, 147. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Zade, L.A. (1976). Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i ego primenenie k prinyatiyu priblizhennykh resheniy [The concept of a linguistic variable and its application to making approximate decisions]. Moscow: Mir, 162 [in Russian].

Zaynyatist pratsivnykiv oblasti. Statystychnyy byuleten [Employment of employees of the region. Statistical bulletin]. (2018). Uzhgorod: Main Department of Statistics in the Transcarpathian region, 36 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro turyzm» [Law of Ukraine «On Tourism»]. Document 324/95-VR, from 04.11.2018 [in Ukrainian].

Kilkist, vidpratsovanyi chas ta serednyomisyachna zarobitna plata shtatnykh pratsivnykiv po mistakh ta rayonakh oblasti za IV kvartal 2019 roku [Number, hours worked and average monthly salary of full-time employees in cities and districts of the region for the fourth quarter of 2019]. (2020). Uzhhorod: Main Department of Statistics in the Transcarpathian region, 3 [in Ukrainian].

Kravtsiv, V.S., Hryniv, L.S., Kopach, M.V., & Kuzyk, S.P. (1999). Naukovo-metodychni zasady reformuvannya rekreatsiynoi sfery [Scientific and methodological foundations of recreational sphere reforming]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 78 [in Ukrainian].

Matsola, V.I. (1998). Rekreatsiyno-ozdorovcho-turystychnyi kompleks (pytannya teoriyi, metodologiyi, praktyky) [Recreational-health-tourist complex (questions of theory, methodology, practice)]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 278 [in Ukrainian].

Miklovda, V.P., Kubiniy, N.Yu., Shandor, F.F., Shchelkunova, O.V., & Koval, O.D. (2009). Marketyngovyi potencial regionu: problemy ta shlyaxy yix podolannya [Marketing potential of the region: problems and ways to overcome them]. Uzhhorod: Lira, 208 [in Ukrainian].

Molnar, O.S., & Marchenko, O.I. (2007). Otsinka nayavnoho turystychno-rekreatsiynoho potentsialu rekreatsiynykh zon Zakarpattya [Assessment of the existing tourist and recreational potential of the recreation zones of Transcarpa-thia]. Retrieved from http://www.berehovo-tour.info/index.php?option=com_content&view= article&id=229:2009-01-31-09-00-00&Itemid=123 [in Ukrainian].

Operatyvnyj monitoryng Upravlinnya turyzmu i kurortiv Zakarpatskoi ODA [Operational monitoring of Tourism and Resorts Administration of Transcarpathian Regional State Administration]. (2018). Uzhhorod, 1 [in Ukrainian].

Slavik, R.V. (2011). Metodologichni aspekty analizu investytsiynoi pryvablyvosti rekreatsiynykh terytoriy [Methodo-logical aspects of the analysis of investment attractiveness of recreational areas]. Proceedings of the Department of Economic Analysis and Statistics. (Vols. 9(2)), (353-357). Ternopil: Ternopil National Economic University [in Ukrainian].

Slavik, R.V. (2015). Otsinka istoryko-arkhitekturnoho potentsialu administratyvnykh rayoniv Zakarpatskoi oblasti v konteksti rozvytku rekreatsii ta turyzmu [Assessment of historical and architectural potential of administrative districts of Transcarpathian region in the context of development of recreation and tourism]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 19(2), 124-128 [in Ukrainian].

Slavik, R.V. (2015). Otsinka pryrodno-rekreatsiynoho potentsialu administratyvnykh rayoniv Zakarpatskoi oblasti [Assessment of natural and recreational potential of administrative districts of Transcarpathian region]. Physical Geography and Geomorphology, 3(79), 38-42 [in Ukrainian].

Transport i zvyazok Zakarpatskoi oblasti. Statystychnyj zbirnyk [Transport and communication of the Transcarpathian region. Statistical collection]. (2018). Uzhhorod: Main Department of Statistics in the Transcar-pathian region, 76 [in Ukrainian].

Shevchenko, G.M. (2017). Metodologiya prognozuvannya zrivnovazhenoho rozvytku rekreatsii v systemi upravlinnya natsionalnoyu ekonomikoyu [Methodology for predicting the sustainable development of recreation in the system of managing the national economy]. Doctor’s thesis. Sumy: Sumy State University. Retrieved from: http://www.impeer.od.ua/images/Dissertations/2017/Diss_Shevchenko.pdf [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
Як цитувати
Славік, Р., Салюк, М., & Микита, М. (2020). Оцінка соціально-економічних показників адміністративних районів Закарпатської області в контексті розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури. Часопис соціально-економічної географії, 28, 78-88. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-09
Розділ
Наукові повідомлення