«СВОЇ» ТА «ЧУЖІ» В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПАМ’ЯТІ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ ПРО ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1920 – 1930-х рр.)

  • В. Ю. Іващенко
Ключові слова: університетська пам’ять, університетська культура, «нові» професора та студенти

Анотація

У статті робиться спроба дослідити процес трансформації університетського співтовариства в умовах реформування системи освіти в Україні в 1920 – 1930-ті рр. Особлива увага приділяється аналізу шляхів формування, функціонування та трансформації образів-уявлень «свій», «чужий» «інший» в університетській пам’яті. Зокрема, на матеріалах мемуарних та автобіографічних текстів аналізуються соціальні, національні, культурні, світоглядні, ментальні та інші протиріччя, характерні для університетського співтовариства цього періоду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Давидович Б. Д. У Харківському університеті (Фрагменти спогадів) / Б. Д. Антоненко-Давидович // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 17–22.

Багалій Д. І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української культури / Д. І. Багалій // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 23–27.

Белецкий А. И. Из автобиографии / А. И. Белецкий // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 28–32.

Білодід І. К. Незабутні роки / І. К. Білодід // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 109–110.

Білоконь Н. Г. Спогади / Н. Г. Білоконь // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 133–137.

Буланкин И. Н. [Воспоминания] / И. Н. Буланкин // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 45–49.

Буревій О. К. Харківський університет у 1939 – 1941 роках / О. К. Буревій // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 285–290.

Ветухів М. О. Українізація і русифікація вищих шкіл в Україні / М. О. Ветухів // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 38–44.

Дражевська Л. А. Харківський університет у 1928 – 1929, 1933 – 1935 роках / Л. А. Дражевська // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 101–108.

Интервью с Г. Т. Солонской // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 214–219.

Кислякова Е. Ю. Концептуальная триада «свой – чужой – иной» в английском и русском языках / Е. Ю. Кислякова, В. В. Соломина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 3. – С. 72–76.

Коган В. C. Семнадцать рассказов старого физика / В. С. Коган // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 223–247.

Колошук Н. Г. «Свои» и «чужие» в романе И. Сельвинского «О, юность моя!» (имагологический аспект) / Н. Г. Колошук // Вестник Крымских чтений И. Л. Сельвинского. Вып. 10 : Природа, мир, вселенная в русской литературе : сб. науч. ст. / гл. ред. В. П. Казарин. – Симферополь, 2013. – С. 48–68.

Красовицкий Б. М. Мои учителя и сверстники / Б. М. Красовицкий // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 161–204.

Матвиенко А. М. Харьков. ХИНО – ХПИПО / А. М. Матвиенко // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 111–121.

Николаев Л. П. Дневник советского профессора / Л. П. Николаев // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 252 – 260.

Парфіненко А. Ю. У пошуках причин «ліквідації» університетів України (аналіз радянської журнальної публіцистики 1920-х–початку 1930-х років) / А. Ю. Парфіненко. – Харків, 2008. – 208 с.

Плахтін І. О. «Здається, це вчора було» / І. О. Плахтін // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 138–140.

Платонов К. К. Воспоминания старого психолога / К. К. Платонов // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Харків, 2016. – С. 61–66.

Репина Л. П. Диалог культур в контексте истории и историческом познании / Л. П. Репина // Репина Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ – ХХI вв.: социальные теории и историографическая практика / Л. П. Репина. – М., 2011.

Рибалка І. К. Університет. Жадоба до знань / І. К. Рибалка // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 279–284.

Рябченко О. Л. Студенти Радянської України 1920–1930-х років: практики повсякденностi та конфлiкти iдентифiкацi / О. Л. Рябченко. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 456 с.

Соловей О. Д. Харківський університет у 1936 – 1941 рр. / О. Д. Соловей // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 261–270.

Третяк-Шилдс Н. М. Університетські роки / Н. М. Третяк-Шилдс // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 271–278.

Утевский А. М. Начало пути / А. М. Утевский // Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців. – Х., 2016. – С. 50–60.

Харківський університет ХІХ – початку ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців: у 2 т. / уклад. Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, В. І. Кадєєв, С. М. Куделко, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов; вступ. ст. В. Ю. Іващенко; наук. ред. С. І. Посохов. – Харків: Вид-во «Сага», 2008–2010.

Харківський університет (1917 – 1941 рр.) у спогадах його викладачів і вихованців / уклад. В. Ю. Іващенко, Ю. А. Кісельова, О. І. Красько, С. М. Куделко, С. І. Посохов, Л. Ю. Посохова, Є. С. Рачков ; вступ. стаття В. Ю. Іващенко, О. І. Красько ; наук. ред. В. Ю. Іващенко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 432 с.

Шевельов Ю. В. Я, мені, мене… (і довкруги): Спогади. Ч. 1: в Україні / Ю. В. Шевельов (Шерех). – К. : Березіль ; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 2001. – 431 с. – Режим доступу : http://shron.chtyvo.org.ua/Sheveliov_Yurii/Ya_mene_mene_i_dovkruhy_Spohady.pdf
Опубліковано
2017-11-09
Як цитувати
Іващенко, В. (2017). «СВОЇ» ТА «ЧУЖІ» В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ПАМ’ЯТІ (НА МАТЕРІАЛАХ СПОГАДІВ ПРО ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1920 – 1930-х рр.). Харківський історіографічний збірник, 15, 174-187. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/9454