Вплив протяжності географічного простору на розподіл міжнародних туристичних потоків

  • Олександр Король Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, 58012, Україна, o.korol@chnu.edu.ua http://orcid.org/0000-0002-1114-1090
Ключові слова: міжнародний туризм, в’їзні туристичні потоки, туристичні прибуття, виїзні туристичні потоки, туристичні вибуття, відстань між кордонами, протяжність спільного кордону

Анотація

У статті висунуте та перевірене припущення, що така властивість географічного простору, як протяжність, впливає на розподіл міжнародних туристичні потоків через відстані між країнами походження і призначення туристів, а також через довжину спільного кодону суходолом, яка у багатьох випадках визначає обсяги туристичного обміну між країнами-сусідами. За результатами аналізу структури міжнародного туризму окремих країн з’ясований характер впливу протяжності географічного простору на географію розподілу міжнародних туристичних потоків. Зокрема, виявлена закономірність, за якою частка прибуттів або вибуттів у структурі міжнародного туризму певної країни може бути будь-якою, але, зазвичай, не перевищує значення, яке із відстанню зменшується за експонентою. Тобто, встановлено, що відстань не визначає, а обмежує інтенсивність туристичного обміну між країнами. Також встановлено, що близько 50% міжнародного туристичного обімну відбувається між країнами-сусідами, а частка країни-сусіда в структурі туристичних прибуттів або вибуттів часто узгоджується з протяжністю спільного кордону суходолом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Король, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, 58012, Україна, o.korol@chnu.edu.ua

кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії та менеджменту туризму

Посилання

1. Aleksandrova, A. u. (2002). Mezhdunarodnyi turizm: uchebnik dlya studentov vysshyx ucheb. zavedeniy [International tourism: Textbook for university students]. Moscow: Aspekt-Press, 470.

2. Erina, A.M. (2001). Statystychne modelyuvannya ta prognozuvannya [Statistical modeling and forecasting]. Kyiv: KNEU, 170.

3. Korol, O.D., Skutar T.D. (2008). Mizhnarodnyi turyzm: metodyka i materialy statystychnykh doslidzhen [Interna-tional tourism: methods and materials of statistical research]. Chernivtsi: Ruta, 64.

4. Lyubitseva, O.O. (2003). Rynok turystychnykh posluh [The market of tourist services]. Kyiv: Alterpres, 436 p.

5. Hagerstrand, T. (1970). What about people in regional science? Lund: Springer – Verlag.

6. International tourism: UNWTO Tourism Highlights, 2001-2016 Editions. Available at: http://mkt.unwto.org/publications

7. OECD Tourism Trends and Policies 2010: OECD Publishing (2010). Available at: https://books.google.com.ua/books?id=UC7WAgAAQBAJ

8. Tourism flows outbound (by countries): Euromonitor International (2012). Available at: http://www.euromonitor.com/travel
Опубліковано
2017-11-30
Цитовано
0 статей