Типізація сільських ландшафтів приміської зони м. Одеси

  • Валентина Олійник Одеська державна академія будівництва та архітектури вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна, v.oleynik7777@gmail.com http://orcid.org/0000-0002-6451-556X
Ключові слова: передмістя, зонування, природні ландшафти, типи сільських ландшафтів, місто, функції

Анотація

Елементи позаміського природного ландшафту мають велике значення для жителів міста та приміської зони з точки зору їх функціональності, санітарно-гігієнічних, естетичних та природоохоронних критеріїв. З врахуванням величезного впливу міста на соціально-економічний розвиток приміської зони відбуваються грандіозні зміни в природному середовищі передмістя, сільських ландшафтах, які виконують різноманітні функції, що визначає необхідність їх вивчення, обліку, оцінки, охорони та перетворення. В статті проаналізовані підходи до вивчення типів сільських ландшафтів, критеріїв їх типізації, враховуючи економічні (сільськогосподарські), соціальні (щільність населення, маятникова міграція) та екологічні (родючість, деградованість грунтів, техногенне навантаження)  показники. В результаті дослідження визначені типи сільських ландшафтів передмістя Одеси: порушені, запущені (деградовані); сільськогосподарські; цінні (рекреаційні). Основними причинами зміни ландшафтів в передмісті слід назвати: надмірно невиправдане використання природних ресурсів: грунтів, водойм, лісових масивів; забруднення грунтів і водойм; вивіз сміття та відходів з міст на  неорганізовані сміттєзвалища; недодержання правил сівозмін; безграмотне застосування мінеральних добрив і пестицидів; надзвичайно велике антропогенне навантаження на окремі території.

Наведене дослідження може слугувати відправною точкою для формування типології, планування розвитком приміських територій, в тому числі і розвитку туризму в їх межах. Вважаємо доцільним не лише виділення типів сільських ландшафтів передмістя, а й проведення відповідного зонування території, з урахуванням її функцій та типів ландшафтів для раціонального ведення господарства, збереження й відновлення природних ресурсів (земельних, водних, лісових), ефективного використання земель з урахуванням геоекологічної ситуації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Валентина Олійник, Одеська державна академія будівництва та архітектури вул. Дідріхсона, 4, м. Одеса, 65029, Україна, v.oleynik7777@gmail.com

кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії та землеустрою

Посилання

Zemelnyi kodeks Ukrainy vid 25.10.2001 (iz zminamy ta dopovnennyamy) [Land code of Ukraine of 25.10.2001 (with amendments and additions)]. (2002). Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, No. 2768-III, No. 3-4, p. 27. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14 [in Ukrainian].

Planuvannya i zabudova terytoriy [Planning and development of territories]: DBN B.2.2-12:2018. Retrieved from http://kbu.org.ua/assets/app/documents/ [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu.S. (Eds.) (1998-2004). Vsesvitnya organizatsiya okhorony zdorovya [World health organization]. Yurydychna entsyklopediya – Legal encyclopedia: (in 6 volumes). Kyiv: Ukrainian encyclopedia of M.P. Bazhan [in Ukrainian].

Ibatullin, Sh.I. (2007). Kapitalizatsiya zemel prigorodnykh zon krupnykh gorodov: teoriya, metodologiya, praktika [Capitalization of land of suburban zones of large cities: theory, methodology, practice]. Kyiv, NAU, 260 p. [in Ukrainian].

Oliynyk, V.D. (2015). Typy silskykh landshaftiv v primiskykh zonah [Types of rural landscapes in suburban areas] (pp. 55-58). Cherkasy: Publ. Chabanenko Yu.A. [in Ukrainian].

Oleynik, V.D. (2017). Analiz funktsiy prigorodnoy zony Odessy [Analysis of functions of the suburban zone of Odes-sa]. Naukovі zapysky Vіnnytskoho derzhavnoho pedagogіchnoho unіversitetu іmenі Mykhaila Kotsyubynskoho. Serіya: Geografіya – Scientific notes of the Vinnytsia state pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinsky. Series: Geography, 29, 1-2, 156-168 [in Russian].

Pozachenyuk, Е.А. (2006). Territorialnoe planirovanie [Territorial planning]. Simferopol [in Russian].

Proekt Zakonu Ukraini «Pro zeleni nasadzhennya mist ta inshykh naselenykh punktiv» [Draft Law «Green spaces in cities and other localities»]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55455 [in Ukrainian].

Proekt rishennya «Pro zatverdzhennya Odeskoi regionalnoi kompleksnoi programy z okhoroni dovkillya na 2020-2021 roky» [Draft decision «Approval of the Odessa regional integrated environmental protection program for 2020-2021»]. Retrieved from http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/07-30-VII.pdf [in Ukrainian].

Prokuratura Kyeva «pomstytsya» za znyshchennya zelenykh nasadzhen [The Prosecutor's office of Kiev will "avenge" the destruction of green spaces]. Retrieved from https://kyiv.comments.ua/news/2011/10/10/115700.html [in Ukrainian].

Topchiev, O.H. (Eds.). (2000). Regіonalna programa okhorony dovkіllya, ratsіonalnoho vykoristannya pryrodnykh resursіv ta zabezpechennya ekologіchnoi bezpeky. Odeska oblast [Regional program for environmental protection, rational use of natural resources and environmental safety. Odesa region]. Odesa [in Ukrainian].

Oliynyk, V.D., Pedko, I.A., Hropot, S.G., & Ivanov A.I. (2018). Teoretichnі osnovy formuvannya rekreatsіyno-ozdorovchoi sfery v prymіskіy zonі velykykh mіskykh poselen [Theoretical foundations of the formation of recreational and health-improving sphere in the suburban zone of large urban settlements]. Odesa [in Ukrainian].

Topchiev, O.G. (2005). Suspіlno-geografіchnі doslіdzhennya: metodologіya, metodi, metodyki [Socio-geographical research: methodology, methods, techniques]. Odesa, Astroprint Publ. [in Ukrainian].

Hauke, M.O. (1960). Prigorodnaya zona bolshogo goroda [Suburban area of a large city]. Moscow, Stroizdat Publ. [in Ukrainian].

Baker, S., & Mitchell, E. (1996). Pathway in Senior Geography, Thomas Nelson Australia.

Geyer, H.S., & Kontuly T.M. (1993). A Theoretical Foundation for the Concept of Differential Urbanization, In: Dif-ferential Urbanization: Integrating Spatial Models, Geyer, H.S. & Kontuly, T.M., Arnold, London, Great Britain, pp. 290-308.

Stadel, C. (2004). Processes And Forces Affecting The Dynamics Of The Outskirts Of European Cities // COST 10 Project «European Cities: Insight on Outskirts» Volume «Planning».

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
Як цитувати
Олійник, В. (2020). Типізація сільських ландшафтів приміської зони м. Одеси. Часопис соціально-економічної географії, 28, 71-77. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-08
Розділ
Наукові повідомлення