Підходи до покращення розробки сайтів наукових журналів на платформі Open Journal Systems

  • О. О. Гаврилюк Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
  • І. Ю. Слободянюк Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського
Ключові слова: Open Journal Systems, html, css, дизайн сайту наукового видання, Веб-квест

Анотація

У статті звернуто увагу на основні недоліки в дизайні та функціоналі сайтів наукових журналів, побудованих на платформі Open Journal Systems (OJS) версії 2.х. Запропоновано шляхи вирішення деяких проблем, з якими можуть зустрітися редакції при переході на платформу Open Journal Systems версії 2.х, а саме: представлення DOI, стандартний дизайн сайту. На основі зміни зовнішнього вигляду «шапки» сайту наукового журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні» показано можливості зміни дизайну сайту на цій платформі. Розглянуто варіант зміни формату гіперпосилань на DOI. Запропоновано можливу реалізацію технології веб-квесту для студентів різних спеціальностей із застосуванням видавничої системи OJS.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Вакаренко О. Г. Основні вимоги до веб-ресурсу наукового періодичного видання Національної академії наук України [Електронний ресурс] / О. Г. Вакаренко, Ю. В. Діденко, А. І. Радченко // Академперіодика. — Режим доступу : http://akademperiodyka.org.ua/sites/default/files/Site-VYMOGY_0.pdf.

Женченко М. І. Цифрові трансформації моделей видання наукової періодики / М. І. Женченко // Поліграфія і видавнича справа. — 2016. — Т. 71, № 1. — С. 257–266.

Іванкевич О. В. Індексація у міжнародних наукометричних базах даних робіт зі сховища наукових журналів Національного авіаційного університету / О. В. Іванкевич // Проблеми інформатизації та управління. — 2013. — Т. 44, № 4. — С. 47–52.

Каким должен быть сайт научного журнала: рекомендации DOAJ. [Электронный ресурс] // Open Science in Ukraine. — Режим доступа : https://openscience.in.ua/website-doaj.html.

Кирсанов А. С. Open Journal Systems: платформа для создания сайта научного журнала [Электронный ресурс] / А. С. Кирсанов // Природа и общество в эпоху перемен. — 2014. — C. 300–309. — Режим доступа : http://www.isras.ru/publ.html?id=3162&printmode.

Кудим К. О. Розробка інтегрованої системи періодичних наукових видань на основі OJS / К. О. Кудим, В. А. Резніченко, О. В. Новицький, Г. Ю. Проскудіна, О. М. Овдій // Проблеми програмування. — 2015. — № 3. — C. 72–85.

Кучма І. Л. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого доступу до каталогу DOAJ / І. Л. Кучма, С. А. Назаровець // Вісник НАН України. — 2016. — № 6. — C. 86–91.

Лобузіна К. В. Фахові видання НБУВ: міжнародні вимоги до представлення наукових публікацій [Електронний ресурс] / К. В. Лобузіна // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. — 2015. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201503_basicpage_files_mat/journal_memory.pdf.

Лупаренко Л. А. Використання електронних журнальних систем відкритого доступу для випуску науково-освітніх видань: порівняльний аналіз програмного забезпечення [Електронний ресурс] / Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2011. — Т. 25, № 5. — Режим доступу : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/573.

Лупаренко Л. А. Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх досліджень [Електронний ресурс] / Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2017. — Т. 60, № 4. — Режим доступу : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1835.

Лупаренко Л. А. Передумови переходу електронного наукового фахового видання на платформу Open Journal Systems / Л. А. Лупаренко // Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, 24 березня 2011 р. : мат. конф. — С. 59–60.

Лупаренко Л. А. Методичні рекомендації з використання дослідного зразка електронного видання на платформі Open Journal Systems / Л. А. Лупаренко. — К. : ІІТЗН НАПН України, 2016. — 90 с.

Соловяненко Д. В. Видавнича система Open Journal Systems (OJS) / Д. В. Соловяненко, А. В. Селезньова, Д. О. Дьомін // Міжнародна наукова конференція «Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації», Київ, 10–12 жовтня 2012 р.) : мат. конф. — С. 1–13.

Спірін О. М. Процедура впровадження електронного наукового журналу з використанням програмної платформи Open Journal Systems [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, Л. А. Лупаренко, О. В. Новицька // Інформаційні технології в освіті. — 2017. — Т. 32, № 3. — Режим доступу : http://ite.kspu.edu/webfm_send/961.

Спірін О. М. Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Спірін, Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2017. — Т. 61, № 5. — Режим доступу : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1910.

Степура І. С. Досвід використання платформи Open Journal Systems як засобу ознайомлення студентів магістратури з принципами роботи з електронними науковими виданнями [Електронний ресурс] / І. С. Степура // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — Т. 36, № 4. — Режим доступу : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/872.

Ярош Т. Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкування видань до оригінальних електронних журналів [Електронний ресурс] / Т. Ярош. — Режим доступу : http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/103/Yaroshenko_Evolutsiya1.pdf?sequence=3.

Journal’s International Compliance Index (JIC Index) project [Електронний ресурс] // Journal’s International Compliance Index. — Режим доступу : https://jicindex.com/about-us-ua.

OJS in an Hour. An Introduction to Open Journal Systems [Online] // Public Knowledge Project. — Available : https://pkp.sfu.ca/files/OJSinanHour.pdf.

Resources for Editors of Scholarly Journals: Using Open Journal Systems (OJS) [Online] // KU Libraries. — Available : https://guides.lib.ku.edu/journal_editors/learn_ojs.

Опубліковано
2018-12-03
Як цитувати
Гаврилюк, О., & Слободянюк, І. (2018). Підходи до покращення розробки сайтів наукових журналів на платформі Open Journal Systems. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 80-86. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11789
Розділ
ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ