Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення

  • О. М. Ятчук Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)
  • О. В. Лесюк Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)
Ключові слова: інтерактивне телебачення, інтернет-комунікація, медіакомунікація, прямоефірне телебачення, телевізійний контент, телевізійні технології, цифрове телебачення, on-line мовлення

Анотація

У статті досліджені сучасні комунікаційні інтерактивні технології, вплив інтернету та конвергентних медіа на традиційні відносини між глядачем та телекомунікатором. Особливості використання інтерактивного телебачення моделі on-line у сучасному телемовленні, пріоритетні напрямки в розвитку цієї комунікації, досвід західних та українських телеканалів розглянуто в контексті ефективності взаємодії з глядачем. Спираючись на приклади практичного використання моделі on-line та наявність інтерактивного телеконтенту, простежуються нові тренди щодо активізації аудиторії, тривалості ефекту взаємодії та змін телекомунікації в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Василик Л. Є. Крос–медіа як тренд сучасної журналістики / Л. Є. Василик // Наукові записки Інституту журналістики. — 2013. — Т. 52. — С. 297–300. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Nzizh_2013_52_59.pdf.

Голядкин Н. А. История отечественного и зарубіжного телевидения : учеб. пос. для студ. вузов / Н. А. Голядкин. — М. : Аспект Пресс, 2004. — 141 с.

Городенко Л. М. Теорія мережевої комунікації : монографія / за заг. наук. ред. В. Ф. Іванова. — К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2012. — 387 с.

Гоян В. В. Журналістська творчість на телебаченні : моногр. / В. В. Гоян. — К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. — 319 с.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Й. Здоровега. — Львів : ПАІС, 2000. — 180 с.

Мансурова В. Д. «Цифровая каллиграфия» современного журналиста: власть digital контента / В. Д. Мансурова // Вестник МГУ. Серия 10 : Журналистика. — 2017. — № 4. — С. 17–33.

Мащенко І. Г. Енциклопедія електронних мас-медіа : у 2 т. — Т. 1. Всесвітній відеоаудіолітопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії / І. Г. Мащенко. — Запоріжжя : Дике Поле, 2006. — 384 с.

Невозмутимая киевлянка, которую чуть не убило дерево, стала звездой [Электронный ресурс] // YouTube. — 27.02.13. — Режим доступа : http://www. ru.tsn.ua/tsikavinki/nevozmutimaya-kievlyanka-kotoruyu-chut-ne-ubilo-derevo-stala-zvezdoy-youtube-293754.html.

Полісученко А. Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика телебачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ком. : 27.00.01 / Анна Юріївна Полісученко. — К., 2014. — 16 с.

Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Потятиник. — Львів : ПАІС, 2010. — 246 с.

Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. — М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2001. — 656 с.

Україна має талант 5 – колектив «Лісапетний батальон» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=84M_f2Mxcro#at=16.

Цвик В. Л. Телевизионная журналистика / В. Л. Цвик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2009. — 495 с.

Юдін А. Найпопулярніші соціальні мережі в країнах СНД та світі [Електронний ресурс] / А. Юдін // Marketer. — 2017. — 5 серпня. — Режим доступу : https://marketer.ua/ua/top-social-media-2017/.

Ятчук О. М. Соціально–комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. ком. : 27.00.01 / Ольга Михайлівна Ятчук. — К., 2014. — 15 с.

Hollander R. S. Video Democracy. The vote – from Home Revolution / R. S. Hollander. — Mt. Airy (Md.) : Lomond, 1985. — 167 p.

Rassel N. W. The Psychology of the NewMedia / N. W. Rassel // Television for the 21 Century. The New Wave. — Washington : D. C., 1993.

Stelter B. Local TV Newscasts Expanding [Electronic resource] / B. Stelter // The New York Times. — 2011. — August 21. — The way of access : http://www.nytimes.com/2011/08/22/business/media/newly-flush-local-tv-newscasts-are-expanding.html?pagewanted=1&_r=2&ref=television&.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Ятчук, О., & Лесюк, О. (2018). Модель on-line як комунікаційна технологія телебачення. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 101-106. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11827
Розділ
ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ