Оцінка соціально-економічних показників адміністративних районів Закарпатської області в контексті розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури

  • Роман Славік ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, roman.slavik@uzhnu.edu.ua https://orcid.org/0000-0002-6198-3202
  • Мар’яна Салюк ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, maryana.salyuk@uzhnu.edu.ua https://orcid.org/0000-0002-5231-9844
  • Михайло Микита ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, mykhailo.mykyta@uzhnu.edu.ua https://orcid.org/0000-0001-6621-371X
Ключові слова: рекреаційна зона, рекреаційна привабливість, нечітка логіка, функція належності, соціально-економічні показники, рекреаційно-туристична інфраструктура

Анотація

У статті проаналізовано привабливість рекреаційних територій Закарпатської області щодо розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури, виходячи з аналізу соціально-економічних показників з використанням методології нечіткої логіки. Зазначено, що Закарпатська область є важливим туристичним регіоном як Західної України, так і Центральної Європи в цілому. Здійснено систематизацію рекреаційних зон Закарпаття за перспективністю розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури. Виявлено вплив таких показників на перспективи розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури, як відвідуваність рекреаційних територій туристами, обсяг наданих рекреаційно-туристичних послуг, щільність автомобільних доріг, кількість осіб, не зайнятих трудовою діяльністю, середня місячна зарплата штатних працівників. Окреслено сильні та слабкі сторони кожного адміністративного району області щодо розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури.

Здійснено ранжування адміністративних районів в цілому. Встановлено, що найбільш перспективними рекреаційними територіями для розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури є Мукачівська, Берегівська та Свалявська. Зазначені території, окрім сприятливих соціально-економічних факторів, володіють також унікальними рекреаційно-туристичними ресурсами: мінеральні та термальні води різних типів, замки, палаци, архітектурні ансамблі центрів міст. Значними темпами розвиваються Хустська, Рахівська і Міжгірська рекреаційні території. Натомість, в Ужгородській cпостерігається явище надмірної пропозиції рекреаційно-туристичних послуг. Виділено проблемні питання розвитку рекреаційної сфери Закарпатської області, зокрема незадовільний стан автодорожньої інфраструктури, а також нерівномірність соціально-економічного розвитку області в цілому. Пріоритетними завданнями подальшого інфраструктурного розвитку Закарпатської області окреслено вирівнювання соціально-економічного становища адміністративних районів області, а також вивчення проблеми граничного навантаження на природні та антропогенні комплекси області задля досягнення збалансованого розвитку територій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Роман Славік, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, roman.slavik@uzhnu.edu.ua

кандидат економічних наук, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Мар’яна Салюк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, maryana.salyuk@uzhnu.edu.ua

кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Михайло Микита, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» вул. Університетська, 14, м. Ужгород, 88000, Україна, mykhailo.mykyta@uzhnu.edu.ua

кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування

Посилання

Gryniv, L.S., Slavik, R.V., & Kryven, O.V. (2019). Ekonomika rekreatsiynoi sfery [Economy of recreational sphere]. Lviv: I. Franko Lviv National University, 416 [in Ukrainian].

Gulych, O.I., Gryniv, L.S., & Gerasymchuk, N.M. (2007). Metodyka formuvannya strategiy staloho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku kurortno-rekreatsiynykh terytoriy i kurortnykh tsentriv [Methods of formation of strategies for sustainable socio-economic development of resort and recreation areas and resort centers]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 52 [in Ukrainian].

Gulych, O.I. (2004). Rekreatsiynyi potentsial Ukrainskykh Karpat ta suchasnyi stan yoho osvoyennya [Recreational potential of the Ukrainian Carpathians and the current state of its development]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 56 [in Ukrainian].

Gulych, O.I. (2007). Ekologichno zbalansovanyj rozvytok kurortno-ozdorovchykh terytoriy: pytannya teorii i praktyky [Ecologically balanced development of health resort areas: issues of theory and practice]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 208 [in Ukrainian].

Demografichna sytuatsiya u Zakarpatskiy oblasti u rozrizi mist ta rayoniv [Demographic situation in Transcarpa-thian region in terms of cities and districts]. (2020). Uzhhorod: Main Department of Statistics in the Transcarpathian region [in Ukrainian].

Dolishniy, M.I., Nudelman, M.S., Tkachenko, K.K. et. al. (1984). Karpatskyi rekreatsiynyш kompleks [Carpathian rec-reational complex]. USSR Academy of Sciences. Lviv Branch of the Institute of Economics, 147. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Zade, L.A. (1976). Ponyatie lingvisticheskoy peremennoy i ego primenenie k prinyatiyu priblizhennykh resheniy [The concept of a linguistic variable and its application to making approximate decisions]. Moscow: Mir, 162 [in Russian].

Zaynyatist pratsivnykiv oblasti. Statystychnyy byuleten [Employment of employees of the region. Statistical bulletin]. (2018). Uzhgorod: Main Department of Statistics in the Transcarpathian region, 36 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro turyzm» [Law of Ukraine «On Tourism»]. Document 324/95-VR, from 04.11.2018 [in Ukrainian].

Kilkist, vidpratsovanyi chas ta serednyomisyachna zarobitna plata shtatnykh pratsivnykiv po mistakh ta rayonakh oblasti za IV kvartal 2019 roku [Number, hours worked and average monthly salary of full-time employees in cities and districts of the region for the fourth quarter of 2019]. (2020). Uzhhorod: Main Department of Statistics in the Transcarpathian region, 3 [in Ukrainian].

Kravtsiv, V.S., Hryniv, L.S., Kopach, M.V., & Kuzyk, S.P. (1999). Naukovo-metodychni zasady reformuvannya rekreatsiynoi sfery [Scientific and methodological foundations of recreational sphere reforming]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 78 [in Ukrainian].

Matsola, V.I. (1998). Rekreatsiyno-ozdorovcho-turystychnyi kompleks (pytannya teoriyi, metodologiyi, praktyky) [Recreational-health-tourist complex (questions of theory, methodology, practice)]. Lviv: Institute for Regional Studies – NAS of Ukraine, 278 [in Ukrainian].

Miklovda, V.P., Kubiniy, N.Yu., Shandor, F.F., Shchelkunova, O.V., & Koval, O.D. (2009). Marketyngovyi potencial regionu: problemy ta shlyaxy yix podolannya [Marketing potential of the region: problems and ways to overcome them]. Uzhhorod: Lira, 208 [in Ukrainian].

Molnar, O.S., & Marchenko, O.I. (2007). Otsinka nayavnoho turystychno-rekreatsiynoho potentsialu rekreatsiynykh zon Zakarpattya [Assessment of the existing tourist and recreational potential of the recreation zones of Transcarpa-thia]. Retrieved from http://www.berehovo-tour.info/index.php?option=com_content&view= article&id=229:2009-01-31-09-00-00&Itemid=123 [in Ukrainian].

Operatyvnyj monitoryng Upravlinnya turyzmu i kurortiv Zakarpatskoi ODA [Operational monitoring of Tourism and Resorts Administration of Transcarpathian Regional State Administration]. (2018). Uzhhorod, 1 [in Ukrainian].

Slavik, R.V. (2011). Metodologichni aspekty analizu investytsiynoi pryvablyvosti rekreatsiynykh terytoriy [Methodo-logical aspects of the analysis of investment attractiveness of recreational areas]. Proceedings of the Department of Economic Analysis and Statistics. (Vols. 9(2)), (353-357). Ternopil: Ternopil National Economic University [in Ukrainian].

Slavik, R.V. (2015). Otsinka istoryko-arkhitekturnoho potentsialu administratyvnykh rayoniv Zakarpatskoi oblasti v konteksti rozvytku rekreatsii ta turyzmu [Assessment of historical and architectural potential of administrative districts of Transcarpathian region in the context of development of recreation and tourism]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 19(2), 124-128 [in Ukrainian].

Slavik, R.V. (2015). Otsinka pryrodno-rekreatsiynoho potentsialu administratyvnykh rayoniv Zakarpatskoi oblasti [Assessment of natural and recreational potential of administrative districts of Transcarpathian region]. Physical Geography and Geomorphology, 3(79), 38-42 [in Ukrainian].

Transport i zvyazok Zakarpatskoi oblasti. Statystychnyj zbirnyk [Transport and communication of the Transcarpathian region. Statistical collection]. (2018). Uzhhorod: Main Department of Statistics in the Transcar-pathian region, 76 [in Ukrainian].

Shevchenko, G.M. (2017). Metodologiya prognozuvannya zrivnovazhenoho rozvytku rekreatsii v systemi upravlinnya natsionalnoyu ekonomikoyu [Methodology for predicting the sustainable development of recreation in the system of managing the national economy]. Doctor’s thesis. Sumy: Sumy State University. Retrieved from: http://www.impeer.od.ua/images/Dissertations/2017/Diss_Shevchenko.pdf [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
0 статей
Розділ
Наукові повідомлення