ПОСТАТЬ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА КОСТОМАРОВА В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ

  • Ольга Григорівна Павлова Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Ключові слова: М.І. Костомаров, образотворче мистецтво, образ, художник

Анотація

 

Стаття присвячена дослідженню зображень М.І. Костомарова у творах мистецтва. Виявлена значна кількість таких портретних зображень (це і  живописні твори, і графічні роботи, і скульптура, і пам’ятки філателії та нумізматики). Автори цих творів зображали  вченого в різні періоди його життя, намагалися зафіксувати як його зовнішні риси, так і відтворити його внутрішній світ. Наявна в нашому розпорядженні портретна галерея засвідчує авторитет вченого не лише в середовищі фахових істориків, а й серед широких кіл громадськості.

 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Государственный Русский музей: Живопись XVIII – начала ХХ века. Каталог / вступ. ст. Г. В. Смирнова. – Ленинград, 1880. – 448 с.

«Іконографія М. Костомарова» // (Смолій В. А., Пінчук Ю. А, Ясь О. В. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь ; вступ. ст. і заг. ред. В. А. Смолія. – Київ, 2005. – 543 с.

Каталог ІІІ очередной юбилейной выставки. В память Н. Н. Костомарова: 1885 – 1910. – Воронеж, 1910. – 71 с.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол.: В. В. Скопенко, О. В. Третяк, Л. В. Губерський, О. К. Закусило, В. І. Андрейцев, В. Ф. Колесник, В. В. Різун та ін.]. – Київ, 2005. – 464 с.

Кирило-Мефодіївське товариство. У 3-х т. – К., 1990. – Т. 1. – 542 с.

Музей-усадьба Костомарова, Дедовцы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.doroga.ua/poi/Chernigovskaya/Dedovcy/Muzej-usadjba_Kostomarova/4743

Наши деятели. Галерея замечательных людей России в портретах и биографиях. В 8-ми т. Т. 5. Издание А. О. Баумана. – СПб, 1879. – 158 с.

Никифорова И. Маковский Константин Егорович [Электронный ресурс] / Ирина Никифорова – Режим доступу : http://www.bibliotekar.ru/kMak/index.htm ; www.bibliotekar.ru/art.htm.

Николай Николаевич Ге (1831–1894). Выставка произведений. Каталог / сост. Н. Ю. Зограф. – М., 1869. – 65 с.

Николай Николаевич Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников. – М., 1978. – 400 с.

Панченко В. Дедовцы и Николай Костомаров [Электронный ресурс] / Владимир Панченко // День. 2005. 21 октября (№ 194). – Режим доступа : https://day.kyiv.ua/ru/article/istoriya-i-ya/dedovcy-i-nikolay-kostomarov.

Портретная галерея русских деятелей: 1864–1865. – СПб, 1869. – Т. 2. – 8 с., 101 л.

Репин И. Е. Далекое близкое. – 9-е изд. – Л., 1986. – 488 с.

Смолій В. А. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енциклопедичний довідник / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь; вступ. ст. і заг. ред. В. А. Смолія. – Київ, 2005. – 543 с.

Томенко Н. Первый в мире музей Николая Костомарова открыт! [Электронный ресурс] / Николай Томенко. – Режим доступа : http://zik.ua/ru/news/2017/05/18/perviy_v_myre_muzey_nykolaya_kostomarova_otkrito_1098399

Фоменко Д. Кілька портретів М. І. Костомарова (з фондів НБУВ) / Діна Фоменко // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 3. – С. 31–34.

Федорова В. И. В. В. Матэ и его ученики. – Ленинград, 1982. – 206 с.

Чалая Т. Фонд Н.И. Костомарова в Воронежском областном краеведческом музее / Татьяна Чалая // Історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 89–92.

Шушківський А. І. Лаверенецький Миколою Якимовичем [Електронний ресурс] / А. І. Шушківський // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2016. – Т. 16. – С. 370.

Юденкова Т. Павел Михайлович Третьяков и Николай Николаевич Ге [Электронный ресурс] / Татьяна Юденкова // Галерея. – 2011. – № 3 (32) – Режим доступа : // http://www.tg-m.ru/articles/3-2011-32/pavel-mikhailovich-tretyakov-i-nikolai-nikolaevich-ge

Костомаров Н. И. Фотоальбом // Родина моя – Юрасовка. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.yurasovka.ru/photo/n_i_kostomarov/n_i_kostomarov/19

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Павлова, О. Г. (2018). ПОСТАТЬ МИКОЛИ ІВАНОВИЧА КОСТОМАРОВА В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ. Харківський історіографічний збірник, 16, 141-151. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11884