УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЛЮБСТВО МИКОЛИ КОСТОМАРОВА

  • Сергій Іванович Світленко Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: українське народолюбство, українська народність, М.І. Костомаров, романтизм, позитивізм, національно-культурне відродження України

Анотація

Розглянуто формування і становлення видатного вітчизняного історика та громадського діяча М.І. Костомарова як українського народолюбця. Показано, як він в наукових та публіцистичних працях, написаних у світлі спочатку романтичної, а згодом позитивістської методології, пропагував ідею вивчення української народності, її історії та культури, утверджував розвиток української національної науки, захищав право українців на користування рідною мовою та літературою, прагнув утвердити історичну самодостатність українства в теорії та в соціальній практиці. Все це сприяло утвердженню національно-культурної самобутності українського народу, його національно-культурному відродженню, висуненню вимог культурно-національної автономії та федералізму як засобу демократизації суспільства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) / Ігор Гирич. – К., 2014.

Гончар О. Микола Костомаров: постать історика на тлі епохи / Ольга Гончар. – К., 2017.

Гончар О. Українофільська діяльність Миколи Костомарова 1863 – 1885 рр. у дзеркалі його епістолярної спадщини / Ольга Гончар Історіографічні дослідження в Україні : зб. наук. праць / голова редкол. акад. НАН України В. А. Смолій. – Вип. 24. – К., 2014. – С. 116–145.

Государственный архив Российской Федерации. – Ф. 1167, оп. 2, д. 2111.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів і текстології. – Ф. 3, спр. 3112.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів і текстології. – Ф. 3, спр. 3292.

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Відділ рукописних фондів і текстології. – Ф. 77, спр. 125.

Институт русской літератури (Пушкинский дом) Российской Академии наук. Рукописний отдел. – Р. І, оп. 12, д. 121.

Кирило-Мефодіївське товариство: у 3 т. / ред. кол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін. – К., 1990. – Т. 1. – 542 с.

Костомаров М. І. Богдан Хмельницький. Історична монографія / М. І. Костомаров. – Д., 2004.

Костомаров М. І. Лист до видавця-редактора «Русской старины» М. І. Семевського від грудня 1879 р. / М.І. Костомаров // Спогади про Тараса Шевченка – К., 1982. – С. 138–145.

Костомаров М. І. Малорусская литература / М. І. Костомаров // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибр. праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров / упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступ. ст. М. Т. Яценка – К., 1994. – С. 314–325.

Костомаров М. І. Малорусское слово / М. І. Костомаров // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – С. 331–337.

Костомаров М. І. Мое украинофильство в «Кудеяре» / М. І. Костомаров // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – С. 326–330.

Костомаров М. І. Об историческом значении русской народной поэзии / М. І. Костомаров // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – С. 44–200.

Костомаров М. І. Обзор сочинений, писаннях на малороссийском языке / М. І. Костомаров // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – С. 280–296.

Костомаров М. І. Спогад про двох малярів / М. І. Костомаров // Спогади про Тараса Шевченка – К., 1982. – С. 130–137.

Костомаров М. І. Украинофильство / М. І. Костомаров // Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. Вибр. праці з фольклористики й літературознавства. – С. 338–349.

Костомаров М. І. Украйна. Письмо к издателю «Колокола» / М. І. Костомаров / Пам’ятки суспільної думки України ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.: хрестоматія / під ред. проф. А. Г. Болебруха. – Д., 1995. – С. 414–422.

Костомаров Н. И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина / Н. И. Костомаров. – К., 1992. – С. 5–328.

Костомаров Н. И. Две русские народности (Письмо к редактору) / Н. И. Костомаров // Основа. – 1861. – № 3. – С. 33 – 80.

Костомаров Н. И. Задачи украинофильства. Луна. Украинский альманах на 1881 год. Киев, 1881 / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 289–298.

Костомаров Н. И. Замечание на статью г. Соловьева «Малороссийское козачество до Богдана Хмельницкого» / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 53–57.

Костомаров Н. И. Князь Владимир Мономах и казак Богдан Хмельницкий / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 149 – 155.

Костомаров Н. Мысли о федеративном начале в Древней Руси / Н. Костомаров // Основа. – 1861. – № 1. – С. 121–158

Костомаров Н. И. Мысли южнорусса / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 137–148.

Костомаров Н. И. О некоторых фонетических и грамматических особенностях южнорусского (малорусского) языка, несходных с великорусским и польским / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 168–179.

Костомаров Н. И. О преподавании на народном языке в Южной Руси / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 156–160.

Костомаров Н. И. О причинах и характере унии в Западной России / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 1–40.

Костомаров Н. И. Ответ г. Падалице / Н.И.Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 68–74.

Костомаров Н. И. Ответ на выходки газеты «Czas» и журнала «Revue Contemporaine» / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 121–125.

Костомаров Н. И. По поводу статьи г. де-Пуле об украинофильстве / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 299–301.

Костомаров Н. И. Правда москвичам о Руси / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 102–110.

Костомаров Н. И. Правда полякам о Руси (По поводу новой статьи «Revue Contemporaine» / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 94–101.

Костомаров Н. И. Украинский сепаратизм / Н. И. Костомаров // Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – [К.], 1928. – С. 193–196.

Кулиш П. Воспоминания о Николае Ивановиче Костомарове / П. Кулиш // Новь. – 1885. – Т. ІV. – Кн. 13. – С. 61–75.

Пинчук Ю. А. Исторические взгляды Н. И. Костомарова (Критический очерк) / Ю. А. Пинчук. – К., 1984. – 189 с.

Пінчук Ю. А. Історичні студії Миколи Костомарова як фактор формування самоусвідомлення української нації / Ю. А. Пінчук. – К., 2009. – 306 с.

Пінчук Ю. А. Історичні та суспільно-політичні погляди М. Костомарова / Юрій Пінчук // Пінчук Юрій. Вибрані студії з костомарознавства / Юрій Пінчук. – К., 2012. –С. 340–345.

Пінчук Юрій. Костомаров Микола Іванович (2002) / Юрій Пінчук // Пінчук Юрій. Вибрані студії з костомарознавства / Юрій Пінчук. – К., 2012. – С. 213–216.

Пінчук Юрій. Мемуари про Миколу Костомарова графині Катерини Юнге, Надії Білозерської, Аліни Костомарової / Юрій Пінчук. – К., 2005. – 142 с.

Пінчук Ю. Микола Іванович Костомаров (1817–1885). Матер. до бібліографії / Ю. Пінчук. – З.-Ч., 2002. – 124 с.

Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров, 1817–1885. – К., 1992. – 232 с.

Пінчук Ю. А. Микола Костомаров (2003) / Юрій Пінчук // Пінчук Юрій. Вибрані студії з костомарознавства / Юрій Пінчук. – К., 2012. – С.217–242.

Пінчук Ю. А. Микола Костомаров: людина, вчений, громадський діяч (до 190-річчя народження) / Юрій Пінчук // Пінчук Юрій. Вибрані студії з костомарознавства / Юрій Пінчук. – К., 2012. – С. 414–435.

Пінчук Ю. А. М. І. Костомаров і його історіографічна концепція // Пінчук Юрій. Вибрані студії з костомарознавства / Юрій Пінчук. – К., 2012. – С. 146–160.

Смолій В. А. Микола Костомаров: віхи життя і творчості: Енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь / вступ. ст. і заг. ред. В. А. Смолія. – К., 2005.

Ясь О. В. Н. И. Костомаров. Мысли об истории Малороссии: [публікація] / О. В. Ясь // Український історичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 179–197.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Світленко, С. І. (2018). УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЛЮБСТВО МИКОЛИ КОСТОМАРОВА. Харківський історіографічний збірник, 16, 168-190. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11887