Класифікація жанрів новинної журналістики: вітчизняні та зарубіжні підходи

  • О. Ю. Балалаєва Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Ключові слова: жанр, журналістика, новини, класифікація, критерії, Міжнародна рада з питань преси та телекомунікацій

Анотація

У статті розглядаються вітчизняні та зарубіжні теоретичні та практичні підходи до класифікації жанрів новинної журналістики, а також критерії, на основі яких здійснюються ці класифікації. В результаті порівняльного аналізу з’ясовано, що в українській теорії журналістики прийнято розрізняти жанри інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні, в зарубіжній – інформаційні, інтерпретаційні, опініонативні, розважальні та утилітарні. Наведено характеристики жанрів новинної журналістики за стандартами Міжнародної рада з питань преси та телекомунікацій, які застосовуються у практиці сучасних медіакомпаній.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Балалаєва О. Ю. Аналіз новинних кодів за стандартами Міжнародної ради з питань преси та телекомунікацій / О. Ю. Балалаєва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — К., 2017. — Вип. 272. — С. 103–110.

Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. — 2 ге вид., перероб. і доп. — Львів : ПАІС, 2004. — 268 с.

Різун В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської освіти в Україні початку ХХІ століття / В. Різун // Наукові записки Інституту журналістики. — 2004. — Т. 16. — С. 6–13.

Шинкарук В. Д. Підготовка аграрних журналістів: перспективи та завдання / В. Д. Шинкарук, О. Ю. Балалаєва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — К., 2017. — Вип. 263. — С. 117–125.

IPTC Official Website [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.iptc.org.

Melo J. M. Journalistic genres and formats: a classification model / José Marques de Melo, Francisco de Assis // Intercom – RBCC. — 2016. — V. 39, № 1. — P. 39–54.

Опубліковано
2018-12-02
Як цитувати
Балалаєва, О. (2018). Класифікація жанрів новинної журналістики: вітчизняні та зарубіжні підходи. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», (12), 36-39. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/sc/article/view/11775
Розділ
ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, СТРУКТУРИ ТА СТИЛІСТИКИ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ