Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації: географічний аспект

  • Jurii Bilous Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, bilous_jura@ukr.net https://orcid.org/0000-0001-8539-275X
Ключові слова: децентралізація, об’єднані територіальні громади, освітній округ, заклад загальної середньої освіти, опорний заклад, філія, якість знань учнів

Анотація

В статті розглянуто сучасний стан формування мережі опорних закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) Чернівецької області, а також визначено основні чинники, які необхідно враховувати при формуванні освітнього округу та створенні опорного закладу, а також запропоновано перспективну мережу опорних ЗЗСО Кіцманського району Чернівецької області.

Сьогодні освітня галузь України знаходиться на етапі реформування. Одними з елементів здійснення реформи освіти є створення освітніх округів та опорних навчальних закладів. При плануванні опорного закладу, ми пропонуємо враховувати наступні чинники: ступінь закладів освіти, особливості їх географічного розташування, кількість учнів, що потребуватимуть підвезення, площа учнівських приміщень, матеріально-технічна база, укомплектування бібліотечного фонду, кваліфікацію педагогічних працівників та якість знань випускників. Найважливішими ж чинниками, на нашу думку, є: особливості розташування закладу (адже даний показник впливає на час та відстань підвезення учнів), матеріально-технічна база (сприяє кращому засвоєнню знань) та якість знань випускників ЗЗСО (саме знання є показником якості надання освітніх послуг).

На даний час в Чернівецькій області вже створено 14 опорних навчальних закладів та 22 філії, в яких навчається 7354 учні. Для визначення шляхів оптимізації мережі ЗЗСО, нами було обрано Кіцманський район Чернівецької області, адже він є оптимальним для області та й України загалом, за демографічними особливостями, розмірами району, особливостями транспортної мережі, кількістю ЗЗСО та учнів, що в них навчаються, а також відсутню шкіл з мовами навчання національних меншин, які потребують врахування певних особливостей при створенні опорних закладів. В Кіцманському районі ми пропонуємо створити 12 освітніх округів, 11 опорних закладів та 26 філій, а також залишити 2 ЗЗСО без змін.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Jurii Bilous, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. М. Коцюбинського 2, корп. 4, м. Чернівці, 58012, Україна, bilous_jura@ukr.net

аспірант кафедри географії України та регіоналістики

Посилання

Topuzov, O.M. (Eds.). (2018). Anotovani rezultaty naukovo-doslidnoi roboty Instytutu pedagogiky NAPN Ukrainy za 2018 rik [Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine for 2018]. Kyiv: Pedagogichna dumka [in Ukrainian].

Benovska, L.Ya. (2016). Formuvannya opornykh shkil v umovakh reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya [Formation of support schools in the conditions of local self-government reform]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, 2, 32-37 [in Ukrainian].

Virchenko, P. (2009). Osoblyvosti prostorovoi organizatsii struktury regionalnoi systemy osvity [Features of the spatial organization of the structure of the regional education system]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 7(2), 178-182 [in Ukrainian].

Zaiachuk, O.H. (2009). Terytorialna organizatsiya zahalnoosvitnikh zakladiv Chernivetskoi oblasti [Territorial organi-zation of secondary schools of Chernivtsi region]. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu im. Lesi Ukrainky. Seriya: Geografichni nauky, 116-120 [in Ukrainian].

Tsentr yakosti osvity (2020). Zvity i statystychni dani [Reports and statistics]. Retrieved from http://centr.cv.ua/?cat=7 [in Ukrainian].

Derzhavna kaznacheyska sluzhba Ukrainy (2020). Obyednani terytorialni hromady [United territorial communities]. Retrieved from https://www.treasury.gov.ua/ua/kaznachejstvo-informuye/obyednani-teritorialni-gromadi [in Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy (2019). Oporni shkoly [Support schools]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/oporni-shkoli [in Ukrainian].

Pashkevych, M.S., & Kharchenko, M.O. (2016). Naukovi zasady formuvannya merezhi opornykh shkil u regionakh Ukrainy [Scientificbases of formation of a network of basic schools in the regions of Ukraine]. Dnipropetrovsk: NHU [in Ukrainian].

Kabinet ministriv Ukrainy (2019). Postanova Pro zatverdzhennya Polozhennya pro osvitni okruh i opornyi zaklad osvity [Resolution on approval of the Regulations on the educational district and the basic educational institution]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-osvitnij-okrug-i-opornij-zaklad-osvit-m-190619 [in Ukrainian].

Ministerstvo okhorony zdorovya Ukrainy (2018). Sanitarnyi rehlament dlya zakladiv zahalnoi serednyoi osvity [Sani-tary regulations for general secondary education institutions]. Retrieved from https://moz.gov.ua/uploads/1/6845-pro_20180828_1.pdf [in Ukrainian].

Stetskyi, V.V. (1998). Osvitniy kompleks Lvivskoi oblasti: sotsialno-ekonomiko-geografichni doslidzhennya [Educa-tional complex of Lviv region: socio-economic-geographical research]. Lviv: LONMIO [in Ukrainian].

Flinta, N.I. (2005). Kulturno-osvitniy kompleks regionu i yoho terytorialna organizatsiya (na materialakh Ter-nopilskoi oblasti) [Cultural and educational complex of the region and its territorial organization (based on materials from Ternopil region)]. Kyiv [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
Як цитувати
Bilous, J. (2020). Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти в умовах децентралізації: географічний аспект. Часопис соціально-економічної географії, 28, 64-70. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-07
Розділ
Наукові повідомлення