Трансформації зовнішньої торгівлі товарами України: реалії, проблеми, перспективи

  • Наталія Гусєва Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, gusewa3110@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-3620-1213
  • Юрій Кандиба Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, kand77@ukr.net https://orcid.org/0000-0003-1155-057X
  • Павло Кобилін Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, kobilin333@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-9718-5838
Ключові слова: зовнішньоекономічні зв’язки, зовнішня торгівля товарами, зовнішньоторговельна політика, товарна структура зовнішньої торгівлі, географічна структура зовнішньої торгівлі товарами, трансформації зовнішньої торгівлі товарами, оптимізація імпорту, експортний потенціал

Анотація

У статті проведено аналіз трансформацій зовнішньої торгівлі товарами України у 2000-2017 рр. Вибір періоду дослідження зумовлений тим, що з 2000 р. почалося «оздоровлення» і поступове зростання економіки України після тривалої кризи 1990-х рр. Протягом 2000-2017 рр. Україна мала переважно від’ємний зовнішньоторговельний баланс (окрім 2000-2004 та 2015 рр.); в цілому збалансовану зовнішню торгівлю; небезпечну імпортну залежність; надзвичайно відкриту економіку; високий рівень експорту. Обсяги експорту, імпорту і зовнішньоторговельного обороту мали нестабільну динаміку з негативними тенденціями в 2008-2009 та 2013-2015 рр.

У структурі експорту товарів у 2017 р. переважали недорогоцінні метали та вироби з них; продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; а в структурі імпорту – мінеральні продукти; машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості. Протягом 2001-2017 рр. відбувалося в експорті – збільшення частки продукції галузей первинного сектору (за рахунок рослинництва) та зменшення продукції вторинного сектору (за рахунок металургії, машинобудування, хімічної та текстильної промисловості); в імпорті – зменшення частки сировини та збільшення частки інших категорій товарів. Товарна структура зовнішньої торгівлі стала більш пропорційною, без сильно домінуючого товару.

Головними партнерами в експорті товарів у 2017 р. були Російська Федерація, Польща, Туреччина, Італія, Індія, а в імпорті – Російська Федерація, Китай, Німеччина, Польща, Білорусь. Протягом 2001-2017 рр. головними партнерами України залишалися в експорті – Російська Федерація, Польща, Туреччина, Італія, Китай, Німеччина; в імпорті – Російська Федерація, Німеччина, Польща, Білорусь, США, Італія. Незважаючи на різке скорочення торговельних зв’язків з Російською Федерацією, вона все ще залишається найбільшим партнером у зовнішній торгівлі товарами України. Серед регіонів світу найбільшим торговельним партнером України в останні роки стає Європа при відповідному скороченні частки країн СНД.

Для збалансування зовнішньої торгівлі товарами України необхідно вжити комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності експортної діяльності та імпортозаміщення у певних секторах економіки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Наталія Гусєва, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, gusewa3110@gmail.com

к. геогр. н., доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Юрій Кандиба, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, kand77@ukr.net

к. геогр. н., доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Павло Кобилін, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, kobilin333@gmail.com

к. геогр. н., доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства, завідувач навчальної лабораторії соціально-економічних та інформаційних технологій

Посилання

Azriliyan, A.N. (ed.) (2002). Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Big Economic Dictionary]. Moscow: Institute of New Economics, Russian Federation, 1280 [in Russian].

Prokhorov, A.M. (ed.) (2004). Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar [Big Encyclopedic Dictionary]. Moscow, Russian Federation, 1456 [in Russian].

Gusieva, N.V., Kulieshova, H.O., Klyuchko, L.V. (2015). Foreign Economic Relations of Ukraine, Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine, 164 [in Ukrainian].

Davydenko, E.L. (2018). Vneshnetorgovaya politika stran s maloy ekonomikoy [Foreign trade policies of small economies]. Minsk: Belarusian State University, Belarus, 172 [in Russian].

Daniltsev, A.V. (2004). Mezhdunarodnaya torgovlya: instrumenty regulirovaniya [International trade: regulatory tools]. Moscow: Business Books: Paleotype, Russian Federation, 320 [in Russian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2013). Zovnishnya torhivlya Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2012 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade in goods and services in 2012. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 139 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2014). Zovnishnya torhivlya Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2013 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade in goods and services in 2013. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 160 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2015). Zovnishnya torhivlya Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2014 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade in goods and services in 2014. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 147 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2016). Zovnishnya torhivlya Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2015 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade in goods and services in 2015. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 156 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2017). Zovnishnya torhivlya Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2016 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade in goods and services in 2016. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 146 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2018). Zovnishnya torhivlya Ukrainy tovaramy ta posluhamy u 2017 rotsi. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade in goods and services in 2017. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 148 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2011). Zovnishnya torhivlya Ukrainy. 2010 rik. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade. 2010. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 102 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2012). Zovnishnya torhivlya Ukrainy. 2011 rik. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade. 2011. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 102 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2013). Zovnishnya torhivlya Ukrainy. 2012 rik. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade. 2012. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 99 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2014). Zovnishnya torhivlya Ukrainy. 2013 rik. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade. 2013. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 106 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2015). Zovnishnya torhivlya Ukrainy. 2014 rik. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade. 2014. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 102 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2016). Zovnishnya torhivlya Ukrainy. 2015 rik. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade. 2015. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 102 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2017). Zovnishnya torhivlya Ukrainy. 2016 rik. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade. 2016. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 86 [in Ukrainian].

Fryzorenko, A. (ed.) (2018). Zovnishnya torhivlya Ukrainy. 2017 rik. Statystychnyi zbirnyk [Ukraine's foreign trade. 2017. Statistical Yearbook]. Kiev: State Statistics Service of Ukraine, Ukraine, 86 [in Ukrainian].

Niemets, L.M. & Sehida, K. Yu. (eds.) (2017). Innovatsiyno-investytsiynyi potentsial yak osnova konkurentospromozhnosti regionu (na prykladi Kharkivskoi oblasti) [Innovation-investment potential as the basis of the region's competitiveness (by example Kharkiv region)]. [Monography]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv Na-tional University, Ukraine, 520 [in Ukrainian].

Golikov, A.P., Dovgal, O.A. (eds.) (2014). Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International Economic Relations]. [Textbook]. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine, 602 [in Ukrainian].

Peredriy, O.S. (2008). Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny` [International Economic Relations]. Kyiv, Ukraine, 264 [in Ukrainian].

Rozhkova, T.S. (2015). Mizhnarodna torhivlya [International trade]. [Textbook]. Kiev: Kyiv International University, Ukraine, 665 [in Ukrainian].

Pirs, D. (ed.) (2003). Slovar sovremennoy ekonomicheskoy teorii Makmillana [Macmillan Dictionary of Modern Economics]. Moscow: Infra-M, Russian Federation, 608 [in Russian].

Tomas, V., Nash, J., and Associates (1991). Best practices in trade policy reform. Oxford: Oxford University Press [in English].

Tsyhankova, T.M., Petrashko, L.P., & Kalchenko, T.V. (2001). Mizhnarodna torhivlya [International trade]. Kiev: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine, 448 [in Ukrainian].

Shkurupiy, O.V. (ed.) (2012). Zovnishnyoekonomichna diyalnist pidpryemstva [Foreign economic activity of the enterprise] Kiev: Learning Center, Ukraine, 248 [in Ukrainian].

Baena Rojas, J., & Fernández, X. (2016). Aproximaciones a la inserción de Colombia en el sistema multilateral de comercio en 1995-2015. Análisis Político, 29 (87), 114-131.

Baena Rojas, J.J., & Cano, J.A. (2018). The Export Restraints Policy: The Reverse Protectionism on the International Trade. 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (15-16 November 2018, Seville, Spain), 3808-3816.

Hall, E.H., & Lee, J. (2014). Assessing the Impact of Export Performance: A Critical Analysis of its Effect on Diversification. International Business Research, 7 (12), 1-13.

Mildner, S., & Lauster, G. (2011). Settling Trade Disputes over Natural Resources: Limitations of International Trade Law to Tackle Export Restrictions. Goettingen Journal of International, 3 (1), 251-281.

Pierola, F. (2008). Solución de diferencias ante la OMC: presente y perspectivas. London: Reino Unido, 307.

Howse, R. (ed.) (1998). The World Trading System: Critical perspectives on the World Economy. New York: Routledge, 1792.

Опубліковано
2019-06-04
Цитовано
Як цитувати
Гусєва, Н., Кандиба, Ю., & Кобилін, П. (2019). Трансформації зовнішньої торгівлі товарами України: реалії, проблеми, перспективи. Часопис соціально-економічної географії, 26, 55-75. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2019-26-06
Розділ
Наукові повідомлення

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)