ПОГЛЯДИ М.І. КОСТОМАРОВА НА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: КОМЕНТАРІ ДО ДИСКУСІЇ ПОЧАТКУ 1860-Х РОКІВ

  • Сергій Іванович Посохов Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: М.І. Костомаров, проект «відкритого університету», лібералізм

Анотація

У статті аналізуються публіцистичні праці М.І. Костомарова, які були опубліковані на початку 1860-х років і присвячені проблемам реформування російський університетів. Костомаров запропонував проект «відкритого університету», який не передбачав існування студентської корпорації. Висловлені ним ідеї спричинили палку дискусію, у якій взяли участь відомі діячі науки та освіти. Зазначено, що попри співзвучність поглядів Костомарова  та «революційних демократів», врешті він займав та відстоював ліберальні позиції. Запропонований ним проект почасти був реалізований при заснуванні «Відкритого університету Шанявського».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 года. – М., 1995.

Грушевський М. З публіцистичних писань Костомарова / М. Грушевський // Костомаров М. І. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова : зібрані заходом Академ. комісії укр. історіографії / Іст. секція Всеукр. академії наук ; за ред. М. Грушевського. — [К.] : Держ. вид-во України, 1928. — С. Х. (XXI, [V], 315 с.

Джаншиев Г. Эпоха великих реформ / Г. Джаншиев. – СПб., 1907.

Замечания на проект общего университетского устава императорских российских университетов. – СПб., 1862. – Ч. 1.

Замечания на проект общего университетского устава императорских российских университетов. – СПб., 1862. – Ч. 2.

Ивановский В.Н. Предметная система в наших университетах / В.Н. Ивановский. – СПб., 1907.

Князев Е.А. Предметная система в высшей школе России / Е.А. Князев // Вестник высшей школы. – 1987. – № 11.

Князев Е.А. Университет Шанявского – вольная высшая школа / Е.А. Князев // Вестник высшей школы. – 1988. – № 4. – С. 79–85.

Колокол. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева.– Лондон; Женева: Вольная рус. тип., 1857–1867. – Факс. изд.. – М., 1962. – Вып. 5.

Костомаров Н. Мешать или не мешать учиться? // Костомаров М. І. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова : зібрані заходом Академ. комісії укр. історіографії / Іст. секція Всеукр. академії наук; за ред. М. Грушевського. – [К.], 1928.

Ляхович Е.С. Университеты в истории и культуре дореволюционной России / Е.С. Ляхович, А.С. Ревушкин. – Томск, 1998.

Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И. Костомарова: критический очерк / Ю.А. Пинчук. – К., 1984. – 190 с.

Писарев Д.И. Наша университетская наука / Д.И. Писарев // Русское слово. – 1863. – № 7. – С. 38–45.

Д.И. Писарев в Петербургском университете: Новые архив. материалы / сост. и предисл. В.И. Щербакова // Вестн. АН СССР. – 1991. – № 6.

Посохов С.І. Університетська корпорація: історіографічні аспекти / С.І. Посохов // Laurea: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. – Харків, 2007.

Эймонтова Р.Г. Русские университеты на грани двух эпох: От России крепостн. к России капиталист / Р.Г. Эймонтова. – М., 1985.

Эймонтова Р.Г. Русские университеты на путях реформы / Р.Г. Эймонтова. – М., 1993.

Kassow S. Students, professors and the state in Tsarist Russia / S. Kassow. – Berkeley; Los Angeles; London, 1989.

Vucinich A. Social thought in Tsarist Russia / A. Vucinich. – Chicago; London, 1976.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Посохов, С. І. (2018). ПОГЛЯДИ М.І. КОСТОМАРОВА НА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ: КОМЕНТАРІ ДО ДИСКУСІЇ ПОЧАТКУ 1860-Х РОКІВ. Харківський історіографічний збірник, 16, 152-167. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11890