Особливості використання геоінформаційних систем у підготовці майбутніх фахівців географії в закладах вищої освіти

  • Olena Korol Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна, korolelena1976@gmail.com https://orcid.org/0000-0003-0175-3824
  • Olesia Kornus Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна, olesyakornus@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-7469-7291
  • Anatolii Kornus Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна, a_kornus@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-5924-7812
Ключові слова: ГІС-пакети, СУБД, бакалавр географії, географічні дані, ГІС-технології

Анотація

У статті проаналізовано особливості використання геоінформаційних систем в освітньому процесі в закладах вищої освіти та обґрунтовано необхідність їх вивчення у підготовці бакалавра географії (спеціальність 106 Географія). Встановлено зв’язок геоінформаційних систем з іншими навчальними дисциплінами. Описано теми догеоінформаційних дисциплін, опанування якими допоможе студентам безперешкодно оволодіти ГІС-технологію. Проаналізовано ринок сучасних ГІС-пакетів.

Наведена класифікація програмних продуктів (ГІС-пакет ArcGIS, MapInfo Professional, «Панорама 11» («Карта 2011»), «Digitals», GeoDraw (Geograf), AutoCad Map 3D, SAGA GIS, GRASS GIS, ILWIS, MapWindow GIS) із зазначенням функціоналу та інструментарію ГІС-пакетів. Також представлені можливості відкритих програм, що можуть бути використані в освітньому процесі (PhotoFiltre (побудова карт), XnView (перегляд), Picasa (додавання геотегів, за допомогою яких можна вказати місцевість зйомки будь-кого фото, використовуючи Google Earth і Google maps), Quantum GIS (може бути використана в якості основної платформи для навчання студентів як використовувати ГІС і як створювати найякісніші карти), мережеві сервіси Google Earth (електронний глобус), ArcGIS Online (використовується для управління і обміну картами і географічною інформацією), Golden SoftWare (Surfer) (універсальне картографічне ПО, що працює під управлінням ОС Microsoft Windows та використовується для швидкого і акуратного викреслення поверхонь карт і конвертації наданих даних у контурні, рельєфні або поштові карти, трьохвимірні поверхні, 3D-каркаси або векторну графіку)).

Розглянуто основні моделі представлення даних, завдяки яким може реалізуватися робота ГІС. Зазначено основні переваги і недоліки застосування цих моделей. Визначено основні компетенції, які повинні набути майбутні географи під час вивчення навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи та бази даних», що дасть підстави для формування достатнього рівня конкурентоспроможного фахівця географії.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Olena Korol, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна, korolelena1976@gmail.com

кандидат педагогічних наук, завідувач навчально-методичного кабінету комп’ютерних та інформаційних технологій

Olesia Kornus, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна, olesyakornus@gmail.com

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та регіональної географії

Anatolii Kornus, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002, Україна, a_kornus@ukr.net

кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та регіональної географії

Посилання

Berezhnyi, V.A., Kostrikov, S.V., & Sehida K.Yu. (2013). GIS: perspektyvy universytetskoho navchalnoho protsesu v richyshchi informatyzatsii geografichnoi osvity [GIS: prospects of the university educational process in the stream of informatization of geographical education]. Problemy suchasnoi osvity, 4, 45-54 [in Ukrainian].

Zhaldak, M.I. (2013). Problemy informatyzatsii navchalnoho protsesu v serednikh i vyshchykh navchalnykh zak-ladakh [The problems of informatization of the educational process in secondary and higher educational institutions]. Kompiuter v shkoli ta simyi, 3, 8-15 [in Ukrainian].

Klochko, O.V. (2010). Metodychna systema navchannya studentiv geoinformatsiynykh tekhnologiy [Methodical sys-tem of teaching students of geoinformation technologies]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 17, 40-50 [in Ukrainian].

Kostrikov, S.V. (2013). Pro deyaki metodologichni zasady vykladennya bloku navchalnykh dystsyplin iz geoin-formatyky i GIS-tekhnologiy [On some methodological principles of teaching a block of disciplines in geoinformatics and GIS technologies]. Yu.V. Kholin, T.O. Markova (Eds.), Problemy suchasnoi osvity, 4, 71-74. Kharkiv: KhNU imeni V.N. Karazina [in Ukrainian].

Malytska, I.D. (2010). Tendentsii vprovadzhennya IKT u systemakh osvity krain Evropy [Trends in the implemen-tation of ICT in the educational systems of European countries]. Informatsiini tekhnologii i zasoby navchannya, 19. Retrieved from http://www.ime.eduua.net/em19/content/10midsec.htm [in Ukrainian].

Mateichyk, V.P., Vaihanh, H.O., & Rymaruk, K.V. (2013). Do vyboru GISs-prohram dlya vizualizatsii rivnya za-brudnennya avtomobilnykh dorih [The choice of GIS software for visualizing the pollution level of the roads]. Re-trieved from http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/27_2013/125-130.pdf [in Ukrainian].

Osobov, I.P. (2014). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnologii na suchasnomu etapi organizatsii osvitnyoho protsesu [Information and communication technologies at the present stage of the organization of the educational process]. Pedagogichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnoloyii, 1(35), 114-152 [in Ukrainian].

Fedoniuk, M.A. (2012). Okremi osoblyvosti zastosuvannya informatsiynykh tekhnologiy u praktychnomu kursi dystsypliny «Ekologichne kartografuvannya» [Some peculiarities of the use of information technology in the practical course of the discipline «Environmental mapping»]. Informatsiyni tekhnologii i zasoby navchannya, 6(32). Retrieved from: http://www.journal.iitta.gov.ua [in Ukrainian].

Shyshkina, M.P. (2006). Tendentsii rozvytku ta vykorystannya informatsiynykh tekhnologiy v konteksti formu-vannya osvitnyoho seredovyshcha [Trends in the development and use of information technology in the context of the formation of the educational environment]. Informatsiyni tekhnologii i zasoby navchannya, 1. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em1/emg.html [in Ukrainian].

Information and Communication Technologies in Teacher Education: a Planning Guide (2002). E. Khvilon (Eds.). Di-vision of Higher Education Unesco. UNESCO, 235 p.

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
Як цитувати
Korol, O., Kornus, O., & Kornus, A. (2020). Особливості використання геоінформаційних систем у підготовці майбутніх фахівців географії в закладах вищої освіти. Часопис соціально-економічної географії, 28, 35-42. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-04
Розділ
Наукові повідомлення