Зміни у культурному ландшафті ґміни Солина

  • Ігор Козак Люблінський католицький університет імені Іоана Павла ІІ, вул. Константинув 1H, м. Люблін, 20-708, Польща, modeliho@kul.lublin.pl https://orcid.org/0000-0002-4163-5534
  • Ганна Козак Люблінський католицький університет імені Іоана Павла ІІ, вул. Константинув 1H, м. Люблін, 20-708, Польща, hannakozak@kul.lublin.pl https://orcid.org/0000-0003-4808-1172
Ключові слова: динаміка; поселення; ГІС; культурний ландшафт; ґміна Солина

Анотація

Дослідження проведено в актуальних межах ґміни Солина (польське Solina), розташованій у Ліському повіті Підкарпатського воєводства (powiat Leski, województwо Podkarpackie) у південно-східній Польщі. Представлено динаміку поселень у ґміні Солина від другої половини XVIII століття до другої половини ХХ століття із застосуваням GIS, а також  втрату традиційних сільських систем, їх інфраструктури та культурних надбань.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ігор Козак, Люблінський католицький університет імені Іоана Павла ІІ, вул. Константинув 1H, м. Люблін, 20-708, Польща, modeliho@kul.lublin.pl

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ландшафтної екології

Ганна Козак, Люблінський католицький університет імені Іоана Павла ІІ, вул. Константинув 1H, м. Люблін, 20-708, Польща, hannakozak@kul.lublin.pl

асистент кафедри охорони навколишнього середовища та ландшафту

Посилання

Pavlyuk, S.P. (1986). Narodna agrotekhnika ukraintsiv Karpat drugoi polovyny XIX – pochatku XX st. [National agro-tecnic of Ukrainians in Carpathians from second part ХІХ to begining of XX century], Kyiv: Naukova dumka, 171 [in Ukrainian].

Utrysko, M. (1984). Etnografichni doslidzhennya Boykivshсhyny mizh dvoma viynamy [Ethnographic research of Boikivshchyna between the two wars] LB (E), 2/40 (51), 1-15 [in Ukrainian].

Affek, A. (2011). Wartości krajobrazu opuszczonego przez ludność na przykładzie byłej Rusińskiej wsi Borysławka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 15, 148-160 [in Polish].

Agnoletti, M. (2006). The Conservation of Cultural Landscapes. CAB International, Wall-ingford and New York, 267 [in English].

Ambrozy, S., Wika S. (1998). Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych z olszą szarą Alnus incana (L) Moench na grun-tach porolnych w Bieszczadach Zachodnich. Prace instytutu badawczego leśnictwa. Seria A, 855, 104-142 [in Polish].

Antrop, M. (2005). Why landscapes of the past are important for the future. Landscape Urban Plann, 70, 21-34 [in English].

Augustyn, B. (2016). Pozostałości dawnej zabudowy wsi. Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Redaktor Jacek Wolski. Warszawa, 2, 65-85 [in Polish].

Blażejowskyj, D. (1995). Historical Šematism of the Eparchy of Peremyśl'. Lviv: Kameniar, 1008 [in Polish].

Budzyński, Z. (1993). Ludnośc pogranicza Polsko-Ruskiego w drugiej Polowie 18 wieku. Przemyśl – Rzeszów, 489. [in Polish].

Еlbakidze, M. Angelstam, P. (2007). Implementing sustainable forest management in Ukraine´s Carpathian mountains: the role of traditional village systems. Forest Ecology and Management, 249/1, 28-38. [in English].

European Landscape Convention (2000). European Treaty, Council of Europe, 176, 7 [in English].

Holly, G. (2014). Stosunki wyznaniowe i narodowościowe na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim. Roczniki Bieszczadzkie, 15, 179-207 [in Polish].

Iwanusiw, O. (1987). Church in Ruins: The demise of Ukrainian churches in the eparchy of Peremyshl. St. Catharines: St. Sophia, 354 [in English].

Kubijovyč, V. (1983). Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Galyčyna-Galicia) 1.1.1939. München: Logos, 217 [in English].

Luboński, P. (2015). Przewodnik Bieszczady. Boсz, 268 [in Polish].

Mapire second (1763). Retrieved from http://mapire.eu/en/map/secondsurvey [in English].

Stan i struktura ludności (2011). Baza Demograficzna. Retrieved from http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ [in Polish].

Skorowidz Map. 1:100 000. Retrieved from http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100 [in Polish].

Stępień, A., Kozak, I., Kozak, H. (2011). Trójwymiarowa rekonstrukcja obiektu architektoniczno-krajobrazowego na przykładzie nieistniejącej cerkwi w Bieniowej (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie, 19, 379-387 [in Polish].

Rastrowa Mapa Topograficzna Polski (1965). Retrieved from http://www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms [in Polish].

UNESCO (1999). Evaluations of cultural properties. International Council on Monuments and Sites (ICO-MOS). UNESCO, WHC-99/CONF.209/INF.7. Marrakesh, Morocco, 188 [in English].

Urbański, J. (2010). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 266 [in Polish].

Wolski, J. (2007). Transformations of the high Bieszczady Mountains rural landscape during the last 150 years. War-szawa: IGiPZ PAN im. S. Leszczyckiego, 228 [in English].

Опубліковано
2018-06-07
Цитовано
0 статей
Розділ
Наукові повідомлення