Н.И. КОСТОМАРОВ И ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В УКРАИНЕ

  • Тетяна Федорівна Литвинова Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: М.І. Костомаров, кріпосне право, селянське питання, історіографічні оцінки

Анотація

У статті висвітлена суспільна дискусія середини XIХ ст. щодо походження кріпосного права на українських землях та роль в цій дискусії професійних істориків. Представлені позиції сторін, їх аргументи та основні дискусійні питання. Відзначено оригінальний погляд М.І. Костомарова на процес закріпачення селян в литовсько-польський період української історії, який ставить під сумнів стійкі історіографічні оцінки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

[Костомаров Н.И.] Рец. на кн.: Архив Юго-западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. // Современник. – 1861. – № 4. – С. 439–448.

Василенко М.П. Селяне й кріпацтво на Україні / М.П. Василенко // Васи-ленко М.П. Вибрані твори у трьох томах. – К., 2006. – Т. 1. – С. 447–453.

Василенко Н.П. К истории малорусской историографии и малорусского общественного строя / Н.П. Василенко // КС. – 1894. – Ноябрь. – С. 264–270; Декабрь. – С. 402–424.

Василенко Н.П. Крестьянский вопрос в юго-западном крае при Николае І и введение инвентарей / Н.П. Василенко // ВР. – Т. 4. – С. 94–109.

Василенко Н.П. Памяти почетного члена общества Александра Матвеевича Лазаревского († 31 марта 1902 г.) / Н.П. Василенко // Василенко М.П. Вибрані твори у трьох томах. – К., 2006. – Т. 1. – С. 337–351.

Василенко Н.П. Предисловие к монографии А.М. Лазаревского «Малороссийские посполитые крестьяне 1648 – 1783 гг.» / Н.П. Василенко // Василенко М.П. Вибрані твори у трьох томах. – К., 2006. – Т. 2. – С. 117–122.

Василенко Н.П. Прикрепление крестьян в Малороссии / Н.П. Василенко // ВР. – Т. 1. – С. 108–126.

Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843 – 1921: Нарис історії і діяльності. – К., 1993. – 186 с.

Лазаревский А. О собирании материалов для истории освобождения крестьян от крепостной зависимости в пяти губерниях Киевского учебного округа. – К., 1901. – 8 с.

Литвинова Т.Ф. Историческая память и инструментализация прошлого в социальных проектах дворянства Левобережной Украины середины XIХ в. / Т.Ф. Литвинова // Харківський історіографічний збірник. – Х. – 2016. – № 15. – С. 210–217.

Опубліковано
2018-12-04
Як цитувати
Литвинова, Т. Ф. (2018). Н.И. КОСТОМАРОВ И ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В УКРАИНЕ. Харківський історіографічний збірник, 16, 133-140. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/historiography/article/view/11883