Виробничий туризм у Сумській області: ресурси і перспективи

  • Olesia Kornus Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна, olesyakornus@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-7469-7291
  • Sergii Siutkin Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна, siutkin-sergiy@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-0871-0993
  • Anatolii Kornus Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна, a_kornus@ukr.net https://orcid.org/0000-0002-5924-7812
Ключові слова: виробничий туризм, виробничо-туристичний кластер, екскурсія, підприємство, Сумська область

Анотація

У статті розглянуто сутність виробничого туризму і зміст понять «виробничий туризм» та «індустріальний туризм». Вивчено регіональні особливості процесу кластеризації ринку туристичних послуг та обґрунтовано шляхи його інтенсифікації. Охарактеризовано галузеву і територіальну структуру виробничого туризму в Сумській області. З урахуванням географічної специфіки, на території Сумської області виділено шість виробничо-туристичних кластерів (ВТК) – територіальних поєднань підприємств промисловості, сільського господарства транспорту чи сфери послуг, які мають туристичну привабливість та проводять екскурсії на свої виробництва. Межі кластерів проведені згідно адміністративно-територіального поділу, але є достатньо умовними, адже їх реальні межі постійно змінюються, оскільки з’являються нові підприємства, розвиваються нові напрями виробничо-туристичної діяльності, змінюються маршрути транспортного сполучення. Подано детальну галузеву характеристику кожного виробничо-туристичного кластера, встановлено їх спеціалізацію.

Так, у Сумському ВТК виділені машинобудівельно-туристичний, хімічнопромислово-туристичний, легкопромислово-туристичний, харчопромислово-туристичний та ін. Охтирсько-Тростянецький ВТК вирізняється розвитком добувної та харчової промисловості. Роменський ВТК включає харчопромислово-, легкопромислово-булівельнопромислово- та машинобудівельно-туристичний сегменти. Конотопський ВТК – машинобудівельно- та харчопромислово-туристичний сегменти. Глухівсько-Путивльський ВТК має легкопромислово-туристичний сегмент. У Шосткинський ВТК входить хімікопромислово- туристичний, харчопромислово-туристичний, машинобудівельно-туристичний та лісогосподарсько-туристичний сегменти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Olesia Kornus, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна, olesyakornus@gmail.com

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та регіональної географії

Sergii Siutkin, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна, siutkin-sergiy@ukr.net

кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та регіональної географії

Anatolii Kornus, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна, a_kornus@ukr.net

кандидат географічних наук, доцент кафедри загальної та регіональної географії

Посилання

Glukhova, I.V. (2018). Razvitie proizvodstvennogo turizma v Respublike Belarus [Development of industrial tour-ism in the Republic of Belarus]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvan-nia. Seriia Ekonomichni nauky. – Bulletin of the National University of Water Management and Nature Manage-ment. Series of Economic Sciences, 1 (81), 24-32. [in Ukrainian].

Danko, N.I. (2014). Formuvannia turystychnoho klasteru yak shlyakh ekonomichnoho zrostannya regionu [Formation of the tourist cluster as a way of economic growth of the region]. Visnyk KhNU imeni V.N. Karazina. Seriya «Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm». – Bulletin of the V.N. Karazin Kharkiv Na-tional University. Series «International Relations. Economy. Country Studies. Tourism», 1144, 157-161. [in Ukrainian].

Zahalni vidomosti pro Sumsku oblast [General information about the Sumy region]. (n.d.). https://sumy.legalaid.gov.ua. Retrieved from https://sumy.legalaid.gov.ua/ua/i?id=905:zahalni-vidomosti-pro-sumsku-oblast [in Ukrainian].

Industrialnyi park «Svema» [Industrial Park «Swema»] (n.d.). https://tamtour.com.ua. Retrieved from https://tamtour.com.ua/rus/industrialnyj-park-svema [in Ukrainian].

Industrialnyi turyzm: realii ta perspektyvy: Materialy I Mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho forumu – Industrial Tourism: Realities and Prospects: Materials of the International Scientific and Practical Forum. (2013). Kryvyi Rih, 228 [in Ukrainian].

Kazakov, V.L. (2013). Organizatsiya industrialnoho turyzmu: systemnyi pidkhid [Organization of industrial tourism: a systematic approach]. Industrialnyi turyzm: realii ta perspektyvy. Materialy I Mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho forumu – Industrial tourism: realities and prospects. Materials of the International Scientific and Practical Forum. Kryvyi Rih, 17-21. [in Ukrainian].

Kazakova, T.A. (2009). Pro pytannya zmistu tekhnohennoho (promyslovoho ta industrialnoho) turyzmu [About questions of the maintenance of technogenic (industrial and industrial) tourism]. Ekologiya – shlyakhy harmonizat-sii vidnosyn pryrody ta suspilstva – Ecology – ways of harmonizing the relations of nature and society. Uman: UDAU, 79-81 [in Ukrainian].

Kolosinskyi, Ye.Yu. & Kolosinska, N.I. (2012). Kontseptsiya rozvytku promyslovoho turyzmu v Ukraini [Concept of development of industrial tourism in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho un-tu ekonomiky i torhivli – Scientific herald of Poltava Un-ty of Economics and Trade, 2 (53), 76-79 [in Ukrainian].

Konotopskyi armaturnyi zavod [Konotop Reinforcement Plant] http://kaz.com.ua. Retrieved from http://kaz.com.ua/ukr/about.html / [in Ukrainian].

Kornus, A.O. & Kornus, O.H. (2017). Promyslovist Sumskoi oblasti (ekonomiko-geografichne doslidzhennya) [Industry of the Sumy region (economic-geographical research)]. Sumy: SumDPU imeni A.S. Makarenka [in Ukrainian].

Kornus, O. (2017). Metodychni osoblyvosti vykladannya navchalnoi dystsypliny «Osnovy tekhnolohiy vyrobnytstva» [Methodical features of teaching discipline «Fundamentals of Production Technologies»]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 23(2), 59-69 [in Ukrainian].

Kornus, O.H. & Kornus, A.O. (2013). Suchasnyi stan promyslovoho kompleksu mista Sumy [The current state of the industrial complex of the city of Sumy]. Chasopys sotsialno-ekonomichnoi geografii – Human Geography Journal, 15(1), 145-153 [in Ukrainian].

Kuliesh, V.H. (2010). Perspektyvy rozvytku promyslovoho turyzmu v sviti ta Ukraini [Prospects for the development of industrial tourism in the world and Ukraine] (n.d.). http://tourlib.net Retrieved from http://tourlib.net/statti_ukr/kulesh2.htm [in Ukrainian].

Lehka promyslovist [Light industry] (n.d.). http://www.novageografia.com Retrieved from http://www.novageografia.com/vogels-332-1.html [in Ukrainian].

Lider u sferi vyrobnytstva makaronnykh vyrobiv na Shostkynshchyni [The leader in the field of pasta production in Shostkinshchyna]. (n.d.). http://shst.sm.gov.ua Retrieved from http://shst.sm.gov.ua/index.php/ru/prioriteti/rozvitok-pidpruemstv/697-lider-u-sferi-virobnitstva-makaronnikh-virobiv-na-shostkinshchini [in Ukrainian].

Motordetal-Konotop – kompaniya sehodnya [Motordetal-Konotop is a company today] https://www.motordetal.com.ua Retrieved from https://www.motordetal.com.ua/?q=kompaniya [in Ukrainian].

Muzei shokoladu [Museum of Chocolate] (n.d.). https://zruchno.travel Retrieved from https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?lang=ua&idCrm=502ba330-f4ae-4c7f-3d5a-58b6f5a698cb [in Ukrainian].

Okhtyrska shveyna fabryka [Okhtyrsky garment factory] (n.d.). Retrieved from https://ahtshveynaya.business-guide.com.ua/ [in Ukrainian].

Patsiuk, V.S. (2008). Industrialnyi turyzm i perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini [Industrial tourism and prospects of its development in Ukraine]. Naukovi zapysky VDPU imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Geografiya. Vinnytsia – Scientific notes of the Mikhail Kotsyubinsky VDPU. Series: Geography. Vinnytsia, 15, 82-85 [in Ukrainian].

Savina, H.H. & Balychova, V.O. (Ed.). (2015). Promyslovyi turyzm yak instrument formuvannya pozytyvnoho imidzhu [Industrial tourism and prospects of its development in Ukraine]. Naukovyi visnyk Polissia – Scientific bulletin Polesie, 4, 140-143 [in Ukrainian].

Slobozhanska budivelna keramika [Slobozhansky building ceramics] (n.d.). Retrieved from https://sbk.ub.ua/ [in Ukrainian].

Smal, I.V. & Smal, V.V. (2013). Turyzm vyrobnychoi spadshchyny u konteksti strukturyzatsii form i vydiv turyzmu pidkhid [Tourism production heritage in the context of structuring forms and types of tourism approach]. Industrialnyi turyzm: realii ta perspektyvy. Materialy I Mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho forumu – Industrial tourism: realities and prospects. Materials of the International Scientific and Practical Forum. Kryvyi Rih, 27-35 [in Ukrainian].

Stepanovskiy elevator – bolshe ego v Evrope ne syshesh [Stepanovsky elevator – no longer will you find it in Europe] https://latifundist.com Retrieved from https://latifundist.com/blog/read/494-stepanovskij-elevator--bolshe-ego-v-evrope-ne-syshchesh [in Ukrainian].

Siutkin, S.I. (2016). Formuvannya novykh rekreatsiynykh potreb naselennya [Formation of new recreational needs of the population]. Naukovi zapysky SumDPU imeni A.S. Makarenka. Geografichni nauky – Scientific Notes of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. Geographical Sciences, 7, 140-144 [in Ukrainian].

Talan [Talan] (n.d.). http://talan.in.ua Retrieved from http://talan.in.ua/index.php?route=information /information&information_id=4 [in Ukrainian].

Terebukh, A.A. & Bandura, N.B. (2010). Turystychnyi klaster yak forma posylennya konkurentnykh perevah re-gionu [A tourist cluster as a form of strengthening the competitive advantages of the region]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of UNFU. 20.12, 265-271 [in Ukrainian].

Tymoshenko, T.O. (2017). Klasternyi pidkhid do rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy yak priorytetnyi napryam derzhavnoi polityky pidvyshchennya konkurentospromozhnosti regioniv [Cluster Approach to the Development of the Tourist Industry of Ukraine as a Priority Direction of the State Policy of Increasing the Competitiveness of the Regions]. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy. Seriya «Derzhavne upravlinnya» - Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, 55-60 [in Ukrainian].

Trostyanetska fabryka – Mondelis Ukraina [Trostyanets Factory – Mondelis Ukraine] (n.d.). https://ua.mondelezinternational.com Retrieved from https://ua.mondelezinternational.com/about-us/our-team/trost-factory [in Ukrainian].

Farmfirm: kachestvo nashej produktsii – kachestvo vashey zhizni [Pharmacy: The quality of our products is the quality of your life] (n.d.). https://pharmhim.com Retrieved from https://pharmhim.com/rd/ [in Ukrainian].

Filiia «Romenskyi molochnyi kombinat» Pryvatne pidpryiemstvo «Ros» [Branch «Romny Dairy Plant» Private Enterprise «Ros»] http://www.milkiland.ua Retrieved from http://www.milkiland.ua/about/plants/filiya-romenskyy-molochnyy-kombinat-p0ryvatne-pidpryemstvo-ros [in Ukrainian].

Tsehelnyi zavod VKP «Notekhs» [The brick factory of the CPS “Nootex”] (n.d.). http://notexs.sumy.ua Retrieved from http://notexs.sumy.ua/kirpichnyj-zavod/ [in Ukrainian].

Siutkin, S. & Kornus, A. (Ed.). (2017). Resources and opportunities for the development of event tourism in Ukraine. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii. (Tom 11). (Rocznik VI). (Vols. 1), (pp. 111- 126). [in Poland].

Цитування

CLUSTER APPROACH IN THE SYSTEM OF INDUSTRIAL TOURISM
Kornus Anatolii, Siutkin Serhii & Kornus Olesia (2019) GEOGRAPHY AND TOURISM
Crossref

Опубліковано
2019-06-04
Цитовано
Як цитувати
Kornus, O., Siutkin, S., & Kornus, A. (2019). Виробничий туризм у Сумській області: ресурси і перспективи. Часопис соціально-економічної географії, 26, 35-44. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2019-26-04
Розділ
Наукові повідомлення