ФЕДЕРАТИВНІ ПРОЕКТИ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ (1815–1923 РР.): ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПОЗІРНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАДОКСИ ІСТОРІОГРАФІЇ

  • Геннадій Олександрович Корольов Інститут історії України НАН
Ключові слова: федералізм, проект, ідеологія, історіографія, Центрально-Східна Європа, імперія, національна держава

Анотація

У статті висвітлюються особливості мови описування федеративних ідей у текстах центрально- та східноєвропейських істориків. Проаналізовано формування двох історіографічних традицій щодо федералізму: як ідеологічної утопії та концепції «реальної політики». Окрім того, доведено тезу про методологічну позірність більшості наукових досліджень федералізму.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Adamová Karolina, K historii evropského federalismu / K. Adamová. – 1 vyd. – Praha: Karolinum, 1997. – 110 s.

Batowski Henryk, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918 / H. Batowski. – II wyd. – Kraków, 1982. – 389 s.

Borodziej Włodzimierz, Brzostek Błażej, Górny Maciej, Polnische Europa-Pläne des 19. und 20. Jahrhunderts / W. Borodziej Włodzimierz, B. Brzostek, M. Górny // Option Europa. Deutsche, polnische und ungarische Europapläne des 19. und 20. Jahrhunderts / Duchhardt Heinz, Morawiec Malgorzata, Romsics Ignac, Borodziej Włodzimierz. - Göttingen 2005. – 1 Bde. – S. 43–134.

Case Holly, The Strange Politics of Federative Ideas in East-Central Europe / H. Case // The Journal of Modern History. – Vol. 85. – No. 4 (December 2013). – P. 833–866.

Chodakiewicz Marek, Intermarium. Lands between the Black and Baltic Seas / M. Chodakiewicz. – New Brunswick and London, 2012. – 538 p.

Churchill Winston, The United States of Europe / W. Churchill // The Saturday Evening Post. – 15 February 1930.

Dziewanowski Marian, Joseph Pilsudski. A European Federalist 1918–1922 / M. Dziewanowski – Hoover Institution Press, Stanford University, 1969. – 379 p.

Fischer Holger, Oszkár Jászi und Mihály Károlyi. Ein Beitrag zur Nationalitätenpolitik der bürgerlich-demokratischen Regierung von 1900 bis 1918 und ihre Verwirklichung in der bürgerlich-demokratischen Regierung von 1918 bis 1919 / H. Fischer. – München, 1978. – 300 s.

Galitzi Christine, The Balkan Federation / C. Galitsi // Annals of the American Academy of Political and Social Science”. – Vol. 168. – July 1933. – P. 178–182.

Gelu Sabău, Democracy against Nationalism. The A. C. Popovici Case / G. Sabău // South-East European Journal of Political Sciences. – Vol. 1. – No 1. – 2013. – P. 59–76.

Gross Feliks, Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje / F. Gross. – Warszawa, 1994. – 85s.

Gross Feliks, Some Trends in European Federalism / F. Gross // New Europe. – September 1941. – Nr 10. – P. 263–265.

Gross Feliks, The Mechanism of European Politics / F. Gross // European ideologies. A Survey of 20th century Political Ideas / ed. Feliks Gross. – New York, 1948. – P. 1–47.

Grygajtis Krzysztof, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX w. / K. Grygajtis. – Częstochowa, 2001. – 623 s.

Halecki Oskar, Federal Traditions in Central Eastern Europe / O. Halecki // New Europe. – 1 December 1940. – P. 11–12.

Halecki Oskar, Federalism as an Answer / O. Halecki // Annals of the American Academy of Political and Social Science. – Vol. 258 : Looking toward One World (July 1948). – P. 66.

Halecki Oskar, Federalism in the History of East Central Europe/ O. Halecki // Polish Review. – Summer 1960. – P. 5–19.

Halecki Oskar, Idea Jagiellońska / O. Halecki // Kwartalnik Historyczny. – Zeszyt 1–2. – Lwów, 1937. – S. 486–510.

Halecki Oskar, The Problem of Federalism in the History of East Central Europe/ O. Halecki // The Polish Review. – Nr 3. – Summer 1960. – P. 5–29.

Hlousa Wolfgang, Das Föderalisierungskonzept von Aurel C. Popovici „Die Vereinigten Staaten von Groß–Österreich“ / W. Hlousa – Wien, 1989. – S. 80–81.

Hodža Milan, Európa na križovatke ciest / M. Hodža // Milan Hodža, Federácia v Strednej Európe. – Bratislava, 1997. – S. 296‒305.

Hodža Milan, Federation in Central Europe: reflections and reminiscences / M. Hodža. – London: Jarrolds Publishers, 1942. – 236 p.

Hodža Milan, O regionálnom federalizmie / M. Hodža // Hodža Milan, Federácia v Strednej Európe a iné štúdie. – Bratislava, 1997. – S. 306–341.

Jaszi Oscar, Neglected Aspects of the Danubian Drama / O. Jaszi // The Slavonic and East European Review”. – Vol. 14. – No. 40 (July, 1935). – P. 53–67.

Jászi Oszkár, The Dissolution of the Habsburg Monarchy / O. Jászi. – Chicago, 1929. – 488p.

Kann Robert A. The Multinational Empire: Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy, 1848‒1918 / R. A. Kann. – Vol. 2: Empire Reform. – New York: Octagon, 1964. – P. 197–207.

Kasmach Lizaveta, The Road to the First Belarusian State: Nation-Building in the Context of the First World War and Revolution, dissertation of PhD in History / L. Kasmach. – University of Alberta, 2016. – 412 p.

Khripachenko Tatiana, National challenges to decentralization: autonomy and federation in the Russian liberal discourse, dissertation of PhD in History / T. Khripachenko. – Budapest: Central European University, 2014. – 313 p.

Kierski Kazimierz, Masaryk a Polska / K. Kierski. – Poznań, 1934. – 42 s.

Kopyś Tadeusz, Oszkar Jaszi 1875–1957. Z dziejów idei federalizmu w Europie Środkowej. / T. Kopyś. – Kraków, 2006. – 200 s.

Kornat Marek, Józef Beck – zarys biografii politycznej (1894–1932) / M. Kornat // Niepodległość. – T. 55 (2005). – S. 36–106.

Kornat Marek, Polska szkoła sowietologiczna (1930–1939) / M. Kornat. – Kraków, 2003. – 628 s.

Kornat Marek, Stan badań na temat stosunków polsko-radzieckich / M. Kornat // Białe plamy - Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008) / Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow (red.). – Warszawa, 2010. – S. 793–841.

Kornat Marek, The polish idea of 'The Third Europe' (1937–1938): a realistic concept or an ex-post vision? / M. Kornat // Acta Poloniae Historica. – Vol. 103 (2011). – S. 101–126.

Kühl Joachim, Föderationspläne im Donauraum und in Ostmitteleuropa / J. Kühl. – München, Oldenbourg, 1958. – 147 s.

Kuzmany Börries, Habsburg Austria: Experiments in Non-Territorial Autonomy / B. Kuzmany // Ethnopolitics – 2016. – Vol. 15. – Nr 1. – P. 43–65.

Lang Reginald D. European federalism / R. D. Lang // European ideologies. A Survey of 20th century Political Ideas / ed. Feliks Gross. – New York, 1948. – P. 953–1011.

Levy Jonathan, The Intermarium: Wilson, Madison, & East Central European Federalism / J. Levy. – Boca Raton, 2006. – 463 p.

Litván György, A Twentieth-Century Prophet: Oscar Jászi 1875–1957 / G. Litván. – Budapest, 2006. – 507 p.

Lukáč Pavol, Stredoeurópanstvo Milana Hodžu / P. Lukáč // Hodža Milan, Federácia v Strednej Európe a iné štúdie. – Bratislava, 1997. – S. 11–36.

Łukasiewicz Sławomir, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971 / S. Łukasiewicz. – Warszawa–Lublin, 2010. – 440 s.

Mastny Vojtech, The Historical Experience of Federalism in East Central Europe / V. Mastny // East European Politics and Societies. – 14 (1999). – P. 64–96.

Maternicki Jerzy, Idee i postawy: historia i historycy polscy 1914–1918: studium historiograficzne / J. Maternicki. – Warszawa, 1975. – 544 s.

May Arthur J. H. A. Miller and the Mid-European Union of 1918 / A. J. May // The American Slavic and East European Review. – Vol. 16. – No. 4 (December 1957). – P. 473–488.

Meurs van Wim P. The Bessarabian Question in Communist Historiography: Nationalist and Communist Politics and History–Writing / W. P. van Meurs. – Boulder, Colo.: East European Monographs, 1994. – 458 p.

Múdry-Šebík Michal, Milan Hodža’s Efforts to Federalize Central Europe / M. Múdry-Šebík // Bohemia. – № 20. – 1979. – P. 97‒136, esp. P. 128‒130.

Mühlstein Anatol, The United States of Central Europe / A. Mühlstein // New Europe. – 1940. Nr 1. – P. 5–8; 1941. – Nr 2. – P. 31–37; Nr 3. – P. 60–61; Nr 5. – P. 113–115.

Neumann Victor, Federalism and Nationalism in the Austro-Hungarian Monarchy: Aurel C. Popovici’s Theory / V. Neumann // East European Politics & Societies. – 16 (2002). – P. 864‒897.

Nowak A. Odnowiona Rzeczpospolita, odnowione imperium? Walka o granice 1918–1921 / A. Nowak// Nowak Andrzej, Historie politycznych tradycji. Piłsudski, Putin i inni. – Kraków, 2007. – S. 179–209.

Nowak Andrzej, A “Polish Connection” in American Sovietology, Or the Old Homeland Enmities in the New Host Country Humanities / A. Nowak // Ab Imperio. – 2007. – Nr 4. – P. 237–259.

Nowak Andrzej, Polska i Trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego / A. Nowak. – Kraków, 2016. – 644 s.

Okulewicz Piotr, „Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926 / P. Okulewicz. – Poznań, 2001. – 417 s.

Osterkamp Jana, Föderale Schwebelage. Die Habsburgermonarchie als politisches Mehrebenensystem / J. Osterkamp // Gerold Ambrosius/Christian Henrich-Franke / Cornelius Neutsch (Hgg.): Föderalismus in historisch vergleichender Perspektive. Bd. 2: Föderale Systeme: Kaiserreich - Donaumonarchie - Europäische Union. – Baden-Baden 2015. –S. 97–219.

Przybylski Adam, Utopie, idee i projekty związku narodów i wieczystego pokoju / A. Przybylski. – Warszawa, 1932. – 63 s.

Ripka Hubert, A Federation of Central Europe / H. Ripka. – New York, 1953. – 88 p.

Sadowski Jeremi, Dwieście lat polskich sporów o federalizm, czyli o zapomnianym rozdziale z polskiej historii najnowszej / J. Sadowski // Polski Przegląd Dyplomatyczny. – 2007. – №2 (36). – S. 107–123.

Schlesinger Rudolf, Federalism in Central and Eastern Europe / R. Schlesinger. – London, 2003. – 533 p.

Soviet federalism, nationalism and economic decentralization / ed. Alastair McAuley. –New York, 1991. – 214 p.

Sukiennicki Wiktor, East Central Europe during World War I: from foreign domination to national independence / edited by Maciej Siekierski, preface by Czesław Miłosz. / W. Sukiennicki. – 2 Volumes. – New York, 1984.

Sukiennicki Wiktor, Ewolucja ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w świetle oficjalnych publikacji władzy radzieckich / Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej / W. Sukiennicki. - Wilno, 1938. – 354 s.

Sukiennicki Wiktor, Współczesne idee i ruchy polityczne i społeczne. Część I.: Współczesne idee polityczne i społeczne. Podstawy poglądu na świat (na prawach rękopisu) / W. Sukiennicki. – Londyn, 1951. – S. 115–117.

Szporluk Roman, The Political Thought of T. G. Masaryk / R. Szporluk. – Boulder Colo., East European Monograph, 1981. – 244 p.

Teslaru-Born Alina, Ideen und Projekte zur Föderalisierung des Habsburgischen Reiches mit besonderer Berücksichtigung Siebenbürgens 1848–1918. Inauguraldissertation an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität / A. Teslaru-Born. – Frankfurt am Main, 2005. – 399 p.

Vacar Nicolas P. Belorussia. The Making of Nation. A Case Study / N. Vacar. – Cambridge Mass., Harvard University Press, 1956. – 297 p.

Vision Europa: Deutsche und polnische Föderationspläne des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Heinz Duchhardt and Małgorzata Morawiec (eds.). – Mainz, 2003. – S. XI.

Waldenberg Marek, Kwestie narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej / M. Waldenberg. – Warszawa, 1992. – 418 s.

Wandycz Piotr S. The Polish Precursors of Federalism / P. Wandycz // Journal of Central European Affairs. – Vol.12. – No. 4. – January 1953. – P. 346.

Wierer Rudolf, Der Föderalismus bei den kleinen und mittleren slawischen Völkern / R. Wierer // Der Donauraum. – Vol. 4. – No. 1 (1959). – S. 3–16.

Zasztowt-Sukiennicka Halina, Fédéralisme en Europe Orientale, Dys.: Univ. de Paris. Fac. de Droit (Sciences Politiques et Économiques) / H. Zasztowt-Sukiennicka. – Paris, 1926. – 277 p.

Абдулатипов Р. Г. Опыты федерализма / Р. Абдулатипов, Л. Болтенкова. – Москва, 1994. – 318 с.

Абдулатипов Р. Г. Федерализм в истории России / Р. Абдулатипов, Л. Болтенкова, Ю. Яров : в 3-х кн. – Москва, 1992–1993.

Абдулатипов Р. Г. Федерализм в истории России / Р. Абдулатипов, Л. Болтенкова, Ю. Яров. – Kн. 1. – Москва, 1992. – 382 с.

Александренко Г. В. Буржуазный федерализм. Критический анализ буржуазных федераций и буржуазных теорий федерализма / Г. Александренко. – Киев, 1962 – 366 с.

Грицак Я. Від федеративності до самостійництва: до еволюції української політичної думки ХІХ – на початку ХХ ст. / Я. Грицак // Другий Міжнародний конгрес україністів. Львів. 22 – 28 серпня 1993 р. : Доп. і повід. Історія. – Ч. 1. – Львів, 1994. – C. 248–257.

Зотов А. Ф. Федерализм в контексте споров о «русской национальной идее» / А. Зотов // Социологические исследования. – 1996. – № 1. – C. 84–90.

Ильин И. А. Жизненные основы федерации / И. Ильин // Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10-ти т.. – Tом 2. – Kнига 1. – Москва, 1993. – C. 166–169.

Ильин И. А. Федерация в истории России / И. Ильин // Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10-ти т.. – Tом 2. – Kнига 1– Москва, 1993. – C. 428–506.

Кармазіна М. Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М. Кармазіна. – Київ, 1998. – 350 с.

Кіян О. І. Ідея федералізму в східнослов’янській історико-політичній думці XIX - початку XX ст. / О. Кіян, Д. Морозов. – Кіровоград, 2014. – 185 с.

Корнат М. Прометеїзм – польська візія перебудови Східної Європи / М. Корнат // Україна модерна. – – 2010. – № 17 (6). – C. 134.

Кроче Б. Теория и история историографии / Б. Кроче. – Москва, 1998. – C. 104.

Ладысеў У. Ф. Паміж Усходам і Захадам: Станаўленне дзяржаўнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі (1917–1939 гг.) / У. Ладысеў, П. Брыгадзін. – Мінск, 2003. – 307 с.

Левит И. Э. Год судьбоносный. От провозглашения Молдавской Республики до ликвидации автономии Бессарабии (ноябрь 1917 – ноябрь 1918) / И. Левит. – Кишинёв, 2000. – 499 с.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців (1848–1914) / К. Левицький. – Львів, 1926. – 737 с.

Лепешкин А. И. Советский федерализм (теория и практика). – Москва, 1977. – C. 9–17.

Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе / Лисяк-Рудницький І. - T. 1. – Київ, 1994. – C. 173–193.

Лисяк-Рудницький І. Четвертий Універсал та його ідеологічні попередники / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе / Лисяк-Рудницький І. – T.2. – Київ, 1994. – C. 1–27.

Мартин Т. Імперія національного вирівнювання. Нації та націоналізм у Радянському Союзі (1923–1939 роки) / Т. Мартин. – Київ, 2013. – 648 с.

Медушевский А. Н. Диалог со временем: российские конституционалисты конца XIX – начала XX века / А. Медушевский. – Москва, 2010. – 486 с.

Нагорна Л. Федеративна ідея в Україні: традиції. сучасне бачення, перспективи / Л. Нагорна // Історичний журнал. – 2006. – № 5. – C. 3–12.

Охрімович Ю. Розвиток української національно-політичної думки: Від початку ХІХ ст. до Михайла Драгоманова / Ю. Охрімович. – Львів-Київ, 1922.

– 120 с.

Політична історія України ХХ ст. У 6 т., т.1.: На зламі століть (кінець ХІХ – 1917), ред. Ю. А. Левенець. Л. П. Нагорна та ін. – Київ, 2002. – 424 c.

Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін. – Київ, 2008. – 988с.

Рубач М. А. Федералистические теории в истории России/ М. Рубач // Русская историческая литература в классовом освещении / Под ред. М.Н. Покровского. – Москва, 1930. – C. 3–120.

Сідарэвіч А. Антон Луцкевіч: ад краёвасьці да незалежніцтва (1916–1918): Агляд крыніцаў / А. Сідарэвіч // ARCHE. – 2006. – 1–2 (41–42). – C. 80–91.

Скакун О. Ф. М. П. Драгоманов как политический мыслитель / О. Скакун. – Харьков, 1993. – 144с.

Смалянчук Алесь. Беларускі нацыянальны рух і краёвая ідэя / А. Смалянчук // Bialoruskie Zezyty Historyczne. – 2000. № 14. – C. 105–114;

Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / Солдатенко В. Ф. (керівник) та ін. / В. Солдатенко. – Київ, 2007. – 576с.

Хаген М. фон. История России как история империи: перспективы федералистского подхода / М. фон Хаген // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. – Москва, 2005.

Хрипаченко Т. И. Понятия федерация, децентрализация, автономия в социалистическом и либеральном дискурсах Российской империи (конец XIX – начало ХХ ст.) / Т. Хрипаченко // «Понятие о России». К исторической семантике имперского периода. – Tом II. – Москва, 2012. – C. 99–142.

Ященко А. С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства / А. Ященко. – Юрьев, 1912. – 852с.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Корольов, Г. О. (2018). ФЕДЕРАТИВНІ ПРОЕКТИ У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ (1815–1923 РР.): ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПОЗІРНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПАРАДОКСИ ІСТОРІОГРАФІЇ. Харківський історіографічний збірник, 16, 230-255. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11893