Ретроспектива української суспільної географії: cпроба періодизації розвитку

  • Ярослав Олійник Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 01680, Україна, 521ya.ol.53@ukr.net
  • Сергій Шевчук Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000, Україна, S_Sevchuk@online.ua https://orcid.org/0000-0002-8155-8326
Ключові слова: суспільна географія в Україні, періодизація розвитку, етапи, періоди, науково-освітні центри, наукові школи

Анотація

Дослідження присвячене обґрунтуванню нової моделі періодизації розвитку суспільної географії в Україні на базі об’єктивних закономірностей функціювання науки. Аргументовано доведено актуальність та значущість пропонованої роботи для вітчизняної науки в контексті відсутності загальноприйнятої періодизації розвитку української суспільної географії. Уніфіковано різноманітність поглядів на вказану вище проблему в Україні, основну увагу закцентовано на врахуванні внутрішніх чинників розвитку суспільної географії, що так само вможливило визначення етапів і періодів її становлення в Україні в руслі найголовніших концепцій, які визначали методологічний статус науки на тому чи тому етапі. Схарактеризовано суспільну географію в межах формування науки в Україні. Доведено, що зародження суспільної географії в Україні датоване останньою чвертю ХІХ ст., остаточне ж її оформлення – першою чвертю ХХ ст., на початку минулого століття відбулася інституалізація географії в самостійну галузь знань, яка сфокусувала в собі природничо-географічні, демогеографічні, етногеографічні, політико-географічні й економіко-географічні знання про територію України. Ключовою в цьому зв’язку була діяльність С. Рудницького. Саме з ним пов’язуємо початок сучасної географії в Україні загалом і суспільної географії зокрема, з урахуванням європейських традицій та власного інтелектуального потенціалу.

Авторський підхід уможливив виокремлення трьох етапів з відповідними періодами: 1-й етап – кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: 1873–1904 рр.; 1905–1917 рр.; 1918–1921 рр.; 2-й етап – сер. ХХ ст.: 1922–1933 рр.; 1934–1963 рр.; 1964–1990 рр.; 3-й етап – кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: 1991–2020 рр. Вирізнено найвагоміші характеристики кожного етапу та періоду, з’ясовано, зосібна, теоретичні досягнення, визначено науково-освітні центри й наукові школи. Окремо схарактеризовано й напрями, концепції та теорії зарубіжної географії, визначено їхній уплив на становлення суспільної географії в Україні. У контексті аналізу тенденцій та концепцій розвитку зарубіжної суспільної географії в кін. ХІХ – на поч. ХХІ ст. показано їхній вплив на формування проблематики вітчизняних суспільно-географічних досліджень. Уперше визначено ступінь професіоналізації суспільно-географічної науки в Україні, що засвідчує об’єктивність пропонованої періодизації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Ярослав Олійник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 01680, Україна, 521ya.ol.53@ukr.net

доктор економічних наук, декан географічного факультету, професор кафедри економічної та соціальної географії

Сергій Шевчук, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000, Україна, S_Sevchuk@online.ua

доктор географічних наук, проректор з наукової роботи, професор кафедри географії

Посилання

Dzheyms, P., & Martin, Dzh. (1988). Vse vozmozhnye miry: istoriya geograficheskikh idey [All possible worlds: the history of geographical ideas]. Moskva: Progress, 263 [in Russian].

Zhupanskyi, Ya.I. (1997). Istoriya geografii v Ukraini [History of geography in Ukraine]. Lviv. Svit, 261 [in Ukrainian].

Niemets, L.M., Kandyba, Yu.I., & Niemets, K.A. (2009). Suspilna geografiya v Kharkivskomu regioni: istoriya, napryamky ta perspektyvy rozvytku [Human geography in the Kharkiv region: history, directions and prospects for development]. Kharkiv. KhNU imeni V.N. Karazina, 259 [in Ukrainian].

Oliynyk, Ya.B., & Krasnopolska, N.V. (2007). Geografichna nauka v Ukraini: stanovlennya i rozvytok [Geographical science in Ukraine: formation and development]. Kyiv: Nika-Centr, 148 [in Ukrainian].

Pistun, M.D. (2009). Rozvytok suspilnoi geografii v Ukraini u XX – na pochatku XXI storichchya [Development of human geography in Ukraine in the XX – at the beginning of the XXI century]. Kyiv, 112 [in Ukrainian].

Rudenko, L.G., Gorlenko, I.A., & Marunyak, E.A. (2010). Obshhestvennaya geografiya: sushhnost i napravleniya razvitiya [Human geography: the nature and directions of development]. Teoriya sotsialno-ekonomicheskoy geo-grafii: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya. Rostov-na-Donu. Yzd-vo YuFU, 72-77 [in Russian].

Topchiyev, O.H. (2006.). U poshukax suchasnoi paradygmy geografii [In search of the modern paradigm of geog-raphy]. Ukrayinskyi geografichnyi zhurnal, 4, 19-22 [in Ukrainian].

Fedyuk, O.M. (2014). Ukrainska suspilna geografiya: druga polovyna XX – pochatok XXI stolittya [Ukrainian human geography: the second half of the XX – the beginning of the XXI century]. Kyiv: Blankservis-Plyus, 208 [in Ukrainian].

Shabliy, O.I. (2001). Suspilna geografiya: teoriya, istoriya, ukrayinoznavchi studii [Human geography: theory, history, Ukrainian studies]. Lviv: LNU imeni I. Franka, 744 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-06-02
Цитовано
Як цитувати
Олійник, Я., & Шевчук, С. (2020). Ретроспектива української суспільної географії: cпроба періодизації розвитку. Часопис соціально-економічної географії, 28, 17-24. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-02